Seznam projektů podporovaných Fondem pro životní prostředí

Fond pro životní prostředí je starší než sdružení a ekoznačka EKOenergie. Sdružení EKOenergie přejalo existující fond původní finské ekoznačky elektřiny spravovaný Finskou asociací pro ochranu přírody (Finnish Association for Nature Conservation).

V roce 2015 věnoval Fond pro životní prostředí  52 000 € a od roku 2009 věnoval celkem 564.000 € na následující projekty:

 • Projekt Mustionjoki, Finsko, 150.000 €
 • Projekt „Z potůčků vzniká proud“, revitalizace řek v oblasti Ostrobothnia, Finsko, 100.000 €
 • Migrace ryb v oblasti Kainuu, Finsko 15.000 €
 • Lososi atlantští a pstruzi v jezeře Pielinen, Finsko 5.000 €
 • Výzkumný program o regulovaných řekách, Finsko 150.000 €
 • Revitalizace řeky Murronjoki, Finsko 50.000 €
 • Obnova oblasti tření ryb na řece Vuoksi, Finsko 50.000 €
 • Usnadnění migrace úhořů na řece Göta Älv, Švédsko 44.000 €

Projekt Mustionjoki

Řeka Mustionjoki je součástí povodí Karjaanjoki v oblasti Uusimaa v jižním Finsku. Teče z jezera Lohjanjärvi do zálivu Pohjanpitäjälahti, její délka je 25 kilometrů. Na řece se nachází čtyři vodní elektrárny (Åminnefors, Billnäs, Peltokoski a Mustio), které znemožňují proti proudu migrujícím rybám, aby se do řeky vrátily. Pro ohroženou populaci perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) je migrace lososovitých zvláště významná, protože tyto ryby přenášejí larvy perlorodek nahoru po proudu.

Navíc dochází v této oblasti k rozmnožování některých vzácných a ohrožených druhů zvířat, jako například velevruba tupého (Unio crassus), ruduchy (Hildenbrandia rivularis) a ledňáčka říčního (Alcedo atthis). Řeka Mustionjoki je důležitá pro ochranu přírody také proto, že se na ní zachovalo několik přírodních zátok. Tato řeka je také částí soustavy chráněných území Evropské unie „Natura 2000“.

EKOenergie poskytla 150.000 euro na vypracování multikritériové analýzy stavu řeky Mustionjoki v rámci porovnání různých možných opatření pro zlepšení životních podmínek populace perlorodky říční a lososovitých ryb. Výsledky této studie pomohou v realizaci dalších kroků, včetně stavby rybího přechodu.

Více informací o projektu najdete zde (ve finštině): www.sll.fi/mustionjoki.

EKOenergie spustila také doplňkovou informační kampaň pro spotřebitele, aby podpořila projekt rybích přechodů na řece Mustionjoki. Jméno této kampaně je „Fish Passage Electricity“ (rybí můstky a elektřina). Více informací o této kampani najdete zde.

Publikace:

Z potůčků vzniká proud

Illustration_river_restoration_FANC_FinlandProjekt “Puroista syntyy virta” zlepšil podmínky pro migraci a tření lososů v řekách Isojoki-Lapväärtinjoki (Pohjanmaa) a Karvianjoki (Satakunta). Projekt získal podporu 100.000 euro z prodejů EKOenergie společností Nordic Green Energy.

Projekt byl realizován Finskou asociací pro ochranu přírody.

Více informací o projektu můžete získat zde (ve finštině a švédštině).

Publikace: Závěrečná zpráva (pdf ve finštině a švédštině)

Migrace ryb v oblasti Kainuu – Kainuun vaelluskalahanke

kainuun vaelluskalahankeEKOenergie přispěla částkou 15.000 euro na tento operační program Evropského fondu regionálního rozvoje EU v oblasti Kainuu ve Finsku.

Webové stránky projektu (ve finštině)

Publikace:

Lososi atlantští a pstruzi v jezeře Pielinen

pielinen mapPředtím, než byly postaveny vodní elektrárny, byl losos atlantský významným zdrojem obživy pro obyvatele oblasti, na kterou se tento projekt zaměřuje. Již na konci sedmnáctého století byl provozován tradiční finský rybolov na přehradě, bez větších následků na třecí cyklus ryb. Populace lososů v jezeře Saimaa se obvykle třela v řekách Pielisjoki a Koitajoki, zatímco v případě populace v jezeře Pielinen docházelo k tření v řece Lieksanjoki.

Tento projekt se zaměřuje na obnovení přirozeného životního cyklu lososů.

EKOenergie poskytla 5.000 euro na kofinancování tohoto operačního programu Evropského fondu regionálního rozvoje EU v oblasti Severní Karelia ve Finsku. Celkový rozpočet byl 432.100 euro.

Stránky projektu (ve finštině).

Výzkumný program o regulovaných řekách Finského institutu pro divokou zvěř a rybolov

iijoki_radiotelemetriaEKOenergie poskytla 150.000 euro na výzkumný program Finského institutu pro divokou zvěř a rybolov. Celkový rozpočet výzkumného programu byl 1,4 milionu euro. Tématy programu byly:

 • Rybí cesty a obnova populací migrujících ryb.
 • Dopad revitalizace řeky a povodí na populaci ryb.
 • Sociální, ekonomické a kulturní problémy při obnově populací migrujících ryb.

Webové stránky projektu (v angličtině)

Publikace:

Revitalizace řeky Murronjoki v oblasti Saarijärvi ve Finsku

Značka EKOenergie investovala 50.000 euro ze svého Fondu pro životní prostředí, aby vrátila pstruhy a říční raky zpět do řeky Murronjoki v oblasti Saarijärvi ve středním Finsku. Tyto peníze pochází z prodeje EKOenergie vodních elektráren společnosti Vattenfall.

Řeka Murronjoki byla silně postižena plavením dřeva, chovem ryb, lesnictvím, zemědělstvím a výstavbou ochrany proti povodním. Vodní elektrárny Leuhunkoski a Hietama brání migraci pstruhů po řece. Stav pstruhů ve vodách oblasti Saarijärvi je tedy odkázán na vysazování ryb.

Publikace: Murronjoen valuma-alueen puroinventointi 2012

Obnova oblastí tření ryb na řece Vuoksi ve Finsku

Řeka Vuoksi teče nejsevernější částí oblasti Karelian Isthmus, od jezera Saimaa v jihovýchodním Finsku do jezera Ladoga v severozápadním Rusku. Tato řeka se vlévá do jezera Ladoga ve třech větvích, starším hlavním severním korytem v oblasti Priozersk (Käkisalmi), menším korytem několik kilometrů severně a novým jižním korytem o dalších padesát kilometrů jihovýchodně, a to jako řeka Burnaya (finsky Taipaleenjoki) – tato větev se stala hlavním tokem z hlediska cyklu vypouštění vody během výroby elektřiny.

Na řece Vuoksi se nachází dvě vodní elektrárny na území Finska (Tainionkoski, 62 MW; Imatra, 170 MW) a dvě vodní elektrárny na území Ruska (Enso-Vallinkoski, 100 MW; Lesogorsk/Rouhiala, 100 MW).

Projekt se zaměřuje na obnovu oblastí tření pstruhů a lipanů podhorních mezi elektrárnami Tainionkoski a Imatra. Celkový rozpočet revitalizace řeky je 50.000 euro.

Projekty migrace úhořů v řece Göta Älv ve Švédsku

lillån news cutEEKOenergie poskytla podporu ve výši 44.000 euro (375.000 švédských korun) pro projekty migrace úhořů v řece Göta Älv. Finanční zdroje pochází z prodeje energie vodních elektráren společnosti Vattenfall ve Finsku. Tento projekt byl dozorován značkou Bra Miljöval a Naturskyddsföreningen, největší švédskou neziskovou organizací zaměřenou na životní prostředí.