EKOenergian bioenergiakriteerien tarkastelu – julkinen kommenttikierros

Tausta

EKOenergian nykyiset bioenergiakriteerit hyväksyttiin vuonna 2013. Ne käsittelevät kolmea pääkohtaa:

  • Tuotantoprosessien tehokkuus (yhteistuotanto)
  • Biomassan alkuperän kestävyys. Hyväksymme vain ylijäämät ja tietyntyyppiset puubiomassat
  • Rajoitamme yhteiskäyttöä muiden polttoaineiden kanssa. Ainakin 50% laitoksessa käytettävästä polttoaineesta on oltava EKOenergia-kelpoista biomassaa. (Ja vain suhteellinen osa tuotetusta sähköstä voidaan myydä EKOenergiana!)

Katso https://www.ekoenergy.org/fi/ecolabel/criteria/electricity/

Vuonna 2017 hyväksyimme kriteerit biokaasulle. Biokaasun osalta EKOenergia merkintää voidaan käyttää vain orgaanisista jätteistä (esim. kunnalliset orgaaniset jätteet, maatalousjäämät, teollisuusjäämät) valmistetulle kaasulle.

Katso https://www.ekoenergy.org/fi/ecolabel/criteria/ekoenergy-gas/

Tarkastelu ja lähestymistavat

Tarkastelemme ja päivitämme nyt kriteereitämme viimeisten seitsemän vuoden kokemusten, uusien tieteellisten havaintojen ja uuden taloudellisen todellisuuden perusteella.

Olemme arvioineet kahden eri lähestymistavan eri puolet ja riskit :

Lähestymistapa 1: Ympäristömerkkinä EKOenergian tulisi ottaa käyttöön erittäin tiukat kriteerit kasvihuonekaasupäästöjen ja luonnonsuojelun suhteen. Meidän pitäisi tehdä niin, vaikka tämä heikentäisi huomattavasti EKOenergiakelpoisen bioenergian saatavuutta.

tai

Lähestymistapa 2: Uusiutuvan energian ympäristömerkkinä EKOenergian tulisi olla helposti sovellettavissa myös bioenergiaan. EKOenergyn kriteerien tulisi ottaa lähtökohtana nykyinen markkinatilanne (ts. Tunnistaa, että biomassa on tärkeä osa / osuus uusiutuvan energian tuotannosta) ja auttaa kuluttajia erottamaan paras käytettävissä oleva bioenergia ja vältettävä bioenergia.

Ehdotus uusiksi kriteereiksi (katso jäljempänä) noudattaa pääasiassa lähestymistapaa 1.

Teksti ja kommentit

Katso alla ehdotus uusista kriteereistä. Otamme vastaan kaikki kommentit ennen 1. tammikuuta 2021 sähköpostitse osoitteeseen infoekoenergy.org

Ehdotetut muutokset koskevat bioenergian kestävää alkuperää ja kestävää käyttöä. Bioenergian kestävyyden lisäksi EKOenergia asettaa myös kriteerit kuluttajille tiedottamiseen, energian luotettavaan seurantaan ja lisäisyyteen (EKOenergian Ilmastorahaston kautta). Nämä näkökohdat eivät kuulu tämän tarkasteluprosessin soveltamisalaan ja pysyvät muuttumattomina.

Julkaistu 16.10.2020