Visio ja missio

Ilmastokriisiin on suhtauduttava koko maailmaa uhkaavana kriisinä. Meidän on toimittava NYT kasvihuonekaasupäästöjämme merkittävään vähentämiseen, jotta voimme rajoittaa globaalin lämpötilannousun korkeintaan 1,5 celsiusasteeseen verrattuna esiteolliseen tasoon.

Ilmastokriisin vastaiset toimet ovat ainoa toivomme säilyttää planeettamme lajien ja elinympäristöjen kirjo, joka tekee maapallosta meille elinkelpoisen. Lämpötilannousun rajoittaminen on avainasemassa myös sosiaalisen kestävyyden turvaamisessa, kuten köyhyyden vähentämisessä ja paremman maailman luomisessa myös tuleville sukupolville.

Visiomme

Visionamme on maailma, jossa energiaa tuotetaan ja kulutetaan vastuullisesti. Tällaisessa maailmassa elämme luontoa ja sen monimuotoisuutta kunnioittaen ja olemme saavuttaneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Missiomme

Missiomme on käyttää ympäristömerkkiämme työkaluna, jolla edistämme kestävimpiä energiamuotoja ja keräämme varoja ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun.

Filosofiamme on: ei puhetta, vaan tekoja. Paras tapa saada aikaan tarvittavia yhteiskunnallisia muutoksia on tarttua toimeen omissa elämissämme.

Tavoitteemme

  • Vauhdittaa siirtymää 100-prosenttisesti uusiutuvaan energiaan.
  • Lisätä tietoa ja keskustelua uusiutuvasta energiasta ja luonnon monimuotoisuudesta – sekä suuren yleisön että erityisesti päättäjien ja suurten yrityskuluttajien keskuudessa.
  • Kehittää ja markkinoida EKOenergia-merkkiä kannustaaksemme kestävään energiantuotantoon ja auttaaksemme kuluttajia löytämään kestävästi tuotettua energiaa.
  • Suojella paikallisia ekosysteemejä ja ennallistaa virtavesien elinympäristöjä Virtavesirahastomme avulla.
  • Tarjota puhdasta energiaa ja lievittää energiaköyhyyttä kehitysmaissa Ilmastorahastomme avulla.
  • Muodostaa kumppanuuksia ja tehdä yhteistyötä muiden ympäristöjärjestöjen kanssa, toistemme ponnisteluja täydentäen.
  • Auttaa saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.