EKOenergian hallitus

stamp with ekoenergy logo

EKOenergian hallitus on EKOenergia-merkin ja -verkoston ylin päätöksentekoelin. Jokainen EKOenergian jäsenjärjestö nimeää hallitukseen yhden jäsenen ja jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Kaikki päätökset tehdään 3/4 enemmistöllä. Hallituksen jäsenet ovat: