Ympäristömerkki uusiutuvalle kaasulle

EKOenergy logo with gas flame

Kansainvälisesti tunnettu laatumerkkimme on saatavilla myös erityyppisille uusiutuville kaasuille!

Ympäristömerkin ansiosta kuluttajien on helppo valita uusiutuva kaasu, jonka ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. EKOenergia-merkityllä uusiutuvalla kaasulla on kaksi alkuperää:

  • Kestävät biomassatyypit, kuten biojäte ja orgaaninen jäte.
  • Prosessi, jossa uusiutuvasta energiasta syntyy kaasua (esim. vihreä vety), jos käytetty sähkö täyttää EKOenergian kestävyyskriteerit.

Ympäristömerkki myös auttaa kuluttajia laajentamaan positiivista vaikutustaan:

  • Jokaista EKOenergia-merkittyä kaasumegawattituntia kohden 0,10 € ohjataan EKOenergian Ilmastorahastoon. Rahaston kautta EKOenergia rahoittaa uusiutuvan energian hankkeita kehittyvissä maissa.
  • Kaikki EKOenergian kuluttajat auttavat meitä myös lisäämään tietoisuutta kestävästä kehityksestä ja edistämään uusiutuvan energian käyttöä maailmanlaajuisesti. Olemme ympäristöjärjestöjen hanke, joten järjestämme puhtaan energian kampanjoita ja ajamme ilmastoystävällistä lainsäädäntöä.
  • EKOenergia-merkityn energian kuluttajat voivat käyttää logoamme viestinnässään. Positiivinen viestintä uusiutuvasta energiasta voi innostaa muita valitsemaan uusiutuvan kaasun ja näin nopeuttaa siirtymistä täysin uusiutuvaan energiaan. Katso lisätietoja EKOenergian brändikirjasta.

EKOenergian kriteereihin sisältyy myös vaatimuksia uusiutuvan kaasun jäljitettävyydestä sekä kaksinkertaisen laskennan välttämisestä.

Oletko kiinnostunut EKOenergia-merkityn kaasun käyttöönotosta maassasi?  Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoa!

EKOenergian kriteerit uusiutuvalle kaasulle

Esite