Liste af projekter finansieret af Miljøfonden

EKOenergis Miljøfond er både ældre end EKOenergi Netværket og EKOenergi Miljømærket. EKOenergi Netværket overtog en eksisterende fond af det gamle finske miljømærke for elektricitet, som var forvaltet af den finske Naturfredningsforening (the Finnish Association for Nature Conservation).

Miljøfonden har siden 2009 doneret i alt 666.000 € til følgende projekter:

 • Vihtijoki flodrestaurering, sydlige Finland 50.000 €
 • Kaakon Jokitalkkari – “The River Janitor of South Eastern Finland” 10.000 €
 • Murronjoki flodrestaurering, centrale Finland 73.000 €
 • Flodrestaurering i Saaristomeri området, sydvest Finland 15.000 €
 • Norina flodrestaurering, Letland 4.000 €
 • Mustionjoki projektet, Finland 150.000 €
 • Projekt: “Small streams make big rivers”, flodrestaureringer i Ostrobothnia,  Finland 100.000 €
 • Vandrende fiskebestand i Kainuu, Finland 15.000 €
 • Pielinen indlandslaks- og ørred, Finland 5.000 €
 • “Regulated Rivers Research Program”, Finland 150.000 €
 • Murronjoki flodrestaurering, Finland 50.000 €
 • Genoprettelse af gydeområder i Vuoksi floden, Finland 50.000 €
 • Facilitere ålmigration i Göta elv, Sverige 44.000 €

Vihtijoki flodrestaureringsprojekt – sydlige Finland

Virho project Finland

Arbejde ved Vihtijoki-floden

EKOenergi finansierer Virhos restaureringsprojekt af Vihtijoki-floden med en donation på 50.000 € i 2016. Projektet har til formål at genoprette Vihtijoki-floden, så at laks kan leve og gyde i floden igen. Et yderligere mål er at gøre Vihtijoki-floden til en model for fremtidige finske restaureringsprojekter.

I fortiden blev Vihtijoki-floden stærkt udsat for tømmertransport, og flodens sideåer blev blokeret. Der har været flere vandkraftværker i floden gennem årenes løb, men den sidste af de kraftværker er for nyligt blevet lukket for at støtte genopretningen af ørredbestanden. Der er stadig behov for 2 eller 3 fiskepassager i floden.

“Virho har lavet restaureringer i Vihti-floden for omkring ti år. Men støtten fra EKOenergi bringer rehabiliteringsarbejdet til et nyt niveau. I praksis betyder det, at vi for alvor kan begynde at genoprette den største å til floden,” siger Markus Penttinen fra Virho.

I 2016 åbner programmet de blokerede sideåer, som transporterer sten til floden, der giver husly til ungfisk, og desuden skaber nye gydeområder med grus. Arbejdet er i høj grad udført af frivillige: “Vi har allerede ført over 80 tons sten og grus hen til restaurerignsområdet med hænder og slæder,” siger Penttinen. Dette hårde arbejde bliver belønnet i efteråret, når laks vil finde disse genoprettede steder for gydning.

Renoveringer vil gavne ørredbestanden, men også andre vandrende fisk og krabber. I fremtiden kan den stærkt truede ferskvandsperle musling potentielt returneres til floden. Biodiversiteten stiger, når sidestrømme åbnes, og flodlejet vil vende tilbage til sin naturlige tilstand. Desuden vil et tæt samarbejde med lodsejere bidrage til en øget bevidsthe omkring, hvordan man vælger det fremtidige skovbrug og landbrugsmetoder, der vil være lyd for flodens økosystem.

Det offentlige kan tage del i arbejderpartier, der er organiseret ved Virhos restaureringsområde på Vihti-floden. Der vil også være et offentligt arrangement på den finske Naturdag i slutningen af ​​august.

Organisationen Kaakon Jokitalkkari – “Flodviceværterne for sydøstlige Finland”

River-restoration_E_K_Kalatalouskeskus_Muurikkalan_myllykoskiKaakon Jokitalkkaris projekt har til formål at genoprette laksebestandene i vandforekomsterne i det sydøstlige Finland. Projektet vil fortsætte hvert år, og planen og tidsplanen vil blive fastlagt i forhold til de tilgængelige budget- og finansieringsmuligheder.

Med hjælp fra EKOenergis Miljøfond (10.000 € i 2015), udfører organisationen restaureringsarbejde i områder omkring vandkraftdæmninger, der forhindrer fisk i at migrere. Projektet vil gennemføre forskning af den miljømæssige tilstand i floderne og bruge resultaterne til at forbedre vilkårene for floden. Projektet gennemføres af det sydlige Karelia Fiskecenter i samarbejde med Kymenlaakso Fiskecenter.

Læs mere!

Flodrestaurering af Murronjoki i Saarijärvi, Finland

EKOenergis Miljøfond har i alt investeret 50.000 € til at bringe ørred og europæiske krebs tilbage til floden Murronjoki i Saarijärvi, det centrale Finland. Pengene stammer fra salg af EKOenergi-certificeret elektricitet fra vandkraftværker fra energiselskabet Vattenfall.

Floden Murronjoki har været stærkt påvirket af dambrug, skovbrug, langbrug og forebyggelse af oversvømmelser. Leuhunkoski og Hietama vandkraftværkerne hæmmer migration af ørreder i floden. Ørredbestanden i Saarijärvi-floden er derfor afhængig af fiskeopdræt.

Det seneste restaureringsarbejde blev udført i løbet af 2015. Arbejdet inkluderede at placere sten og grus i floden for at gøre levestedet eget for ørreder og krebber.

Publikationer: Murronjoen valuma-alueen puroinventointi 2012

Flodrestaureringer i Saaristomeri-området af Valonia, sydvest Finland

Valonia er et servicecenter for bæredygtig udvikling og energi i det sydvestlige Finland. I dette projekt blev floder i Saaristomeri-bassinet i Kuninkoja, Paimionjoki, Uskelanjoki og Kiskonjoki-Pernionjoki genoprettet. Valonia har især fokuseret på at forbedre levesteder for den ekstremt truede ørred. Under restaureringesarbejdet blev gydepladser for ørreder bygget, og forhindringer for fiskevandring blev fjernet. EKOenergi finansierede projektet i 2015 med 15.000 €.

Sideløbende med restaureringsarbejdet har Valonia gennemført undersøgelser af fiskebestandene ved hjælp elektrofiskeri, overvågning af vandkvaliteten og tilstanden af ​​flodsystemmerne. De har derudover undersøgt ørredens gydepladser for at indsamle data, og for at være i stand til at overvåge virkningerne af restaureringsarbejdet. De foreløbige resultater er lovende. De indsamlede data vil blive anvendt ved udvælgelse af fremtidige restaureringsområder.

Desuden organiserede Valonia en offentlig begivenhed omhandlende, hvordan man kan forbedre tilstanden af ​​vandforekomsterne i det sydvestlige Finland. En vigtig del af projektet har været at inddrage frivillige. I projektet har Valonia arrangeret et bredt netværk af mennesker, der er interesserede i flodrestaurering.

Flodrestaurering af Norina-floden, Letland

Dam_removal_norina

Fjernelse af dæmning, Norina-floden

Floden Norina i det nordlige Letland er cirka 11 km lang, og er en bred biflod til floden Salaca. Floden ligger i Salaca Valley Nature Park. Projektet blev finansieret af Miljøfonden med 4.000 € i 2015.

Restaureringen af ​​vandringsstien for laskefisk i Norina-floden er særlig vigtig, da Salaca vandløbsoplandet er den fjerde mest produktive flod for laksefisk i Østersøen. Det forudses, at Norina-floden mest vil blive anvendt som en gydeplads for havørred.

Restaureringsarbejde fandt sted i området fra den tidligere mølle til Norinas sammenløb med floden Salaca. Restaureringsarbejdet sluttede den 15. oktober 2015 med en oprydningsaktivitet. I arbejdet med projektet var der repræsentanter for den lettiske ‘Fund for Nature’, der koordinerede restaureringsarbejdet, ‘the Nature Protection Board’ og andre naturvenner. Under oprydningsaktiviteten blev den tidligere mølledæmning revet ned, så laksefisk kan migrere op ad floden til sine gydepladser. Det var et historisk øjeblik, da fiskene ikke havde været i stand til at gå opstrøms grund af dæmningen for omkring 100 år.

Klik her for billeder af restaureringsaktiviteterne.

Klik her og her for to Youtube-videor omkring restaureringsaktiviteterne (på lettisk med engelske undertekster). Oprindeligt vist på lettisk tv.

Mustionjoki-projekt

Floden Mustionjoki er en del af Karjaanjoki-bassinet, og det er beliggende i Uusimaa regionen i det sydlige Finland. Floden løber fra søen Lohjanjärvi til Pohjanpitäjälahti-bugten. Længden af floden er 25 kilometer. Der er fire vandkraftværker på floden (i Åminnefors, Billnäs, Peltokoski og Mustios jernmølle), der forhindrer opstrøms migrerende fisk fra at vende tilbage til floden. En truet bestand af ferskvandsperlemuslingen (Margaritifera margaritifera) i floden har behov for migrerende laks for at kunne bringe deres larver tilbage opstrøms.

Desuden eksisterer der andre sjældne og truede ynglende arter i området, såsom den tykke afskallede flodmusling (Unio Crassus), en sjælden alge (Hildenbrandia rivularis) og isfuglen (Alcedo atthis). Floden Mustionjoki er derudover også vigtig for naturbeskyttelse, da der stadig er flere nær-naturlige vandløb i området. Floden er en del af EU’s Natura 2000-netværk.

150.000 €  af EKOenergis midler er blevet brugt til at gennemføre en multi-criteria vurdering af Mustionjoki-floden, som sammenligner forskellige foranstaltninger for at forbedre situationen for ferskvandsperlemuslingen og laksebestanden. Resultaterne af vurderingen vil hjælpe til at afgøre hvilke skridt, der skal tages næst, og herunder opførelse af fiskepassage.

Mere information på projekthjemmesiden (på finsk), www.sll.fi/mustionjoki.

EKOenergi har også startet en forbrugerkampagne for at booste Mustionjoki fiskepassageprojekterne. Navnet på kampagnen er Fiskepassage Elektricitet (Fishpass Electricity). Mere information om kampagnen er tilgængelig her.

Publikationer:

“Brooks lead to stream”-projekt

Illustration_river_restoration_FANC_Finland

“Puroista syntyy virta”-projektet forbedrede forholdende for laks angående migration og yngel i Isojoki-Lapväärtinjoki (Pohjanmaa) og Karvianjoki (Satakunta) floderne. Projektet modtog 100.000 € fra salg af EKOenergi hos Nordic Green Energy.

Projektet var ledet af den finske Naturfredningsforening (the Finnish Association for Nature Conservation).

Mere information på projekthjemmesiden her (på finsk og svensk).

Publikationer: Endelige rapport (pdf in Finnish and Swedish).

Migrerende fiskebestande i Kainuu – Kainuun vaelluskalahank

kainuun vaelluskalahanke

EKOenergi gav 15.000 € som medfinansiering til dette EU ERDF operationelle program (the EU ERDF Operational Program) i Kainnu i Finland.

Projektets hjemmeside (på finsk)

Publikationer:

Indlandslaks- og ørred i Pielinen

pielinen mapFør opførelsen af vandkraftværker var indlandslaks et vigtigt levebrød for lokalbefolkningen, der lever i projektområdet. Ved udgangen af 1600-tallet blev traditionel finsk dæmmingsfiskeri allerede praktiseret uden store konsekvenser for gydningsprocessen. Saimaas indlandslaks plejede at gyde i  Pielisjoki og Koitajoki floderne, mens Pielinen populationen plejede at gyde i Lieksanjoki floden.

Projektet har til formål at få laksen til at vende tilbage sin naturlige livscyklus.

EKOenergi gav 5.000 € som med medfinansiering til dette EU EFRU operationelle program (the EU EFRU Operational Program) i det nordlige Karelia i Finland. Det samlede budget var på 432.100 €.

Projektets hjemmeside (på finsk)

Regulated Rivers Research Program of Games and Fisheries Research Institute

iijoki_radiotelemetriaEKOenergi gav 150.000 € som medfinansiering til dette forskningsprogram udført af Det Finske Spil- og Fiskeriinstitut (the Finnish Game and Fisheries Institute). The samlede budget for forskningsprogrammet var 1,4 millioner €. Emnerne for forskningsprogrammet er:

 • Fiskepassager og genoprettelse af migrerende fiskebestande.
 • Virkningerne af flodgenoprettelse og vandskelsarealanvendelse for fiskebestande.
 • De sociale, økonomiske og kulturelle emner ved genoprettelse af migrerende fiskebestande.

Projektets hjemmeside på engelsk

Publikationer:

Genoprettelse af gydeområder i Vuoksi-floden i Finland

Vuoksi-floden løber i den nordligste del af Karelian Isthmus fra søen Saimaa i det sydøstlige Finland til Ladoga søen i det nordvestlige Rusland. Floden løber ud i Ladoga søen i tre vandløb; det ældre hovedvandløb ved Priozersk (Käkisalmi), et mindre vandløb få kilometer nord for hovedvandløbet, og et nyt sydligt vandløb, der begynder 50 kilometer længere sydøst som er kaldt Burnaya floden (på finsk: Taipaleenjoki), der er blevet en af de største vandløb i form af vandudledning.

Vuoksi har to vandkraftværker i Finland: Tainionkoski (62 MW), Imatra (170 MW) og to vandkraftværker i Rusland: Enso-Vallinkoski (100 MW) og Lesogorsk/Rouhi (100 MW).

Projekterne genopretter gydeområder for ørreder og stallinger mellem Tainionkoski og Imatra vandkraftværkerne. The samlede budget for genoprettelser var 50.000 €.

Projekter for ålmigration i Göta elven, Sverige

lillån news cutEKOenergi har givet 44.000 € (375.000 SEK) til projekter for ålmigration i Göta-elven. Midlerne stammer fra energiselskabet Vattenfalls salg af EKOenergi Finland. Projektet er blevet overvåget af forbrugermærket Brå Miljöval og Naturskyddsföreningen, som er de to største miljø NGO’er i Sverige.