Mihin EKOenergia ottaa kantaa?

Uusiutuvaa ja enemmän

EKOenergia asettaa kriteerejä seuraaville sähkösopimusta koskeville kokonaisuuksille:

  • Kuluttajainformaatio: EKOenergian myyjien on kerrottava kuluttajilleen ja mahdollisille kuluttajilleen EKO-merkityn sähkönsä alkuperä. Heidän pitää pystyä mainitsemaan sähkön alkuperämaa ja uusiutuvan energian tuotantotapa. EKOenergia verkosto sijoittaa aikaa ja energiaansa tiedoittaakseen kuluttajillensa sähköntuotannon ympäristövaikutuksista.
  • Uusiutuvuus ja kestävyys: EKOenergia on uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä. Lisäksi se täyttää EKOenergiaverkoston asettamat kestävyyskriteerit. Tuuli-, aurinko- ja geotermiselle energialle on asetettu maantieteelliset kriteerit. Vesivoima voidaan myydä EKOenergiana ainoastaan jos se on peräisin EKOenergian hallituksen hyväksymästä voimalaitoksesta. Biomassalle on kriteereitä koskien biomassan alkuperää ja tuotantoprosessin tehokkuutta.
  • Ilmasto: Jokaista myytyä EKOenergian Megawattituntia (MWh) kohti sijoitetaan vähintään 0.10€ (kymmenen eurosenttiä) EKOenergian ilmastorahastoon, jota käytetään tuleviin uusiutuvan energian investointeihin.
  • Jäljitettävyys ja kaksoislaskennan välttäminen: Ainoastaan tarkkaan jäljitettyä sähköä voidaan myydä EKOenergiana. Euroopassa tämä on tapahduttava GO:n alkuperätakuujärjestelmän kautta, joka on Euroopan lainsäädännön valvoma. Muissa maissa toimimme I-REC järjestelmän kanssa.
  • Auditointi ja verifiointi/ todentaminen ja varmentaminen: Ulkopuolinen riippumaton tarkastaja valvoo sähköntoimittajien myymää EKOenergiamääriä sekä alkuperää. Lisäksi he valvovat ympäristörahastoon maksettujen varojen määrää.

Virallinen teksti

Ehdot ovat myös listattu tekstiin ’EKOenergia – verkosto ja merkki’, joka on EKOenergiaverkoston hyväksymä helmikuussa 2013 ja ladattavissa yli kahdellakymmenellä eri kielellä.