Revision og godkendelse

I henhold til Europa-parlamentets og Rådets direktiv, 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber, skal fakta og tal efterses af en revisor, hvis de ikke er blevet kontrolleret af europæiske, nationale eller regionale myndigheder. For lande uden for EØS, bør den lovpligtige revision ske i overensstemmelse med kravene til internationale standarder om revision, og den skal være forhåndsgodkendt af EKOenergis bestyrelse.

Revisionen bliver udført på basis af en tjekliste, som er udarbejdet af EKOenergi-sekretariatet.

Se kapitel 11 i ”EKOenergi – Netværk og miljømærke”.