Välimiespaneeli

EKOenergy logo with law sign §

Kuka tahansa voi valittaa EKOenergian hallituksen tekemistä päätöksistä (tai päättämättä jättämisistä) sekä tavoista, joilla EKOenergian sääntöjä on laitettu käytäntöön. Valitus on osoitettava EKOenergian hallitukselle ja se esitellään EKOenergian neuvonantajaryhmälle.

EKOenergian hallituksen on reagoitava kolmen kuukauden kuluessa seuraavilta tahoilta tuleviin valituksiin:

  • EKOenergia-verkoston jäsenet,
  • EKOenergiaa myyvät yritykset,
  • sähköntuottajat (tai heidän edustajansa) tuotantolaitosten hyväksyttävyyttä koskevissa asioissa

Mikäli jokin yllämainituista kolmesta osapuolesta ei hyväksy hallituksen vastausta, voivat he viedä asiansa EKOenergian välimiespaneelin käsiteltäväksi.

Kokoonpano ja menettely

EKOenergian välimiespaneeli koostuu vähintään kolmesta neuvonantajaryhmän ehdottamasta asiantuntijasta, jotka EKOenergian hallitus nimittää. Välimiespaneelin jäsenten virkakausi on viisi vuotta.

Välimiespaneelissa on yksi paikka ympäristöasiantuntijalle ja yksi uusiutuvan sähköntuotannon asiantuntijalle. Merkittävät sidosryhmät saavat tilaisuuden ehdottaa omia ehdokkaitaan. Ainakin yhden välimiespaneelin jäsenen on oltava koulutukseltaan juristi (oikeustieteen maisteri).

Klikkaa tästä nähdäksesi EKOenergian välimiespaneelin säännöt ja menettelytavan

Välimiespaneelin kolme pysyvää jäsentä ovat:

  • Peter De Smedt, välimiespaneelin puheenjohtaja. Peter De Smedt on ympäristölakimies Belgiasta. Hän on toiminut pitkään asianajajana ja neuvojana ympäristöjärjestöille, viranomaisille (flaamilaisella alueella ja kunnissa) sekä yrityksille. Hän on jäsenenä useissa virallisissa neuvottelukunnissa. Lisätietoja saa hänen yrityksensä verkkosivuilta.
  • Vera Dua. Vera Dua työskenteli Belgian (flaamilaisessa) vihreässä puolueessa 1980-luvulta vuoteen 2011. Hän oli flaamilainen ympäristö- ja maatalousministeri vuosina 1999–2003. Politiikan jätettyään hän aloitti aktiivisen työskentelyn useissa kestävää kehitystä ajavissa organisaatioissa. Vuodesta 2013 hän on ollut puheenjohtajana Bond Beter Leefmilieussa, joka on flaamilainen ympäristöjärjestöjen kattojärjestö.
  • Peter Niermeyer. Peter Niermeyer on RECS Internationalin entinen pääsihteeri (Secretary General). Täältä näet hänen LinkedIn-profiilinsa.