EKOenergy: rhwydwaith a label

Rhwydwaith

Rhwydwaith o gyrff anllywodraethol amgylcheddol Ewropeaidd sy’n hybu’r defnydd o drydan adnewyddadwy cynaliadwy yw EKOenergy. Ar hyn o bryd mae yna 24 aelod, o 20 gwlad Ewropeaidd. A bydd mwy yn ymuno.
Gyda’n gilydd, rydyn ni eisiau:

  • Annog datbygiad y sector trydan adnewyddadwy a hybu atebion sy’n hinsawdd-gyfeillgar.
  • Cyfrannu at warchod bioamrywiaeth, cynefinoedd a gwasanaethau ecosystemau.
  • Hel egni positif miloedd o unigolion, grwpiau a chwmnïau sy’n rhannu ein uchelgais at ei gilydd, a rhoi’r cyfle iddynt gymryd rhan.

Label

Mae EKOenergy hefyd yn label am drydan a reolir gan rwydwaith EKOenergy.
Pwrpas y label yw i gynorthwyo defnyddwyr i ddarganfod ffordd trwy cymhlethdod y farchnad drydan Ewropeaidd.
Dydy hi ddim yn syndod mai dim ond trydan o ffynonellau adnewyddadwy a all gael ei werthu fel EKOenergy : ynni gwynt, ynni solar, ynni dŵr… Ond mae EKOenergy yn fwy na dim ond trydan gwyrdd.
Mae e hefyd yn darparu gofynion cynaliadwyedd ychwanegol a osodwyd gan rwydwaith EKOenergy.
Yn ogystal, mae defnyddwyr EKOenergy yn derbyn gwybodaeth gywir am darddiad eu trydan ac am yr honiadau y gallant eu gwneud ynglŷn â’u pryniant.
Label EKOenergy yw’r unig label trydan sy’n deillio o broses o ymgynghoriadau pan-Ewropeaidd, sy’n gweithio i’r farchnad Ewropeaidd gyfan ac sy’n cael ei adnadod gan randdeiliaid ym mhob gwlad Ewropeaidd.