The solar panels installed for the municipality of Espartinas

EKOenergiaa paikan päällä sijaitsevista laitteistoista ja PPA:sta

EKOenergian ympäristömerkki voidaan yhdistää kaikenlaiseen kriteerimme täyttävään uusiutuvaan energiaan, hankintatavasta riippumatta. Tähän sisältyy mm. pitkäaikaiset sähkönhankintasopimukset (PPA:t) sekä paikan päällä tuotettu energia.

Jotta paikan päällä tuotetun sähkön kuluttajat ja pitkäaikaisiin sähkönhankintasopimuksiin osallistuvat kuluttajat voivat sanoa käyttävänsä EKOenergia-merkittyä energiaa tulee tällä sivulla lueteltujen ehtojen täyttyä.

Kuluttajat, jotka harkitsevat EKOenergia-nimen ja logon käyttöä viestinnässään, voivat lukea lisää EKOenergia-logon käytöstä viestinnässä-sivulta sekä EKOenergian brändikirjasta.

EKOenergia-ympäristömerkki PPA-sopimuksille

PPA-sopimuksen kautta ostettu uusiutuva energia voidaan merkitä EKOenergia-merkinnällä, jos kaikki ehdot täyttyvät. Katso lisätietoja sähköä, kaasua ja lämpöä koskevista luvuissa.

Ainakin yhden suoraan mukana olevista sopimuspuolista (energiantoimittaja, palveluntarjoaja, asennusyritys, kuluttaja jne.) on oltava EKOenergia-lisenssinhaltija.

Riippumatta PPA:n kautta ostetun energian määrästä, EKOenergia-lisenssinhaltijan on täytettävä lisenssisopimuksessamme esitetyt ehdot, kuten nimitettävä yhteyshenkilö, osallistuttava 0,08 € EKOenergia-lisenssimaksun sekä 0,10 €: n maksuosuuksiin Ilmastorahastossamme (+ vesivoimasta sen lisäksi 0,10 € EKOenergian Virtavesirahastolle) jokaista MWh kohden. Lisätietoja EKOenergian myynnistä löydät verkkosivuiltamme: kuinka myydä EKOenergiaa.

EKOenergy-ympäristömerkki paikan päällä sijaitseville laitteistoille

Off-grid EKOenergy ecohotel Mas La Llum

Paikan päällä sijaitsevista laitteistoista tuleva energia voi kantaa EKOenergia-ympäristömerkkiä ja näin antaa kuluttajalle oikeuden viestiä EKOenergian käytöstään. Tällä tavalla kuluttajat, jotka haluavat tehdä enemmän kuin esimerkiksi asentaa aurinkopaneeleja omalle katolleen, voivat tukea EKOenergian toimintaa uusiutuvan energian edistämisessä maailmanlaajuisesti.

Lisätietoja logon käytöstä viestinnässäsi löydät EKOenergian brändikirjasta.

Kuluttajat, joilla on paikan päällä sijaitsevia uusiutuvan energian laitteistoja, voivat sanoa käyttävänsä EKOenergia-merkittyä energiaa, jos kaikki jäljempänä luetellut vaatimukset täyttyvät.

  • Laitteiston on täytettävä EKOenergian kestävyyskriteerit.
  • Jos vuosittainen tuotanto jää alle 200 MWh:n, kuluttajien on ilmoitettava asiasta EKOenergian sihteeristölle käyttääkseen EKOenergia-nimeä sekä logoa. Tässä tapauksessa maksu EKOenergian Ilmastorahastoon (ja Virtavesirahastoon) ei ole pakollista, mutta se on suositeltavaa, koska se auttaa meitä rahoittamaan uusiutuvan energian hankkeita kehitysmaissa.
  • Jos laitteiston vuosittainen tuotanto on yli 200 MWh, logon käyttäjän on maksettava vähintään 0,10 €/MWh EKOenergian Ilmastorahastoon (ja vesivoiman tapauksessa lisäksi vähintään 0,10€/MWh Virtavesirahastoon).
  • Jos vuosittainen tuotanto ylittää 1000 MWh, omistajan on allekirjoitettava Lisenssisopimus EKOenergian kanssa tai otettava mukaan EKOenergia-lisenssinhaltija. Tällöin on maksettava 0.08 € EKOenergia-lisenssimaksua/MWh ja lisäksi 0.10 € (sekä 0.10€/ MWh Virtavesirahastoomme jos kyseessä on vesivoiman käyttö).

Kuka tahansa EKOenergia-lisenssinsaaja (kuten EKOenergia-lisensoitu energian vähittäiskauppias, aggregaatti tai palveluntarjoaja) voi edustaa useita kuluttajia ja toimia yhteyspisteenä heidän ja EKOenergian sihteeristön välillä, sekä maksamalla myös vaadittavat maksut EKOenergian käytöstä. Tässä tapauksessa maksu on suoritettava lisenssinsaajan edustamien kuluttajien kokonaismäärästä, mikä tarkoittaa sitä, että myös pienemmät määrät yhdistetään ja otetaan huomioon kokonaisuutena.

Lisävaatimukset sähköverkkoon kytketyille laitteistoille

  • Jos kuluttaja ei tee yhteistyötä EKOenergia-lisenssisopimuksen allekirjoittaneen palveluntarjoajan kanssa, käyttäjällä on oltava EKOenergia-sähkösopimus paikassa, jossa uusiutuvan energian laitteisto sijaitsee.
  • Alkuperätakuita ei voida myöntää paikan päällä käytetyille määrille. Jos tällaisia todistuksia on kuitenkin annettu, ne on peruutettava kuluttajan puolesta paikallisen kulutuksen kattamiseksi. Tämä on välttämätöntä kaksinkertaisen laskennan välttämiseksi.
  • Jos sähköverkkoon kytketyssä laitteistossa on nettomittausjärjestelmä, EKOenergia ei kata verkkoon siirrettyä tuotantoa, ellei omistaja pysty osoittamaan, että kukaan ei ole myöntänyt tuotannolle alkuperätakuita (tai muita jäljityssertifikaatteja) tai ellei kuluttaja ole peruuttanut näitä alkuperätakuita (tai muita jäljityssertifikaatteja).