Tarbijainformatsioon

Kus on sinu elekter toodetud? Ja kuidas?

Ostes EKOenergiat, saad teada:

  • Mis riigis on sinu elekter toodetud.
  • Kuidas on sinu elekter toodetud (nt päikeseenergiast, maismaatuuleenergiast, meretuuleenergiast, hüdroenergiast, mereenergiast, geotermaalenergiast, biomassienergiast). Erinevate liikide segu puhul on teada iga liigi protsent.

See annab sulle võimaluse osta näiteks elektrit oma riigist, osta ainult tuuleenergiat, päikeseenergiat või ükskõik, mis teist tüüpi elektrit, mis sinu arvates on väärt toetamist.

  Siin peab siiski tähele panema, et see ei tähenda nende samade elektronide saamist oma koju. See tähendab, et need elektronid pannakse sinu jaoks võrku! Selleks, et täpsemalt teada saada, kuidas see töötab, loe Päritolutunnistuste kohta.

Informatsioon süsinikuemissiooni mõju kohta

© SunEdison

EKOenergia tarbijad saavad ka korrektset informatsiooni selle kohta, mida tähendab ja mida ei tähenda rohelise elektri ostmine.

  • Kui ostad tuuleenergiast toodetud elektrit, siis see ei tähenda, et sinu rahaga ehitatakse lisaks uus tuuleturbiin. See tähendab, et osa rahast, mida maksad, läheb tuuleturbiini omanikule ning see teeb investeeringu tema jaoks (rohkem) kasumlikuks. Kui ostad EKOenergiat, siis läheb väike osa hinnast ka investeeringutesse, mis poleks ilma sinu rahata teoks saanud.
  • Taastuvelektri ostmine ei tähenda, et maailma süsinikuemissioonid automaatselt vähenevad. Siiski on üldtunnustatud arusaam, et elektritarbijad saavad rohelist elektrit tarbides vähendada oma isiklikke emissioone (samal ajal muutub rohelist elektrit mitte tarbivate inimeste süsiniku jalajälg aina suuremaks). Paljud lubavad rohelise elektri kasutajatel väita, et sel puhul on tegemist null-emissioonidega. Teised soovitavad kasutada numbreid, mis põhinevad taastuvenergiaseadmete olelusringi hindamisel (nt võttes arvesse emissioone, mida põhjustab tootmisüksuse ehitamine ja käigushoidmine). EKOenergia ei arenda välja oma süsiniku jalajälje seisukohta, kuid järgib selle ala spetsialistidelt saadu tulemusi, eriti nende, kes on aktiivsed organisatsioonides CDP ja Greenhouse Gas Protocol.

Loomulikult usume me, et rohelise elektri otsmine on üks vahend, millega saame näidata tootjatele ja poliitikutele, et me tahame rohkem taastuvenergiat.

Nende informeerimine, kes ei osta rohelist elektrit

Mittejälgitava elektri puhul propageerib EKOenergia aktiivselt RE-DISS ja EPED järelejäänud segu arvandmete kasutamist.

EKOenergia kriteeriumid

Rohkem informatsiooni EKOenergia tarbijainformatsiooni kriteeriumite kohta saab teksti ”EKOenergia – võrgustik ja märgis” peatükist 6.