EKOenergia Batzordea

EKOenergia Batzordea gobernu autoritate handiena da kudeaketa estrukturaren barruan. EKOenergiako kide guztiek pertsona bat izendatzen dute batzorderako. Erabakiak hiru laurdeneko gehiengoarekin hartzen dira.

Batzordeko kideak hauek dira: