Fond pro životní prostředí

Fond pro životní prostředí

Dobrovolníci revitalizují řeku v rámci projektu financovaném z fondu finské EKOenergie.

Za každou MWh prodané vodní EKOenergie putuje nejméně 0,10 euro (10 eurocentů) na Fond pro životní prostředí sdružení EKOenergie. Peníze z tohoto fondu financují prosazování projektů na revitalizaci řek.

Financované projekty nebudou spravovány EKOenergií. Značka EKOenergie chce podpořit stávající dynamiku projektů a připojit se k již existujícím iniciativám.

Projekty v roce 2015

Začátkem roku 2015 jsme shromáždili 52,000 euro v našem Fondu pro řivotní prostředí. Tyto peníze pochází z prodeje elektřiny s naším označením vodními elektrárnami v roce 2014 a částešně z mimořádných darů. Jedenáct organizací reagovalo na naši výzvu k předkládání projektů. Požadovali jsme projekty pro Severní Evropu, kde byla elektřina z vodních zdrojů vyráběna a prodávana v roce 2014. Nezívislá porota nám pomohla vybrat čtyři nejvíce vhodné projekty. Peníze byli dány na projekty v centrálním Finsku (23 000 €), jihozápadním Finsku (15 000 €), jihovýchodním Finsku (10 000 €) a v Lotyšsku ( 4000 €) Klikněte zde pro více informací. Budeme vás informovat o realizaci projektů.

Prověřeno zkušenostmi

Myšlenka fondu pro životní prostředí není ničím nová. Převzali jsme ji ze severských zemí, kdy podobné fondy vznikly již na začátku tohoto století. Ve Finsku byly peníze, pramenící z prodeje vodní energie pod značkou EKOenergie, investovány do rybích přechodů a do obnovy trdlišť pro migrující druhy ryb. Zde najdete projekty podporované předchůdcem Fondu pro životní prostředí EKOenergie.