Miten EKOenergiaa myydään?

piggybank with EKOenergy logo

Energiatoimittajat, energian alkuperätakuiden (Energy Attribute Certificates, EAC) myyjät ja uusiutuvan energian hankintaa edistävät yritykset (kuten sähkönhankintasopimusten välittäjät, yhteisostoryhmät, aurinkopaneelien asentajat) voivat tarjota EKOenergia-merkittyä energiaa, jos:

  1. Ne ovat allekirjoittaneet EKOenergia-sopimuksen (”lisenssisopimus”) ja toimivat sen mukaisesti.
  2. Tarjottu energia täyttää kriteeriluetteloissa esitetyt ehdot.
  3. EKOenergia-sopimuksen allekirjoittaminen on maksutonta. EKOenergian maksut ja lahjoitukset perustuvat käytetyn EKOenergian määrään.

EKOenergia-sopimuksessa sekä sähköä, kaasua, lämpöä ja jäähdytystä koskevissa kriteereissämme käsitellään seuraavia näkökohtia:

  • Kestävyys
  • Jäljitettävyys, kaksinkertaisen laskennan välttäminen ja kuluttajatieto
  • Täydentävyys (englanniksi: additionality), erityisesti maksamalla osuuksia. EKOenergian Ilmastorahastoon ja tukemalla EKOenergian työtä uusiutuvan energian käytön edistämiseksi kaikkialla maailmassa
  • Auditoinnit ja todentaminen.

Haluatko työskennellä EKOenergia-ympäristömerkin parissa?