Ιστορικό

Υπόβαθρο

grid_transmissionΗ ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αναπτύσσεται ταχύτατα. Φιλελευθεροποίηση, διεθνοποίηση, διαφοροποίηση προϊόντων… Οι ταχύτατες αυτές εξελίξεις έχουν δημιουργήσει ευκαιρίες, αλλά και πολλή σύγχυση:

Πώς ακριβώς πραγματοποιείται η μετάβαση από έναν πάροχο σε κάποιον άλλον; Πώς είναι δυνατόν να μπορώ να επιλέξω κάποιο συγκεκριμένο προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον όλοι ανήκουμε στο ίδιο δίκτυο; Ποιον πάροχο και ποια προϊόντα να επιλέξω; Κι αν έχω πράσινο συμβόλαιο, τι διαφορά κάνει αυτό στις προσωπικές μου εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα;

Στη σημερινή εποχή υπάρχουν, για τις βασικές αυτές ερωτήσεις, διαφορετικές απαντήσεις από μέρος σε μέρος στην Ευρώπη. Οι πρακτικές και η κοινή γνώμη διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Υπάρχουν επίσης μεγάλες διαφορές στο βαθμό ένταξης στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό αποτελεί πρόβλημα για τους μεγάλους διεθνείς καταναλωτές, καθώς και για τους μικρούς τοπικούς καταναλωτές. Οι περισσότεροι καταναλωτές αγοράζουν πράσινη ηλεκτρική ενέργεια, επειδή θέλουν ν’ αλλάξουν κάτι. Το να κάνουν όμως οι καταναλωτές τη διαφορά μέσα στην τεράστια αυτή ευρωπαϊκή αγορά, είναι πολύ δύσκολο, όταν οι υποδείξεις και οι συμβουλές είναι διαφορετικές και πολλές φορές αντιφατικές από χώρα σε χώρα.

Μέχρι πρόσφατα, δεν υπήρχε συντονισμός των θέσεων των περιβαλλοντικών οργανώσεων και των οργανώσεων καταναλωτών. Κάτι που όμως πρόσφατα άλλαξε.

Επιδίωξη μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης

Το 2010 η Bellona Russia, το Εσθονικό Ταμείο για τη Φύση, το Λεττονικό Ταμείο για τη Φύση, ο Φινλανδικός Σύλλογος για την Προστασία της Φύσης, οι ισπανικές οργανώσεις Ecoserveis και AccioNatura, καθώς και οι ιταλικές «100% energia verde» και REEF ένωσαν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη ενός διεθνούς οικοσήματος (ecolabel) για την ηλεκτρική ενέργεια.

recs_market_meeting

At the RECS Market Meeting 2012 (Amsterdam) we presented our first draft to the electricity sector. Participants from left to right: Mieke Langie (WindMade), Steven Vanholme (EKOenergy), Ivan Scrase (RSPB), Jennifer Martin (Green-e), Eero Yrjö-Koskinen (Finnish Association for Nature Conservation) and Jared Braslawsky (RECS International).

Οι οργανώσεις-μέλη ξεκίνησαν το έργο RES-E – Ανάπτυξη ενός προτύπου ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας για την Ευρώπη. Η διαφάνεια κι η συμμετοχή αποτέλεσαν από την αρχή ακρογωνιαίους λίθους της διαδικασίας. Το RES-E ακολούθησε τις διαδικασίες που ορίζονται από τον ISEAL Κώδικα Καλών Πρακτικών για τη Θέσπιση Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Προτύπων. Έμπνευση αντλήθηκε και από τις μεθόδους του οικοσήματος Green-e της Βόρειας Αμερικής.

Από το Σεπτέμβριο του 2011 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2012, ζητήθηκε η γνώμη πάνω από τετρακοσίων φορέων, από όλες τις ομάδες φορέων συμμετοχής: παραγωγών, παροχέων, καταναλωτών, περιβαλλοντικών ΜΚΟ και δημόσιων φορέων.

Το καλοκαίρι του 2012, η γραμματεία του έργου RES-E συγκέντρωσε όλες τις αντιδράσεις, τις προτάσεις και τα σχόλια σ’ ένα έγγραφο που περιέγραφε τους όρους αναφοράς, για το οποίο πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση απ’ το Σεπτέμβριο 2012 μέχρι το Νοέμβριο 2012. Αφού τελείωσε η δημόσια διαβούλευση, οι συμμετέχουσες περιβαλλοντικές οργανώσεις αποφάσισαν να δημιουργήσουν το Δίκτυο ΕΚΟενέργεια. Δημιούργησαν, επιπλέον, μια Συμβουλευτική Ομάδα, που έκανε έναν επιπρόσθετο σχολιασμό των σχεδίων. Στις 23 Φεβρουαρίου 2013, το Συμβούλιο EKOενέργεια ενέκρινε το κείμενο «ΕΚΟενέργεια – Δίκτυο και σήμα».

Implementation

2013:  EKOenergy was launched, the Secretariat was set up to manage and promote the label and a team of international trainees and volunteers was hired. There is a good chance that our multilingual team speaks your language! We started by focusing on Finland, Spain, Italy and Latvia.

  See our annual report 2013

2014: We were active on many fronts. The EKOenergy Network expanded to include Germany, France and Poland. We arrived on social media and joined the Global 100% Renewable Energy campaign. We donated the first income of our Climate Fund to a solar project in Tanzania and to river restoration projects in Finland.

  See our annual report 2014

2015: The number of new members and licensees grew. We established a cooperation with two Asian NGOs and one Taiwanese seller. We started many new and promising projects, such as a project focusing on green electricity sales in Russia.

  See our annual report 2015

2016: The EU funded project, named LIFE, which focuses on freshwater restoration in Finland began. We had a successful campaign with Protect Our Winters Finland and another one with breweries in Spain and Italy.

See our annual report 2016

2017: EKOenergy continued to make progress on many fronts. We set up campaigns in many countries, we financed more climate projects and river restoration projects than ever before, we grew approximately 50-60% in all markets where we are active and we entered several new markets.

  See our annual report 2017