EKOenergia nõukogu

EKOenergia nõukogu on EKOenergia võrgustiku ja märgise kõrgeim juhtorgan. Iga EKOenergia liikmesorganisatsioon nimetab nõukokku ühe isiku. Kõik otsused tehakse 3/4 häälteenamusega. Nõukogu liikmed on: