EKOenergis kriterier

– For the most up-to-date information on our criteria, please see the English version of this page. Select the language in the menu at the top of this page –

Vedvarende, og mere

EKOenergi sætter kriterier for følgende elementer:

  • Forbrugeroplysning: Sælgere af EKOenergi er nødt til at informere forbrugerne og potentielle forbrugere om oprindelsen af deres elektricitet certificeret med EKOenergi miljømærket. Som minimum skal de nævne oprindelseslandet og typen af vedvarende energi (vind, sol …). Sideløbende hertil investerer EKOenergi Netværket tid og energi i at informere alle forbrugere om de miljømæssige konsekvenser af elproduktionen.
  • Fornyelighed og bæredygtighed: EKOenergi er vedvarende elektricitet. Derudover opfylder det bæredygtighedskriterierne i EKOenergi Netværket. Vind, sol og geotermiske anlæg må ikke være placeret i beskyttede naturområder. Vandkraft kan kun sælges som EKOenergi, hvis det kommer fra kraftværker, som er blevet accepteret af vores bestyrelse efter høring af de lokale miljøorganisationer og flodeeksperter. Angående biomasse er der kriterier for oprindelsen af biomassen og biomasseanlæggene er nødt til at have en virkningsgrad på mindst 75%.
  • Klima og additionalitet: Per MWh EKOenergi solgt går et bidrag på mindst 0,10 € (ti eurocent) til EKOenergi Klimafonden. Pengene fra denne fond vil blive brugt til at stimulere yderligere investeringer i vedvarende elektricitet.
  • Sporing og undgåelse af dobbeltregistrering: Kun elektricitet som er korrekt sporet kan sælges som EKOenergi. I Europa skal dette ske via symestet om oprindelsesgarantier, som er reguleret af EU-lovgivningen. I andre lande arbejder vi med I-REC systemet.
  • Revision og verifikation: En ekstern uafhængig revisor kontrollerer mængden af EKOenergi, der er solgt af en elleverandør, oprindelsen af det, og de kontrollerer også hvor mange penge, der indbetales til Klimafonden og Miljøfonden.

Officiel tekst

Kriterierne er også listet i vores hoveddokument, teksten ‘EKOenergy – Network and label‘, der er godkendt af EKOenergi Netværket i februar 2013 og kan downloades i mere end 20 sprog.