Vahekohus

Konfliktimehhanism

Igaüks võib teha kaebuse EKOenergia nõukogu otsuse (või otsuse puudumise) vastu või selle vastu, kuidas EKOenergia reegleid täidetakse. Kaebus peab olema suunatud EKOenergia nõukogule ja samuti teavitatakse kaebusest EKOenergia nõuandvat gruppi.

EKOenergia nõukogu peab reageerima kolme kuu jooksul kaebustele, mis tulevad:

  • EKOenergia võrgustiku liikmetelt;
  • ettevõtetelt, mis müüvad EKOenergiat;
  • elektritootjatelt (või nende esindajatelt), kui see puudutab otsuseid nende tootmisseadmete sobilikkuse kohta.

Kui osapooled, kes teevad kaebuse, ei nõustu nõukogu reaktsiooniga ja nad kuuluvad ühte kolmest ülalmainitud kategooriast, siis võivad nad viia juhtumi EKOenergia vahekohtusse.

Koosseis ja tegevuskord

EKOenergia vahekohus koosneb minimaalselt kolmest eksperdist, kelle seab kandidaadiks nõuandev grupp ja määrab ametisse EKOenergia nõukogu. Ametikoht on kehtiv viis aastat.

Vahekohtus on tagatud üks koht keskkonnaeksperdile ja üks koht taastuvenergia eksperdile. Asjakohastel huvigruppidel on võimalus soovitada kandidaate. Vähemalt üks vahekohtu liige peab olema jurist (magistrikraad õigusteaduses).

EKOenergia vahekohtu korra aluseks on olemasolevad kohtureeglid, nagu seda on Euroopa vahekohtu reeglid. Vahekohus jõuab lõpliku otsuseni kuue kuu jooksul pärast juhtumi algatamist. Kaebus ei peata vaidlusaluse otsuse kehtivust.

EKOenergia vahekohus lahendab ka vaidlusküsimusi EKOenergia litsentsilepingus, niivõrd, kui  EKOenergia ja litsentsi valdaja on selles kokku leppinud litsentsilepinguga.

EKOenergia vahekohus hakkab toimima hiljemalt kaks aastat pärast esimest EKOenergia müüki, st 15. juuniks 2015.