Forbrugerinformation

Hvor er din elektricitet blevet produceret? Og hvordan?

Hvis du køber EKOenergi, du vil finde ud af

  • I hvilket land din elektricitet er blevet produceret
  • Hvordan din elektricitet er blevet produceret (dvs. sol, vind på land, vind over havet, vandkraft, marine, geotermisk, boimasse..). I tilfælde af blanding vil procentdelen af hver type blive nævnt.

F.eks. vil dette vil give dig mulighed for at købe elektricitet fra dit eget land. Du kan vælge at købe ‘kun vind’ eller ‘kun sol’, eller enhver anden form for elektricitet, du gerne vil fremme.

  Bemærk at dette ikke betyder, at du vil få disse elektroner til dit hjem. Det betyder, at disse elektroner vil blive lagt på nettet for dig! Læs afsnittet om Sporing og Oprindelsesgarantier for at få mere information om, hvordan det virker.).

Information om CO2-påvirkningen

© SunEdison

Forbrugere af EKOenergi vil også få ordentlige informationer om, hvad det betyder at købe grøn elektricitet. Og om hvad det ikke betyder.

  • Hvis du køber elektricitet fra vind, betyder det ikke, at der vil blive bygget en ekstra vindmølle med dine penge. Men det betyder, at en del af den pris du betaler vil gå til ejeren af vindmøllen. Det vil hjælpe ham til at gøre sin investering (mere) rentabel.Hvis du køber EKOenergi, vil en lille del af prisen også gå til investeringer, som ikke ville have fundet sted uden dine penge.
  • Opkøb af vedvarende elektricitet betyder ikke, at verdens CO2-udslip automatisk vil gå ned. Imidlertid er det generelt accepteret, at elforbrugere kan reducere deres personlige udslip ved at skifte til grøn (og på samme tid vil CO2-aftrykket fra dem der ikke køber grøn energi, blive mere snavset). Mange tillader forbrugerne af grøn elektricitet at kræve forureningsfri produktion. Andre anbefaler at bruge tal, der er.baseret på en livcyklusanalyse om vedvarende installationer (dvs. tage hensyn til de udslip, som er forårsaget af bygningen og vedligeholdelsen på produktionsenheden). EKOenergi vil ikke udvikle sine egne holdninger til vurdering af CO2-aftryk, men følge resultatet fra specialister på disse spørgsmål, især dem, der arbejder med CDP og Greenhouse Gas Protocol.

Selvfølgelig mener vi, at køb af grøn elektricitet er et af de instrumenter, som giver os mulighed for at vise producenter og politikere, at vi ønsker mere vedvarende elektricitet.

Informere dem, der ikke køber grøn elektricitet

EKOenergi vil også aktivt fremme brugen af  RE-DISS og EPED residual mix figures for al elektricitet, der ikke er sporbart.

EKOenergi Kriterier

Hvis du er interesseret i flere informationer om EKOenergis kriterier for forbrugerinformation, se kapitel 6 med teksten ‘EKOenergi: Netværk og mærkning’.