Daglig ledelse

Bestyrelsen

stamp with ekoenergy logo

Bestyrelsen er den højeste myndighed i EKOenergi-netværket.

Bestyrelsen:

 • Støtter op om organisationens strategi.
 • Beslutter kriterierne.
 • Godkender produktionsenheder.
 • Foretager beslutninger om brugen af EKOenergis miljøfond samt klimafond.
 • Udpeger sekretariatslederen.

Alle medlemsorganisationer inden for EKOenergi udpeger én person til bestyrelsen. Klik her for en liste over bestyrelsens medlemmer.

Rådgivningsgruppe

Rådgivningsgruppen udpeges af bestyrelsen. Udnævnelsen gælder i 2 år, og kan fornys.

I rådgivningsgruppen er der reserverede pladser for følgende interessentgrupper:

 • Ngo’er på miljøområdet: både paraplyorganisationer på EU-niveau samt nationale og regionale ngo’er.
 • Elsektoren (producenter, handlende og leverandører).
 • EKOenergis forbrugere, deres brancheorganisationer og forbrugerorganisationer.

Myndigheder, der er involveret i implementeringen af oprindelsesgarantisystemet kan også blive medlem i bestyrelsen.

Rådgivningsgruppen kan komme med input til alle områder vedrørende EKOenergi, som er velinformeret om bestyrelsens dagsorden. Bestyrelsen har 2 måneder til at besvare kommentarer og spørgsmål fra rådgivningsgruppens medlemmer. Gruppen udpeger ligeledes medlemmerne af EKOenergis voldgiftspanel med ¾ flertal.

Klik her for at se listen over medlemmer, der sidder i rådgivningsgruppen.

Sekretariatet

Den daglige ledelse af EKOenergi, bliver varetaget af sekretariatet, der:

 • Sikrer den daglige ledelse og drift af EKOenergi.
 • Repræsenterer EKOenergi ud ad til og etablerer kontakter.
 • Leverer tjenesteydelser til interessenter og interessegrupper.
 • Organiserer, forbereder og følger op på alle møder.
 • Forbereder dokumenter som hjælp til beslutningsprocessen i forbindelse med budgetter og handlingsplaner.
 • Forbereder interne og eksterne rapporter.
 • Hjælper med offentliggørelse og formidling af information.
 • Varetager den finansielle administration af foreningen.

Klik her for at se en oversigt over de ansatte og frivillige i sekretariatet.

Voldgiftspanel

EKOenergis voldgiftspanel består af minimum 3 eksperter, der er nomineret af rådgivningsgruppen og nedsat af bestyrelsen. En aftale er gyldig i 5 år. I voldgiftspanelet, er der en reserveret plads til en ekspert i miljøspørgsmål og en ekspert i vedvarende elektricitet. De relevante interessegrupper vil få mulighed for at foreslå kandidater.

Voldgiftspanelet vil afgøre eventuelle tvister mellem EKOenergi og medlemmerne af netværket eller mellem EKOenergi og virksomheder, der sælger EKOenergi.

Voldgiftspanelet træder i kraft senest to år efter det første salg af EKOenergi (dvs. 15. juni 2015).