Ajalugu

Taust

grid_transmissionEuroopa elektriturg areneb kiiresti – elektrituru avanemine, rahvusvahelistumine, tooteeristus….See kiire evolutsioon on loonud võimalusi, kuid ka palju segadust:

Kuidas saab elektriostu ümber vahetada ühelt tarnijalt teisele? Kuidas on võimalik valida elektritoode, kui me kõik oleme ühenduses sama võrguga? Millise tarnija ja millised tooted ma peaksin valima? Ja kui mul on rohelise energia leping, siis kuidas see mõjutab mu isiklikku CO2 emissiooni?

Praegu saavad need põhilised küsimused erinevates Euroopa Liidu osades väga erinevaid vastuseid. Igal riigil on erinevad traditsioonid ja erinev avalik arvamus. Samuti on suured erinevused Euroopa turule integreerituses. See on probleem suurtele rahvusvahelistele tarbijatele, samuti väikestele kohalikele tarbijatele. Enamik tarbijaid, kes ostavad rohelist elektrit, teevad seda seepärast, et soovivad midagi muuta. Aga tohutu suurel Euroopa turul on üsna raske midagi muuta, kui tarbijad saavad erinevates riikides erinevaid, isegi vastuolulisi soovitusi ja nõuandeid.

Praeguseni ei koordineerinud keegi keskkonnaorganisatsioonide ja tarbijaorganisatsioonide seisukohta, kuid nüüd on see muutunud.

Euroopa lähenemise poole

2010. aastal ühendasid jõud Bellona Russia, Eestimaa Looduse Fond, Läti Looduse Fond, Soome Looduskaitse Selts, Ecoserveis ja AccioNatura Hispaaniast, samuti 100% roheline energia ja REEF Itaaliast, et arendada välja rahvusvaheline ökomärgis elektrile.

recs_market_meeting

RECS Market Meeting 2012 (Amsterdam). Esitlesime elektrisektorile oma esimest visandit. Osalejad vasakult paremale: Mieke Langie (WindMade), Steven Vanholme (EKOenergy), Ivan Scrase (RSPB), Jennifer Martin (Green-e), Eero Yrjö-Koskinen (Soome Looduskaitse Selts) ja Jared Braslawsky (RECS International).

Partnerid alustasid projekti RES-E – taastuvelektri standardi loomine Euroopale. Algusest peale olid protsessi olulised nurgakivid läbipaistvus ja kaasatus. RES-E järgis protseduuri, mille on sätestanud ISEALi sotsiaalsete ja keskkonna standardite loomise hea tava eeskiri (Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards). Protsess sai inspiratsiooni ka Põhja-Ameerika Green-e märgise lähenemisest.

Ajavahemikus september 2011 ja september 2012 konsulteeriti rohkem kui 400 osapoolega kõikidest huvirühmadest: tootjad, tarnijad, tarbijad, mittetulunduslikud keskkonnaorganisatsioonid, ametivõimud.

2012. aasta suve jooksul pani RES-E sekretariaat kõik reageeringud, soovitused ja kommentaarid kokku dokumenti „Terms of Reference“. 2012. aasta septembrist novembrini organiseeris sekretariaat teksti üle avaliku nõupidamise. Kohe pärast avaliku nõupidamise lõppu otsustasid osalevad keskkonnaorganisatsioonid luua EKOenergia võrgustiku. Samuti lõid nad nõuandva grupi, et veelkord plaane kommenteerida. 23. veebruaril 2013. aastal kinnitas EKOenergia nõukogu teksti „EKOenergia – võrgustik ja märgis“.

Toimimise lugu

2013: EKOenergia sai alguse. Loodi sekretariaat märgise haldamiseks ja edendamiseks. Samuti loodi rahvusvaheline meeskond, kuhu kuuluvad muuhulgas praktikandid ja vabatahtlikud. Väga võimalik, et meie mitmekesine meeskond räägib ka Sinu keelt! Alguses keskendusime Soomele, Hispaaniale, Itaaliale ja Lätile.

Vaata meie aastaraportit 2013

2014: Olime aktiivsed mitmel rindel. EKOenergia võrgustik laienes, sealhulgas liitusid Saksamaa, Prantsusmaa ja Poola. Alustasime sotsiaalmeedias ja liitusime ülemaailmse 100% taastuvenergia kampaaniaga. Annetasime esimese Kliimafondi tulu päikeseenergia projektile Tansaanias.

Vaata meie aastaraportit 2014

2015: Laienesime veelgi ning tekkisid esimesed partnerlused väljaspool Euroopat.

  Vaata meie aastaraportit 2015

2016: The EU funded project, named LIFE, which focuses on freshwater restoration in Finland began. We had a successful campaign with Protect Our Winters Finland and another one with breweries in Spain and Italy.

See our annual report 2016

2017: EKOenergy continued to make progress on many fronts. We set up campaigns in many countries, we financed more climate projects and river restoration projects than ever before, we grew approximately 50-60% in all markets where we are active and we entered several new markets.

  See our annual report 2017