EKOenergi – netværk og miljømærke

– For the most up-to-date information on our ecolabel and our work promoting environmental sustainability, please see the English version of this page. Select the language in the menu at the top of this page –

Netværk

EKOenergi er et netværk af europæiske, miljøorganisationer, der ønsker at:

  •  Sætte skub i udviklingen af vedvarende energi og fremme klimavenlige tiltag.
  • Bidrage til beskyttelse af tjenester inden for biodiversitet, habitater og økosystemer.
  • Informere forbrugere om hvilke krav, de kan stille til deres elprodukter.
  • Mobilisere de tusinder af individer, grupper og virksomheder, der deler vores ambition og give dem en mulighed for at engagere sig.
  • Føre løbende dialog med elektricitetssektoren, miljøorganisationer og øvrige interessenter, som f.eks. forbrugerorganisationer og diverse myndigheder.

Miljømærke

Vores EKOenergi-mærke skal hjælpe netværket med at nå ovenstående målsætninger, i og med det er det første og eneste, tværeeuropæiske miljømærke for elektricitet.

EKOenergi-mærket opfylder netværkets krav til bæredygtighed, og miljømærket skal hjælpe elektricitetsleverandører med at sælge et let genkendeligt og almindeligt accepteret elprodukt. Derudover skal mærket hjælpe forbrugere med at navigere i det europæiske elektricitetsmarked. Forbrugere af EKOenergi modtager korrekt information om oprindelsen af deres elektricitet og om de krav, de kan stille, når de køber el.

Det er første gang, at et tværeuropæisk netværk bliver enig om et miljømærke, som er godkendt af interessenter i samtlige europæiske lande.