Historiamme

Taustaa

Eurooppalaiset sähkömarkkinat kehittyvät nopeasti. Ilmastonmuutos, sähkömarkkinoiden avautuminen, kansainvälistyminen ja sähkön tuotteistaminen ovat 1990-luvulta alkaen muuttaneet alaa voimakkaasti. Nopea muutos on tuonut paljon uusia mahdollisuuksia, mutta se on aiheuttanut myös paljon hämmennystä.

Kuinka voin vaihtaa sähkönmyyjästä toiseen? Mitä järkeä on vihreässä sähkössä, sillä samaa sähköähän sieltä töpselistä tulee? Millainen sähkötuote ja mikä sähkönmyyjä minun tulisi valita? Mikä on hiilijalanjälkeni, kun ostan vihreää sähköä? Mikä uusiutuvien tuotantomuoto on paras, sillä uusiutuvallakin energialla on ympäristövaikutuksensa?

Media, asiantuntijat ja ympäristöjärjestöt tarjoavat näihin kysymyksiin hyvin erilaisia vastauksia riippuen siitä, missä Euroopan maassa ollaan. Esimerkiksi Suomessa virtavesiensuojelijat ovat kyseenalaistaneet etenkin pienvesivoiman myymistä vihreänä. Belgiassa ja Hollannissa puolestaan on ajateltu, että Pohjoismaissa tuotettua vesivoimaa ympäristöystävällisempää sähköntuotantoa ei voi ollakaan. Tanskassa vihreän sähkön myynnin osalta keskustelu on keskittynyt täysin lisäyksellisyyteen (johtaako ostopäätös uuden uusiutuvan energian syntymiseen), mitä esimerkiksi Suomessa ei ole käsitelty julkisuudessa lainkaan.

Yhteisten pelisääntöjen puuttuminen on ongelma erityisesti suurille kansainvälisille sähkönkuluttajille – sekä kotitalouksille. Suurin osa ympäristömerkityn sähkön kuluttajista ostaa tällaista sähköä suojellakseen ympäristöä. Jos tieto esimerkiksi uusiutuvan energian kestävyydestä ei ole saatavilla kansainvälistyneillä markkinoilla, kuluttajien vaikutusmahdollisuudet heikkenevät merkittävästi. Belgialainen kuluttaja ei ehkä ostaisi suomalaista pienvesivoimaa, jolla ei ole ympäristömerkintää, jos hän tuntisi suomalaisten virtavesisuojelijoiden esiinnostamat ongelmat pienvesivoiman tuotannossa.

Jos siis haluamme kuluttajina vaikuttaa eurooppalaisilla sähkömarkkinoilla, on meidän yhdistettävä voimavaramme samanmielisten kuluttajien kanssa yli rajojen.

Tähän mennessä kukaan ei ole koordinoinut ympäristö- ja kuluttajajärjestöjen sähkömarkkinoihin liittyvää työtä. Muutos on nyt tapahtunut.

Eurooppalaisen ympäristömerkin syntyminen

Vuonna 2011 Venäjän Bellona sekä Viron, Latvian ja Suomen suurimmat ympäristöjärjestöt ELF, LDF ja Suomen luonnonsuojeluliitto, espanjalaiset Ecoserveis ja AccioNatura sekä 100% Energia Verde ja REEF Italiasta päättivät yhdistää voimansa kansainvälisen sähkön ympäristömerkin kehittämiseksi. Suomessa vuodesta 1998 sähkötuotteita Norppaenergiana ja sittemmin EKOenergiana ympäristömerkinnyt Suomen luonnonsuojeluliitto valikoitui kokemuksensa ja aktiivisuutensa ansiosta hankkeen isäntäjärjestöksi.

recs_market_meeting

Esittelimme ensimmäiset suunnitelmamme energiasektorille RECS Market Meetingissä 2012 Amsterdamissa. Kuvassa vasemmalta oikealle: Mieke Langie (WindMade), Steven Vanholme (EKOenergia), Ivan Scrase (RSPB), Jennifer Martin (Green-e), Eero Yrjö-Koskinen (Suomen luonnonsuojeluliitto) ja Jared Braslawsky (RECS International).

Yhteistyökumppaniksi liittyi pian myös RECS International -järjestö, joka on vuodesta 2002 lähtien tehnyt työtä sähkön alkuperän määrittämisen eteen. Suomen työ- ja elinkeinoministeriön tukemana kumppanit käynnistivät hankkeen, jonka nimeksi tuli RES-E – Creating a renewable electricity standard for Europe. Läpinäkyvyydestä ja osallistamisesta haluttiin alusta alkaen tehdä eurooppalaiseen ympäristömerkintään tähtäävän hankkeen kulmakiviä. Ympäristömerkin luomisessa käytettiinkin Reilun Kaupan, MSC ja FSC tavoin ISEAL Code of Good Practice -järjestelmää. Pohjoisamerikkalaisesta Green-e -ympäristömerkistä tuli prosessin aikana uuden eurooppalaisen ympäristömerkin inspiraation lähde.

Yli 400 eri sidosryhmien (sähköntuottajat, sähkönmyyjät, kuluttajajärjestöt, ympäristöjärjestöt, viranomaiset) edustajaa osallistui merkin kehittämistyöhön syyskuun 2011 ja syyskuun 2012 välisenä aikana. Vuoden 2012 syyskuusta marraskuuhun ympäristömerkistä järjestettiin julkinen lausuntokierros.

Heti lausuntokierroksen tulosten jälkeen eurooppalaiset ympäristöjärjestöt päätyivät suositusten mukaan perustamaan uuden EKOenergia-verkoston. Samalla perustettiin myös virallinen neuvonantajaryhmä, jonka tarkoituksena on tukea verkoston ja ympäristömerkin toimintaa. 23.2.2013 EKOenergian hallitus vahvisti lopulliset kriteerit ja ympäristömerkin säännöt asiakirjassa nimeltä EKOenergia-verkosto ja -merkki. Uusi eurooppalainen ympäristömerkki sähkölle oli syntynyt.

Käyttöönotto

2013: EKOenergia-merkki lanseerattiin. Merkin hallinnointia ja edistämistä varten perustettiin sihteeristö ja eri maalaisia harjoittelijoita otettiin töihin. Alussa keskityimme Suomen, Espanjan, Italian ja Latvian markkinoihin. Kansainvälisestä tiimistämme saattaa jo löytyä sinunkin maanmies, joka edistää EKOenergian kehittämistä kotimaassasi.

  Katso vuoden 2013 vuosikertomus (englanniksi)
  Katso vuoden 2013 vuosikertomus (suomeksi)

2014: Olimme aktiivisia monella rintamalla. EKOenergia -verkosto laajeni Saksaan, Ranskaan ja Puolaan. Liityimme sosiaaliseen mediaan sekä maailmanlaajuiseen 100% uusiutuvaa energiaa edistävään kampanjaan. Lahjoitimme ensimmäiset ilmastorahaston tuottamat tulot aurinkoenergiahankkeeseen Tansaniaan.

  Katso vuoden 2014 vuosikertomus (englanniksi)

2015: The number of new members and licensees grew. We established a cooperation with two Asian NGOs and one Taiwanese seller. We started many new and promising projects, such as a project focusing on green electricity sales in Russia.

  See our annual report 2015

2016: The EU funded project, named LIFE, which focuses on freshwater restoration in Finland began. We had a successful campaign with Protect Our Winters Finland and another one with breweries in Spain and Italy.

See our annual report 2016

2017: EKOenergy continued to make progress on many fronts. We set up campaigns in many countries, we financed more climate projects and river restoration projects than ever before, we grew approximately 50-60% in all markets where we are active and we entered several new markets.

  See our annual report 2017