The solar panels installed for the municipality of Espartinas

EKOenergiaa paikan päällä sijaitsevista laitteistoista ja sähkönhankintasopimuksista

Uusiutuvalle energialle voidaan myöntää EKOenergia-ympäristömerkki EKOenergian kriteerien täyttyessä riippumatta siitä, miten energia on ostettu tai hankittu.

Kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia liittämään ympäristömerkkimme uusiutuvaan energiaan, jota he ostavat sähkönhankintasopimusten (PPA-sopimus) kautta tai tuottavat itse paikan päällä. Tällä sivulla kerromme edellytykset sille, että ympäristömerkkiä voidaan käyttää näihin energialähteisiin.

Kuluttajille, jotka harkitsevat EKOenergian nimen ja logon käyttämistä viestinnässään, löytyy lisätietoa Viestintä EKOenergia-logon avulla -sivulta. Suosittelemme erityisesti lukemaan EKOenergian brändikirjan.

Sähkönhankintasopimukset (PPA-sopimukset)

Sähkönhankintasopimuksella (PPA-sopimus) ostettu uusiutuva energia voidaan merkitä EKOenergiaksi seuraavin edellytyksin:

 • Vähintään yksi suoraan mukana olevista sopimusosapuolista (esim. energiantoimittaja, palveluntarjoaja, asennusyritys tai kuluttaja) on allekirjoittanut EKOenergia-sopimuksen.
 • Kaikki EKOenergia-sopimuksessa ja EKOenergian kriteereissä esitetyt velvoitteet on täytetty. Tähän kuuluu yhteyshenkilön nimeäminen, EKOenergia-maksun maksaminen (0,08 € / MWh) sekä maksuosuus Ilmastorahastoomme (0,10 € / MWh). Vesivoiman osalta on lisäksi maksettava 0,10 € / MWh EKOenergian Virtavesirahastoon. Lisätietoja saat sähköäkaasua ja lämpöä käsitteleviltä sivuiltamme.

EKOenergia-ympäristömerkki paikan päällä sijaitsevien laitteistojen tuottamalle energialle

The solar panels installed for the municipality of Espartinas

Paikan päällä, esimerkiksi katolla sijaitsevilla aurinkosähköpaneeleilla tuotettu energia voi saada EKOenergia-ympäristömerkin.

Lisäämällä EKOenergia-merkin paikan päällä tuotetuille ja kulutetuille kilowattitunneille kuluttajat saavat aikaan seuraavia asioita:

 • He osoittavat, että ajattelevat globaalisti ja toimivat paikallisesti.
 • He auttavat meitä edistämään uusiutuvan energian käyttöä maailmanlaajuisesti.
 • He edistävät sähköverkon ulkopuolisten aurinkoenergiajärjestelmien rahoittamista kehittyvissä maissa.
 • He voivat käyttää kansainvälisesti tunnettua logoamme viestinnässään.

Lisätietoja logon käyttämisestä viestinnässäsi saat EKOenergian brändikirjasta.

Yleiset säännöt ympäristömerkkimme liittämisestä paikan päällä tuotettuun energiaan

 • Kestävyyskriteeriemme tulee täyttyä. Omien aurinkopaneelien osalta tämä tarkoittaa, että laitteisto sijaitsee katolla tai tärkeiden luontoalueiden ulkopuolella. Lisätietoja saat sähköäkaasua ja lämpöä käsitteleviltä sivuiltamme.
 • Jos kuluttaja käyttää vuosittain alle 200 MWh paikan päällä tuotettua sähköä, hänen on EKOenergian nimeä ja logoa käyttääkseen ilmoitettava asiasta EKOenergian sihteeristölle. Menettely ei aiheuta lisäkustannuksia, mutta EKOenergian sihteeristöön on otettava yhteyttä etukäteen, ja on erittäin suositeltavaa tehdä vapaaehtoinen maksu Ilmastorahastoomme, sillä se auttaa rahoittamaan uusiutuvan energian hankkeita kehittyvissä maissa.
 • Jos kuluttaja käyttää vuosittain yli 200 MWh paikan päällä tuotettua sähköä, hänen on maksettava EKOenergian Ilmastorahastoon vähintään 0,10 € / MWh. Vesivoiman osalta on lisäksi maksettava 0,10 € / MWh Virtavesirahastoomme.
 • Jos paikan päällä tuotetun sähkön vuosittainen kulutus ylittää 1 000 MWh, käyttäjän on allekirjoitettava EKOenergia-sopimus tai otettava yhteyttä valtuutettuun EKOenergia-myyjään. Tällöin 0,10 € / MWh:n Ilmastorahasto-maksun lisäksi on maksettava 0,08 € / MWh:n EKOenergia-maksu. (Vesivoiman osalta 0,10 € / MWh:n lisämaksu Ympäristörahastoomme.)

EKOenergian valtuutetut myyjät ja palveluntarjoajat voivat edustaa useita paikan päällä tuotetun energian käyttäjiä, toimia yhteyspisteenä näiden ja EKOenergian sihteeristön välillä, laatia todistukset tuotetuista ja kulutetuista määristä sekä kerätä edellä mainitut maksut. Tällöin maksut on maksettava valtuutetun yksikön edustamien kuluttajien kokonaismääristä, mikä tarkoittaa, että myös pienemmät määrät yhdistetään ja otetaan huomioon kokonaisuutena.

Jos paikan päällä oleva laitteisto on kytketty sähköverkkoon, sovelletaan seuraavia lisävaatimuksia:

 • Jos kuluttaja ei tee yhteistyötä EKOenergian valtuuttaman yhteisostoryhmän tai palveluntarjoajan kanssa, käyttäjällä on oltava EKOenergia-merkitty sähkösopimus paikassa, jossa uusiutuvan energian laitteisto sijaitsee, jos tämä on mahdollista.
 • Paikan päällä käytetyille määrille ei voida myöntää alkuperätakuuja. Jos tällaisia todistuksia on kuitenkin myönnetty, ne on lunastettava kuluttajan puolesta paikan päällä tapahtuvan kulutuksen kattamiseksi. Tämä on tarpeen, jotta vältetään kaksinkertainen laskenta.
 • Jos verkkoon kytketyssä järjestelmässä on käänteinen sähkömittari (nettomittausjärjestelmä), EKOenergia-ympäristömerkkiä ei voida liittää sähköverkkoon lisättyyn sähköön, ellei omistaja pysty todistamaan, että kukaan ei ole myöntänyt kyseiselle tuotannolle alkuperätakuun sertifikaatteja tai että nämä jäljityssertifikaatit on lunastettu kuluttajan puolesta.