Uusiutuva lämpö ja jäähdytys

Seuraavat lämpötyypit voivat saada EKOenergiamerkin:

  • 100% uusiutuvia energialähteitä käyttävissä tuotantolaitoksissa EKOenergian hyväksymällä bioenergialla tuotettu lämpö
  • Uusiutuva lämpö, joka on tuotettu lämpöpumpuilla, jotka käyvät vastuullisella uusiutuvalla energialla ja joilla on SCOP-luku suurempi tai yhtä suuri kuin 3,40.
  • Lämpö lämmön talteenottoinstallaatioista, jotka käyttävät vastuullista uusiutuvaa energiaa ja jotka on kerätty ylijäämälämmöstä ja -jäähdytyksestä eli käyttämättä jääneistä lämmöstä ja jäähdytyksestä mikä käyttämättömänä vapautuisi ilmaan tai veteen. Ylijäämälämpö fossiilisista tuotantolaitoksista ja ydinvoimaloista on joka tapauksessa suljettu pois.
  • Geotermista energiaa käyttävät installaatiot ja aurinkovoimainstallaatiot, jotka täyttävät vastuullisuuskriteerimme.
  • Lampö, joka on tuotettu EKOenergia-kelpoisella kaasulla.

Jokaista MWh:a EKOenergia-merkittyä lämpöä kohti, tuottaja maksaa vähintään 0,10 euroa (10 senttiä) EKOenergian Ilmastorahastoon. Näillä maksuilla rahoitetaan projekteja, jotka edistävät lisäinvestointeja uusiutuvaan energiaan ja myötävaikuttavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

Kriteerit käsittelevät myös energian luotettavaa jäljitettävyystä ja tuplalaskennan välttämistä.

Samat säännöt pätevät monin osin jäähdytykseen.

Kriteerit

Kiinnostaako EKOenergia-merkityn lämmöntuotannon käynnistäminen kotimaassasi? Ota yhteyttä lisätietojen saamiseksi!

Uusia kehityksiä

Päivitämme parhaillaan kriteeristöä bioenergialle. Tuon prosessin yhteydessä voidaan laajentaa lämmön kriteeristöä käsittämään bioenergia-pohjaista lämpöä. Ota yhteyttä lisätietojen saamiseksi!