Liikmed

Leping EKOenergia võrgustiku partnerite vahel (Agreement between the Partners of the EKOenergy Network) on valmis allkirjastamiseks alates 2012. aasta novembri lõpust. Praeguseks on lepingu allkirjastanud 42 organisatsiooni ja järgnevatel kuudel on oodata uusi liitujaid.

Kõikidel liikmetel on hääleõigus EKOenergia nõukogus. Otsused võetakse vastu 3/4 häälteenamusega.

Vajuta siia, et näha kaarti meie liikmetest ja nende asukohtadest..