EKOenergia yrityksellesi

Miksi yritykset ostavat EKOenergiaa?

Cover page of EKOenergy's publication

EKOenergia-ympäristömerkittyä puhdasta energiaa käyttämällä, yrityksenne voi ottaa osaa johtamisen viiteen ulottuvuuteen, jotka ovat eritelty dokumentissa: Business leadership in the transition to renewable electricity. Dokumentin ovat julkaisseet RE100, The Climate Group ja CDP, vuonna 2020. Johtamisen viisi ulottuvuutta ovat:

 • Kunnianhimo (Ambition, kappale 1)
 • Vaikuttavat hankinnat (Impactful Procurement, kappale 2)
 • Kestävyys (Sustainability, kappale 3)
 • Vaikutus (Influence, kappale 4)
 • Läpinäkyvyys (Transparency, kappale 5)

Englanninkielisestä julkaisustamme: One Tool to Cover Five Dimensions of Leadership in the Transition to 100% Renewable Energy, löydät lisätietoa, kuinka EKOenergia auttaa yrityksiä, koosta, toimialasta, sijainnista tai kulutuksesta riippumatta ottamaan lisäaskelia kohti näitä viittä ulottuvuutta.

Uusiutuvaan energiaan sitoutumisen mainostaminen

 • Ympäristömerkki on visuaalisesti vetoava työkalu viestintään ja mainostamiseen.
 • Ympäristömerkki osoittaa yrityksesi sitoutumisen uusiutuvaan energiaan ja auttaa vaikuttamaan muita toimimaan samoin.

Taistelu ilmastonmuutosta vastaan

 • Ympäristömerkkimme myönnetään ainoastaan energialle, joka tuotettaan kestävyyskriteerimme täyttävissä voimaloissa.
 • Tuet EKOenergian Ilmastorahastoa, kun ostat EKOenergia-merkittyä sähköä. Ilmastorahasto rahoittaa vihreän energian projekteja kehittyvissä maissa auttaen vähentämään energiaköyhyyttä.
 • Tuet Virtavesirahastoamme ostamalla EKOenergia-merkittyä vesivoimaa. Virtavesirahasto rahoittaa jokien kunnostushankkeita ja edesauttaa siten arvokkaiden ekosysteemien ylläpitämistä.
Sustainable brands logo

“So why should other brands care? There are a plethora of benefits gained from a pivot towards renewable energy, and especially if sourced from projects that additionally contribute in a substantiated manner to the SDGs. Companies not only reduce their carbon footprint, but also demonstrate their commitment to their employees, customers and investors.” Sustainable Brands Copenhagen ‘17, Natalia Gorina

Johtavien standardien ja kansalaisjärjestöjen kannattama

 • Sekä Greenhouse Gas Protocol Scope 2 -ohjeistus että CDP:n linjaukset suosittelevat EKOenergiaa hyväksi “tavaksi yrityksille tehdä enemmän uusiutuvan energian hankinnoillaan”.
 • EKOenergia-merkitty sähkö täyttää LEED-rakennusstandardin vihreän energian kriteerit (sähkölle ja uusiutuvan sähkön sertifikaateille). Tämä on erityisesti mainittu LEEDin eurooppalaisissa teksteissä, mutta kasvamassa määrin totta myös muualla.
RE100-report-cover-image

“Various available market tools allow companies to introduce social and environmental considerations in their renewable electricity procurement strategies. Examples of these include the international EKOenergy label, which tackles energy poverty through its Climate Fund and provides additional environmental guarantees to protect nature and habitats.” Business Leadership in the Transition to Renewable Electricity, p.19, RE100, The Climate Group, CDP.

Kansainvälinen tunnustus ja asiantuntemus

 • Ympäristömerkki on käytettävissä yli 40 maassa ja toiminta laajenee vuosittain.
 • EKOenergian kriteerit perustuvat monien maiden asiantuntijoiden työpanokseen ja voittoa tavoittelemattomien ympäristöjärjestöjen verkosto on antanut niille hyväksynnän.
 • Työskentelemme organisaatioiden, kuten RECS Internationalin, kanssa mainostaaksemme uusiutuvaa energiaa maailmanlaajuisesti.
 • EKOenergia-ympäristömerkitty energia on aina yhdenmukaista Greenhouse Gas Protocol Scope 2 -ohjeistuksen kanssa.

“You can use the EKOenergy logo on your products and tell stories about the renewable- and environmental projects you choose to support. With EKOenergy you make a real impact that builds your brand and increases the value of your company.” Why EKOenergy?, David Zwick.

Kuka muu käyttää EKOenergiaa?

Olemme ylpeitä, että monet yritykset valitsevat EKOenergia-merkityn energian osoittaakseen sitoutumisensa kestävään tulevaisuuteen: SAP, Tetra Pak, Schüco, Genelec, VMware, Workday, Olvi, Saimaa Brewing Company, Finlayson ja monet muut.

Lisätietoa kuinka EKOenergia voi auttaa sinua

Ota yhteytettä

Jos olet kiinnostunut ostamaan EKOenergiaa tai saamaan lisätietoja, kuinka voimme toimia yhdessä, ota yhteyttä EKOenergian sihteeristöön tai johonkin lisenssoituun jälleenmyyjäämme.