EKOenergy: One label, six goals SDGs

Vores resultater

first Five-year-report EKOenergy cover photo

EKOenergis mærkesag er at beskytte naturen og bekæmpe klimaændringer, navnlig ved at hjælpe energiforbrugere med at gå over til 100 % bæredygtig og vedvarende energi. Vi er kommet langt siden vores stiftelse i 2013. Vores fremgang er nærmere beskrevet i rapporten: EKOenergy’s First 5 years – 2013-2018.

Vi fremmer brugen af vedvarende energi på verdensplan via kontakt med store energiforbrugere samt samarbejde med miljøorganisationer og CSR-netværk. Vores Klimafond støtter projekter om vedvarende energi i udviklingslandene, der har til formål at mindske energifattigdom. Vores Miljøfond finansierer restaureringsprojekter i beskadigede flodøkosystemer.

Udvikling af værktøjer til forbrugerne

I mange dele af verden er forbrugernes rolle på energimarkedet meget begrænset. Det er umuligt eller svært at vælge grøn energi eller aktivt bidrage til overgangen til en ny energi. EKOenergi er involveret i udviklingen af ​​værktøjer, der giver forbrugerne flere muligheder. Et udvalg af vores vigtigste resultater er anført nedenfor:

  • Vi har ydet et betydeligt bidrag til udarbejdelsen af​​ Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance. Vi udfærdigede et resumé med landespecifikke oplysninger på 19 sprog.
  • Vi var en af ​​de første til at godkende I-REC, den internationale standard for certifikater for vedvarende energi. I-REC muliggør energisporing uden for Europa og USA, og vi var blandt de første, der anvendte standarden i blandt andet Kina og Brasilien.
  • Vi har udarbejdet informationsmateriale om grøn energi som helhed, herunder navnlig om køb af vedvarende elektricitet. Mange af vores publikationer er tilgængelige på en lang række forskellige sprog. For eksempel, vores onlinekursus Green Power – buying renewable electricity for LEED and carbon accounting, som vi udarbejdede i samarbejde med LEED og det amerikanske Green Building Council, og som er tilgængelig på fire forskellige sprog. Vi udarbejder fortsat informationsmateriale såsom brochurer og artikler på mange forskellige sprog takket være vores frivillige oversætterkorps.

Opråb om en 100 % bæredygtig verden

EKOenergi-mærket energi sælges nu i over 60 forskellige lande verden over. Et stigende antal virksomheder bruger vores logo på deres produkter for at vise deres engagement i bæredygtig energi.

Vi er medlem af Climate Action Network (Europe), Global 100% RE og IRENA’s Coalition for Action. Vi har bidraget til en lang række dokumenter og publikationer om gennemførligheden for en 100 % vedvarende energi verden over, og vi støtter aktioner og kampagner mod tilskud til fossile brændstoffer.

Beskyttelse af biodiversitet

River_restoration_vihti people on bridge

Vi involverer energivirksomheder og -forbrugere i regelmæssige drøftelser om energiproduktionens indvirkning på naturen. Som deltager i projektet LIFE Freshabit lancerede vi webstedet Hydropower’s nature, der indeholder oplysninger om vandkraftens indvirkning på flodøkosystemerne.

Ved at bruge EKOenergi-miljømærket energi skaber store erhvervskunder en sammenhæng mellem deres CO2-reduktionsmål og deres forpligtelser i forbindelse med natur og biodiversitet (“virksomhed og biodiversitet”).

Vi finansierer en række projekter, der har til formål at fremme floders biodiversitet. For hver MWh, der sælges som EKOenergi-vandkraft, ydes et bidrag på mindst 0,10 EUR (ti eurocent) til EKOenergis miljøfond. Disse bidrag går til afhjælpning af ​​hindringer for fiskemigration, genoprettelse af gydepladser og meget mere. Du kan få yderligere oplysninger på vores Miljøfonds webside.

Projekter om ren energi med henblik på fattigdomsbekæmpelse

Solar_panels_installing_on_roof_Myanmar

For hver MWh EKO-energimærket solgt energi går mindst 0,10 EUR til vores klimafond. Disse bidrag finansierer nye vedvarende energiprojekter (primært solenergiprojekter), som understøtter bæredygtighed og reducerer energifattigdom.

Du kan læse mere om projekterne på vores Klimafonds webside.

Hjælp os med at gøre mere

Vi kunne ikke have opnået disse resultater uden støtten fra tusindvis af forbrugere af EKOenergi-mærket elektricitet. Du kan hjælpe os med at gøre mere ved at skifte til EKOenergi-mærket energi og overbevise dine venner og kolleger om at gøre det samme.

Du kan følge os på Facebook, Twitter, Instagram, YouTube og LinkedIn.

EKOenergy thanks Localised Web for their pro bono contribution to the translation of this webpage.