EKOenergis bestyrelse

EKOenergis bestyrelse er den højeste instans i ”EKOenergi – Netværk og miljømærke”. Alle organisationsmedelmmer i EKOenergi udnævner én person til bestyrelsen. Alle beslutninger træffes med en 3/4 flertal.

Bestyrelsesmedlemmer: