Hallinto

Hallitus

stamp with ekoenergy logo

EEKOenergian hallitus on EKOenergia-verkoston korkein päätöksentekoelin.

Hallitus

 • hyväksyy organisaation strategiat
 • päättää kriteereistä
 • päättää tuotantolaitosten EKOenergia-kelpoisuudesta
 • päättää EKOenergian Ilmastorahaston ja Ympäristörahaston varojen käytöstä sekä
 • nimittää EKOenergian sihteeristön johdon.

Jokainen EKOenergia-verkoston jäsenjärjestö nimittää hallitukseen yhden jäsenen. Lista hallituksen jäsenistä löytyy täältä.

Neuvonantajaryhmä

EKOenergian hallitus nimeää neuvonantajaryhmän jäsenet. Nimitys on voimassa kaksi vuotta ja se voidaan uusia.

Neuvonantajaryhmässä on varattu paikka seuraaville sidosryhmille:

 • Ympäristöjärjestöt: sekä kansainväliset kattojärjestöt että paikalliset ympäristöjärjestöt
 • Energiateollisuus (tuottajat, välittäjät ja myyjät)
 • EKOenergian kuluttajat, näiden etujärjestöt sekä kuluttajajärjestöt

Muita mahdollisia jäseniä ovat esimerkiksi GO-alkuperätakuujärjestelmiä valvovat viranomaiset. Neuvonantajaryhmä voi tehdä aloitteita mistä tahansa EKOenergiaa koskevista asioista. EKOenergian hallitus tiedottaa neuvonantajaryhmää aktiivisesti ajankohtaisista hallituksen käsiteltävänä olevista asioista. Hallituksen on vastattava kahden kuukauden kuluessa neuvonantajaryhmän jäsenten tekemiin kannanottoihin ja kysymyksiin. Neuvonantajaryhmä nimittää EKOenergian välimiespaneelin jäsenet ¾ enemmistöäänin.

Lista neuvonantajaryhmän jäsenistä löytyy täältä.

Sihteeristö

EKOenergian päivittäinen toiminta on sihteeristön vastuulla. Sen tehtäviin kuuluu:

 • varmistaa EKOenergian hallinnon ja toiminnan sujuminen,
 • edustaa EKOenergiaa ulkoisissa suhteissa sekä solmia kontakteja,
 • tarjota palveluita sidosryhmille sekä heidän muodostamilleen yhteenliittymille,
 • järjestää, valmistella ja pitää kirjaa kaikista EKOenergian puitteissa pidettävistä kokouksista,
 • valmistella talousarvioita ja toiminnan suunnitteluun liittyviä asiakirjoja päätöksenteon tueksi,
 • sisäinen ja ulkoinen raportointi,
 • tuottaa ja tukea julkaisutoimintaa sekä tiedonjakoa,
 • hoitaa verkoston taloutta.

Sihteeristön työntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät löydät täältä.

Välimiespaneeli

EKOenergian välimiespaneeli koostuu vähintään kolmesta neuvonantajaryhmän ehdottamasta asiantuntijasta, jotka EKOenergian hallitus nimittää. Välimiespaneelin jäsenten virkakausi on viisi vuotta. Välimiespaneelissa on yksi paikka ympäristöasiantuntijalle ja yksi uusiutuvan sähköntuotannon asiantuntijalle. Merkittävät sidosryhmät saavat tilaisuuden ehdottaa omia ehdokkaitaan.

Toistaiseksi yhtään tapausta ei ole saatettu välimiespaneelin käsiteltäväksi. 

Klikkaa tästä saadaksesi lisätietoja välimiespaneelin säännöistä ja kokoonpanosta.