Klimaet

Finansiering af klimaprojekter

rural-electrificationFor hver solgt MWh modtager EKOenergi et bidrag på min 0,10 euro (ti eurocent), der skal indgå i EKOenergis klimafond. Pengene fra denne fond vil blive brugt til at stimulere yderligere investeringer i vedvarende elektricitet.

EKOenergis bestyrelse beslutter jævnligt hvad pengene fra EKOenergis klimafond skal bruges til. Bestyrelsens beslutninger tages på baggrund af anbefalinger fra de berørte parter, og i særdeleshed EKOenergis leverandører, miljø NGO’er samt EKOenergis rådgivningsgruppe.

For at være så effektiv som muligt vil EKOenergi ikke påbegynde egne initiativer, men gøre brug af de ekstisterende mekanismer og instrumenter.

Mulige foranstaltninger er:

  • Investeringer i vind-eller solenergi i udviklingslandene, hvis de er I overensstemmelse med Gold Standard kriterierne (www.cdmgoldstandard.org). Hvis de støttede projekter vil opnå CO2-kvoter, vil disse blive annulleret (proportionelt) for at undgå dobbeltregistrering.
  • Investeringer i vind- og solenergiprojekter i europæiske lande med et stort potentiale for udvikling af vedvarende energi, der mangler ressourcer.
  • Mindre vedvarende energi projekter med en høj miljømæssig og social merværdi.
  • Annullering af europæiske ETS kvoter, så snart der er tegn på, at der er mangel på markedet.

EKOenergy Full Power

I forbindelse med grøn elektricitet henviser specialister ofte til additionalitet, når vi taler om ekstra vedvarende produktionskapacitet eller ekstra CO2-reduktion, sammenlignet med en baseline, der ville have fundet sted under de nuværende markedsforhold og den eksisterende lovgivning (herunder offentlig støtte).

Et af EKOenergis svar til dem, der er villige til at stimulere ‘additionalitet’, er EKOenergy Full Power. EKOenergy Full Power er EKOenergi med et højere bidrag til klimafonden. Bidraget pr. MWh skal være tilstrækkeligt til at give egenkapital til investeringer i vedvarende produktionskapacitet (helst sol- eller vindenergi) i stand til at producere 1 MWh vedvarende elektricitet over den forventede levetid. Det nøjagtige beløb af bidraget vil afhænge af de udvalgte projekter og vil sandsynligvis falde over tid.