Vesivoiman kriteerien uudistus

EKOenergian uudet vesivoimakriteerit koskevat kalankulkua, veden virtaamaa ja jokien elinympäristöjä. Vuonna 2019 pilotoimme niitä vesivoimalaitoksilla. Kriteerit päivitettiin taustaselvityksen ja kahden julkisen konsultaatiokierroksen pohjalta.

EKOenergian uudet vesivoimakriteerit julkaistiin pilotoitavaksi

Vesivoimalaitoksen EKOenergiakelpoisuuden haussa sovelletaan huhtikuusta 2019 alkaen uusia ympäristövaatimuksia eli kriteereitä.

Muilta osin sovellemme edelleen vuonna 2013 voimaan tullutta asiakirjaa EKOenergiaverkosto – ja merkki, vesivoimaa koskeva luku 8.3. C korvataan nyt uudistetuilla vesivoimakriteereillä.

Lisätietoa vesivoiman luontovaikutuksista:

 

Toinen konsultaatiokierros, syksy 2018

 

Tulokset

Toisella konsultaatiokierroksen (joka päättyi 17.12.2018) tulokset on koottu raporttiin. Lisäksi saatavilla on kooste luonnosversioihin 1 ja 2 tehdyistä muutoksista.

 

Asiakirjat ja ohjeet kommentoijlle

Uusien vesivoimakriteerien toinen luonnos, joka on työstetty 1. kierrokselta saadun palautteen pohjalta, on saatavilla suomeksi sähköisessä pdf-muodossa.

Laadimme myös listan esimerkkejä vesivoimalaloista, jotka auttavat ymmärtämään kuinka uudet ympäristövaatimukset voisivat toimia.

Olen hyvä ja kommentoi luonnosta viimeistään maanantaina 17. joulukuuta 2018. Käytä palautteen annossa sähköistä lomaketta. Halutessasi voit muotoilla kommenttisi tekstinkäsittelyohjelmassa ja siirtää ne lomakkeeseen – valmis .doc -tiedosto tätä tarkoitusta varten on tässä. Lomake kysyy myös tietoja vastaajasta ja yhteystietoja. Lomakkeen mukana voit lähettää meille tarvittaessa myös liitetiedostoja.

Kaikki materiaali on saatavilla englanniksi ja suomeksi. Voit kuitenkin täyttää lomakkeen myös muulla haluamallasi kielellä. Otathan meihin yhteyttä jos Sinulla on kysymyksiä.

 

Ensimmäinen konsultaatiokierros, kevät 2018

 

Tulokset

Kooste 1. luonnokseen 4.6.2018 mennessä saapuneesta palautteesta (pdf 27 sivua)  Lataa PDF

 

Asiakirjat ja ohjeet

Luonnosasiakirjat ovat saatavilla sähköisessä pdf-muodossa. Asiakirjojen virallinen kieli on englanti, mutta ne ovat saatavilla myös suomeksi.

  • Luku 8.3. Vesivoima – luonnos julkiseen konsultaatioon 9.4.2018. FIN ENG
  • LIITE Ohje hakijalle – luonnos julkiseen konsultaatioon 9.4.2018. FIN  ENG

Olen hyvä ja lähetä meille huomiosi sähköisellä lomakkeella viimeistään maanantaina 6. kesäkuuta 2018. Halutessasi voit muotoilla kommenttisi tekstinkäsittelyohjelmassa ja siirtää ne lomakkeeseen – valmis .doc -tiedosto tätä tarkoitusta varten on tässä. Lomake kysyy myös tietoja vastaajasta ja yhteystietoja. Lomakkeen mukana voit lähettää meille tarvittaessa myös liitetiedostoja.

  • Avaa sähköinen lomake antaaksesi kommentteja (lomake suljettu)

Otamme kommentit mieluiten vastaan englanniksi ja suomeksi, mutta voimme käsitellä vastauksia myös saksan, italian, ranskan, espanjan, venäjän, latvian ja turkin kielillä.

 

Tietoa prosessista

Nykyiset kriteerit ovat olleet käytössä vuodesta 2013 alkaen, jolloin kansainvälinen EKOenergiamerkki luotiin.

Luonnos uusiksi kriteereiksi on kehitetty vuonna 2017 tehdyn taustaselvityksen pohjalta. Selvityksen perusteella Ympäristörahasto on nykyisen vesivoimasähkön EKOenergiamerkinnän vahvuus ja vaatii ainoastaan pieniä muutoksia. Sen sijaan ympäristövaatimukset, toimenpiteet ja vahvistamiskäytäntö vaativat perusteellisempaa päivitystä. Uusi kriteeriluonnos käsittää Virtavesirahaston (nykyisen Ympäristörahaston päivitetty nimi), kolme ympäristövaatimusta (veden virtaama, kalankulku ja jokien elinympäristöt) sekä aiempaa ennustettavan hyväksymismenettelyn.

EKOenergian sihteeristö tekee kriteeriuudistuksen osana Freshabit LIFE IP -hanketta. Hankesuunnitelmassa määritetyn aikataulun mukaan keräämme palautetta ja parannemme kriteeriluonnosta vuoden 2018 kuluessa. Vuonna 2019 pilotoimme vesivoimalaitosten uusia vaatimuksia, hyväksymismenettelyä ja dokumentaatiota viidellä laitoksella Suomessa. Tarkistetut kriteerit hyväksytään EKOenergian hallituksessa vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kriteeriuudistus ei vaikuta EKOenergiamerkin piirissä olevien vesivoimalaitoksien tämänhetkisiin sopimuksiin.

 

Lisätiedot:

  • Nykyiset kriteerit: luku “8.3. Vesivoima” dokumentissa EKOenergia – verkosto ja merkki (21 sivua) FIN  ENG
  • Taustaselvitys: EKOenergy hydropower criteria review (42 sivua) ENG
    Tautaselvityksen johtopäätöksien tiivistelmä (diat) FIN