Πληροφορηση των καταναλωτων

Πού έχει παραχθεί η ηλεκτρική ενέργεια που αγοράζετε; Και με ποιον τρόπο;

Αν αγοράζετε ΕΚΟενέργεια, θα μπορείτε να γνωρίζετε

  • Σε ποια χώρα έχει παραχθεί η ηλεκτρική ενέργεια που αγοράζετε.
  • Με ποιον τρόπο έχει παραχθεί η ηλεκτρική ενέργεια που αγοράζετε (π.χ. αν είναι ηλιακή, αιολική που έχει παραχθεί σε αιολικά πάρκα στην ξηρά ή στο θαλάσσιο χώρο, υδροηλεκτρική, κυματική, γεωθερμική, βιομάζας..). Σε περιπτώσεις που έχουν εφαρμοστεί πολλαπλές μέθοδοι παραγωγής, θα αναφέρεται το ποσοστό συμμετοχής του κάθε διαφορετικού είδους ενέργειας.

Αυτό θα σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγετε, για παράδειγμα, ηλεκτρική ενέργεια από τη χώρα σας. Ή να αγοράζετε «μόνο αιολική» ή «μόνο ηλιακή» ενέργεια. Ή οποιοδήποτε άλλο είδος ενέργειας το οποίο πιστεύετε ότι αξίζει να προωθήσετε.

Σημειώστε ότι αυτό δε σημαίνει ότι θα λαμβάνετε τα συγκεκριμένα ηλεκτρόνια στο σπίτι σας, αλλά ότι τα ηλεκτρόνια αυτά θα τοποθετούνται στο δίκτυο εκ μέρους σας! (Διαβάστε περισσότερα για τη διάταξη εγγυήσεων προέλευσης, για να καταλάβετε καλύτερα την παραπάνω διαδικασία.

Πληροφορίες για το αποτύπωμα άνθρακα

© SunEdison

Επίσης, οι καταναλωτές ΕΚΟενέργειας θα ενημερώνονται κατάλληλα για το τι σημαίνει η αγορά πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλά και για το τι δε σημαίνει.

  • Αν αγοράσετε αιολική ενέργεια, δε σημαίνει ότι με τα χρήματά σας θα κατασκευαστεί ένας ακόμα ανεμόμυλος, αλλά ότι ο ιδιοκτήτης του ανεμόμυλου θα λάβει μέρος των χρημάτων σας, τα οποία θα τον βοηθήσουν να κάνει την επένδυσή του (περισσότερο) επικερδή. Επίσης, ένα μέρος της τιμής της ΕΚΟενέργειας που αγοράζετε θα χρησιμοποιείται σε επενδύσεις, οι οποίες δε θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν χωρίς τα δικά σας χρήματα.
  • Η αγορά ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας δε σημαίνει ότι το παγκόσμιο επίπεδο εκπομπών αερίων του άνθρακα μειώνεται αυτομάτως. Παρ’ όλ’ αυτά, είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να μειώσουν τις ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ προσωπικές εκπομπές, επιλέγοντας πράσινη ενέργεια (κάτι που παράλληλα κάνει το αποτύπωμα άνθρακα αυτών που δεν αγοράζουν πράσινη ηλεκτρική ενέργεια περισσότερο βρόμικο). Πολλοί επιτρέπουν στους καταναλωτές πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας τη δήλωση μηδενικών εκπομπών. Άλλοι προτείνουν τη χρήση μετρήσεων που προκύπτουν από την ανάλυση του κύκλου ζωής της εγκατάστασης της ανανεώσιμης ενέργειας (δηλαδή τη συμπερίληψη των εκπομπών που επιφέρουν η κατασκευή και η συντήρηση της μονάδας παραγωγής). Η ΕΚΟενέργεια δε θα αναπτύξει δικές τις θέσεις για το αποτύπωμα άνθρακα, αλλά θα στηριχθεί στα αποτελέσματα διάφορων ειδικών επί του θέματος, και ιδιαιτέρως αυτών που εργάζονται για τους οργανισμούς CDP και Greenhouse Gas Protocol.

Φυσικά, πιστεύουμε ότι ή αγορά πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα από τα μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, για να δείξουμε στους παραγωγούς και στους πολιτικούς, ότι θέλουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Πληροφόρηση αυτών που δεν αγοράζουν πράσινη ηλεκτρική ενέργεια

Επίσης, η ΕΚΟενέργεια θα προωθεί ενεργά τη χρήση των μοντέλων RE-DISS και EPED για όλη την ηλεκτρική ενέργεια η οποία δεν ελέγχεται και δεν καταγράφεται.

Τα κριτήρια της ΕΚΟενέργειας

Περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια της ΕΚΟενέργειας σε σχέση με την πληροφόρηση των καταναλωτών, θα βρείτε στο 6ο κεφάλαιο του κειμένου «ΕΚΟενέργεια: Δίκτυο και σήμα».