Pomozte nám udělat ještě více

EKOenergie pro Evropu

Naší vizí je zpomalit klimatické změny tím, že celý evropksý trh přejde na obnovitelné zdroje energie. Naším úkolem je stimulovat rozvoj sektopru s obnovitelnými zdroji, podporovat klimaticky přítelská řešení, chránit biodiverzitu a informovat zákazníky a původu energie, kterou kupují. Zařali jsme ve Finsku a postupně se šíříme po Evropě.

Jsme velmi pyšni na naše výsledky v roce 2014.

 • Více než 50 000 spotřebitelů nakoupilo elektřinu certifikovanou EKOenergií.
 • Dodavatelé elektřiny z 10 různých zemí s námi podepsalo licenční dohodu.
 • Financovali jsme náš první Klimatický projekt: instalace solárních panelů v Tanzánii.
 • Aktivně jsme podpořili několik projektů pro obnovu řek ve Finsku.
 • Více než 60 dobrovolníku a stážistů nám pomohlo komunikovat o přírodě, klimatických změnách a obnovitelné energii, ve více než 20 jazycích.

Pomozte nám udělat ještě více v roce 2015

The current EKOenergy Secretariat: Two staff, five trainees, five volunteers

Během našich začátků jsme byli podporováni Finským ministerstvem pro hospodářství. Odteď stojíme na vlastních nohou. Peníze z prodeje elektřiny označené EKOenergií jsou využívány pro běh sekretariátu, ale nestačí na spuštění nových iniciativ.

 • Potřebujeme 950 €, abychom mohli hostit zahraničního dobrovolníka  jeden měsíc. Částka zahrnuje nájem, stravu a dopravu. Ačkoliv jsem záskali prostředky z EVS, pro pokrytí všech nákladů nejsou dostačující. Naši dobrovolníci hrají důležitou roli ve státech, kde EKOenergie začíná působit.
 • Potřebujeme alespoň dva nové počítače; jak naše úloha roste, tak se i náš tým rozrůstá.
 • Naše digitální komunikace stojí 2000 €: server, webová stránka, informační bulletin a online kampaně. Šetříme, ale kampaně stojí peníze, i když probíhají na sociálnách stránkách.
 • Ačkoliv používáme hlavně elektronické materiály, stále potřebujeme papírové letáky a informační listy.  Předpokládané náklady jsou 1000 € ročně.   Za 5 € můžeme vytisknout 1 kopii našeho komiksu a zaslat ji do škol a našim příznivcům. Seznam je mnohem delší, toto uvádíme jen jako příklad. Budeme velmi vděční pokud se rozhodnete podpořit naši práci.

Kupte komiks o EKOenergii nebo tašku EKOenergie

Můžete nám pomoci tím, že nakoupíte v našem obchodě.

 • EKO-Sofia – An introduction to green energy“, Angličtina, B5 formát, 36 stran. Minimální cena 6 € (zahrnuty náklady na zaslání).
 • EKO-Sofia – Fossilian uhka“, Finština, B5, 36 stran. Minimální cena 6 € (zahrnuty náklady na zaslání).
 • Zvažujeme tisk a zasílání dalších jazykových verzí. Konatktujte nás na infosmall ekoenergy symbolekoenergy.org, pokuď chcete znát cenu a podmínky.
 • Nákupní taška EKOenergie. Minimální cena €20.

Finanční podpora

Vítáme mimořádnou finanční podporu. Můžete nám poukázat Váš dar formou jednorázového nebo trvalého měsíčního či ročního příkazu.

(povolení vybírat finanční dary č. 2020/2012/4007)

Máte zájem stát se jedním z našich hlavních dárců? Potom nás prosím kontaktujte pro bližší informace: Steven.Vanholmesmall ekoenergy symbolsll.fi, +358 505687385 nebo Riku.Eskelinensmall ekoenergy symbolsll.fi, + 358 50 5727782.

Platby

Bankovní spojení:

EKOenergie
c/o Finnish Association for Nature Conservation
IBAN: FI07 8000 1600 6082 11
BIC/SWIFT: DABAFIHH
Reference: Pokud kupujete něco z našeho obchodu, zmiňte typ prdouktu a množství. Pokud peníze darujete a chcete, aby šly na specifický projekt, zmiňte se. Pokud byste rádi sdělili více informací, můžete nás kontaktovat pomocí emailu: infosmall ekoenergy symbolekoenergy.org

Paypal: (ve výstavbě)

Paytrail (Finsko): ve výstavbě.