Voldgiftspanel

Konfliktforebyggelse

Enhver kan indgive en klage over en afgørelse (eller en manglende afgørelse) i EKOenergis bestyrelse, eller imod den måde, reglerne bliver implementeret på i EKOenergi. Klagen skal indgives til bestyrelsen og rådgivningsgruppen vil gøre opmærksom på klagen.

Bestyrelsen er forpligtet til at reagere inden tre måneder på klager fra:

  • Medlemmer af EKOenergi-netværket.
  • Firmaer, der sælger EKOenergi.
  • Elproducenter (eller deres repræsentanter), i tilfælde af beslutninger om berettigelse af deres produktionsenheder.

Hvis de ansvarlige for klagen ikke er enige med bestyrelsens reaktion, og hvis de tilhører én af ​​de tre ovennævnte kategorier, kan de indbringe sagen for voldgiftspanelet.

Sammensætning og procedure

Voldgiftspanelet består af mindst tre eksperter, der er udnævnt af rådgivningsgruppen og bestyrelsen. De udnævnte eksperter sidder fem år ad gangen.

I voldgiftspanelet sidder der en ekspert i miljøspørgsmål og en ekspert i vedvarende elektricitet. De relevante interessentgrupper vil få mulighed for at foreslå kandidater. Mindst ét medlem af voldgiftspanelet skal have en juridisk baggrund og have en kandidatgrad i jura.

Voldgiftsproceduren er baseret på eksisterende voldgiftsregler: såsom reglerne i den europæiske voldgiftsret. Voldgiftspanelet skal komme med en endelig afgørelse senest seks måneder, efter en sag er blevet indbragt for panelet. En klage annullerer ikke gyldigheden af ​​den anfægtede afgørelse.

Voldgiftspanelet afgør også tvister om EKOenergis licensaftale, hvis – og i det omfang – EKOenergi og licensindehaver har aftalt dette i licensaftalen.

Voldgiftspanelet træder i funktion senest to år efter det første salg af EKOenergi, dvs. senest den 15. juni 2015.