Sporing og Oprindelsesgarantier

Sporing af elektricitet

Elektricitet kan ikke spores i elnettet. Det betyder: Ingen kan få en garanti for at”han eller hun virkelig får elektroner fra den virksomhed eller det produktionsanlæg som han/hun foretrækker”. Men det er muligt at oprette et”regnskabssystem”, som laver en opgørelse om hvilken virksomhed, der har lagt elektroner ud på elnettet og angive, hvordan denne elektricitet er blevet produceret. Det er også forholdsvis nemt at tilføje en ekstra kolonne til dette register med angivelse af hvem, der har bedt om at få lagt disse elektroner på nettet. Dette gør det muligt for forbrugerne at “bevise”, at disse elektroner er blevet sat på nettet ”på vegne af dem”.

Oprindelsesgarantier

I Europa blev et sådant bestil- og bevis-system oprindeligt indført som frivillige systemer. I slutningen af 1990erne var miljømærkningssystemer såsom Bra Miljöval and Norppaenergia blandt de første til at eksperimentere med sporing af elektricicitet. Da de ønskede at fremme elektricitet fra bestemte kraftværker, var de nødt til at indføre en måde at spore elektricitet fra disse kraftværker på. Det første europæiske system var RECS systemet: Renewable Electricity Certificate System, et frivilligt system udviklet af elsektoren.

Disse frivillige sporingssystemter er nu blevet overtaget af det officielle Oprindelsesgarantisystem, som først blev introduceret ved artikel 5 i direktiv 2001/77/EC af 27 september 2001 for at fremme elektricitet fra vedvarende energikilder inden for det indre marked for elektricitet. Systemet er blevet uddybet yderligere i artikel 15 i direktiv 2009/28/EC af 23. april 2009 for at fremme brugen af energi fra vedvarende kilder.

EU-direktivet siger, at alle EU-lande er nødt til at oprette et system, der giver”bevis for produktionen” for hver eneste producerede MWh enhed af vedvarende energi. Dette bevis er oprindelsesgarantien. Ingen kan sælge grøn elektricitet til en forbruger, hvis vedkommende ikke har en sådan oprindelsesgaranti, og ved salget af den grønne elektricitet skal oprindelsesgarantien annulleres (fjernes fra systemet). Forbrugerinformation og undgåelse af dobbelttælling er det vigtigste mål med dette system.

EKOenergi bruger det europæiske oprindelsesgarantisystem. Samtidig ønsker EKOenergi at spille en rolle med at påvirke alle lande til at vedtage de samme strenge og klare regler i deres eget oprindelsesgarantisystem. For lande uden for EU kan EKOenergi acceptere andre eksisterende sporingssystemer, hvis de opfylder de strenge kriterier.

Det resterende mix

residual-mixHvis nogle mennesker betaler for retten til at “kræve” den grønne værdi, er de nødt til at være sikre på, at det krævede produkt er ved at blive taget ud af nettets mix. Her kommer det ”resterende mix” (residual mix) på tale: dvs. elnettets mix minus det sporbare og det krævede elprodukt.

Medlemsstaterne bliver i stigende grad klar over dette. En række af dem har nu oprettet en fælles struktur til at beregne disse resterende blandinger, og flere og flere medlemsstater indfører lovgivning til at bestemme, hvilke resterende mix tal, der skal anvendes. Anvendelsen af de korrekte mix tal er relevante oplysninger,når energileverandøren skal lave elregningen (artikel 3(9) i direktiv 2009/72/EF i Europa-Parlamentet og Rådets af 13. Juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet) og for virksomheder, der beregner sine kulstof udslip (CDP, Greenhouse Gas Protocol,…)

Hvis du er interesseret i flere informationer om det resterende mix: Se RE-DISS projectet.

Import – export

EKOenergy can originate from another country than the country of consumption (either via import, or via cancellation of Guarantees of Origin in an other country). Chapter 10.2 and 10.3 of the text ‘EKOenergi: Netværk og mærkning‘ set criteria for these cases.

For the information of suppliers, we give hereafter an overview of what these criteria mean in practice.

Note that import export is not the rule, rather the exception. Most of the EKOenergy sales are domestic. The EKOenergy criteria also specify that the consumer always has to be informed about the country of origin of EKOenergy.

Origin Where can it be consumed? How
Countries with tracking systems linked to AIB hub: AT, BE, CH, DE, DE, FR, FI, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL Countries with tracking systems linked to AIB hub: AT, BE, CH, DE, DE, FR, FI, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL Transfer according to EECS rules.
Countries with tracking systems linked to AIB hub: AT, BE, CH, DE, DE, FR, FI, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL All other countries Possible via ex-domain cancellation
EU countries not mentioned above Only consumption in own country. Until the EKOenergy Board decides otherwise. This decision will be communicated via this webpage. Cancellation of Guarantees of Origin in country of origin.
Turkey Only consumption in own country. Cancellation of I-REC
All other countries (i.e. not EEA, not CH, not Turkey) Not yet acceptable as EKOenergy. Until the EKOenergy Board decides otherwise based on the criteria listed in Chapter 10.1 of the Text ‘EKOenergi: Netværk og mærkning‘

.

EKOenergi Kriterier

Hvis du er interesseret i flere informationer om EKOenergis sporingskriterier, se kapitel 10 i teksten ‘EKOenergi: Netværk og mærkning‘.