Call for Finnish river restoration projects – 2017

Sorry, this entry is only available in Briti Inglise, Poola, русский and Soome. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

30.11.2016

Get funding for your river restoration project

EKOenergy is looking for projects reducing the negative impacts of hydropower production. For all EKOenergy labelled hydropower sold, a donation of €0.10 per MWh is made to our Environmental Fund.

We have now launched a call for projects in Finland. This is where most of this year’s sales of EKOenergy certified hydropower take place. The projects will be evaluated by river restoration experts. Some projects may go to a second round, in which a public vote will decide.

Call for projects (in Finnish)

EKOenergia etsii rahoitusta kaipaavia vesistökunnostushankkeita. EKOenergian kriteerien mukaan sähkönmyyjän tulee maksaa jokaisesta EKOenergiana myydystä megawattitunnista vesisähköä 0,10€ EKOenergian Ympäristörahastoon. Rahaston varat käytetään vesivoiman ympäristöhaittoja korjaaviin hankkeisiin. Lisätietoja aiemmin rahoitetuista hankkeista saat täältä.

Valintaprosessi

Kutusoraikon rakentamista Saarijärven Murronjoella EKOenergian rahoittamassa kunnostushankkeessa kesällä 2015. Kuva: Markus Sirkka

Hakemukset tulee jättää viimeistään 31.1.2017. Tämän jälkeen EKOenergian sihteeristön valitsema vesistökunnostuksiin perehtyneistä henkilöistä koostuva asiantuntijaraati valitsee hankkeiden joukosta parhaat. Valituksi voi tulla kahdella tavoin: yleisöäänestyksen kautta tai suoraan EKOenergian valitsemana.

Arviointikriteerit

Tällä rahoituskierroksella rahaston lahjoittama summa on maksimissaan 50.000€. Hanke tulee aloittaa vuoden 2017 aikana. Hankkeen tulee vähentää, kompensoida tai korjata vesivoiman aiheuttamia ympäristöhaittoja. Hakijan vakavaraisuus ja aiempi kokemus vastaavista hankkeista sekä hankkeen korkea viestinnällinen potentiaali ja monistettavuus katsotaan eduksi. Hankkeita arvioidaan ennen kaikkea niiden ekologisen merkittävyyden näkökulmasta. Haluamme saada mahdollisimman suuren ympäristöhyödyn aikaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Myös osarahoitus on mahdollinen.

Millainen itse hakemuksen tulee olla?

Pidä hakemuksesi lyhyenä. Otamme jokaiseen hakijaan yhteyttä ja pyydämme tarvittavat lisätiedot. Hakemus voidaan tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Hakemuksesta tulee käydä ilmi vähintään seuraavat asiat:

  • Millaisesta hankkeesta on kyse? Lyhyt ja selkeä kuvaus itse hankkeesta. Hakemukseen voi liittää liitteitä, mutta itse hakemus on pidettävä mahdollisimman lyhyenä.
  • Millaisia luonnonsuojelullisia tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Kuvaa lyhyesti millaiset lajit ja elinympäristöt hyötyvät hankkeesta.
  • Mikä organisaatio vastaa hankkeen toteutuksesta? Hankkeen toteuttavan vastuullisen hakijaorganisaation virallinen nimi tulee käydä ilmi hakemuksesta.
  • Kuka on hankkeen yhdyshenkilö? Hakemuksessa tulee olla yhdyshenkilön selkeät yhteystiedot.
  • Miten pystytte viestimään hankkeesta? Kuvatkaa lyhyesti käytössänne olevia viestintäkanavia.

Muut tiedot ja ohjeet

  • Lähetä hakemus viimeistään 31.01.2017 osoitteeseen infoekoenergy.org
  • Jos emme vastaa sähköpostiisi 48 tunnin sisällä sen lähettämisestä, lähetä meille uusi sähköpostiviesti tarkastaaksesi, että olemme saaneet sähköpostisi.
  • Rahoitettavien hankkeiden kanssa solmitaan erillinen sopimus. Sopimuksessa tullaan kirjaamaan selkeä suunnitelma siitä, miten hankkeesta viestitään. Huomiota kiinnitetään erityisesti hyvään video- ja valokuvamateriaaliin.
  • Auditoinnista ja raportoinnista (hankkeen päätyttyä) sovitaan erillisessä sopimuksessa valittujen hankkeiden ja organisaatioiden sekä EKOenergian välillä.