EKOenergia tukee kestävän kehityksen tavoitteita

25.09.2017

Tasan kaksi vuotta sitten kestävän kehityksen tavoitteet otettiin käyttöön YK:n kestävän kehityksen huippukokouksessa. EKOenergia on looginen valinta niille, jotka ovat sitoutuneet kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Laajalti hyväksytty tehtävälista koko planeetalle

YK:n yleiskokouksen 194 maata otti 25.9.2015 käyttöön kestävän kehityksen tavoiteohjelman nimeltä Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, joka tunnetaan myös ”kestävän kehityksen tavoitteina” (SDG).

Tavoitteet ovat käytännössä ”tehtävälista planeetalle ja sen asukkaille”, ja niissä painotetaan erilaisia asioita kuten köyhyyden poistamista, nälän poistamista, terveyttä, laadukasta koulutusta, sukupuolten tasa-arvoa, puhdasta vettä ja jätehuoltoa sekä edullista puhdasta energiaa. Toisaalta tavoitteissa painotetaan myös kunnollista työtä ja taloudellista kasvua, innovaatioita, epätasa-arvoisuuden vähentämistä, kestäviä kaupunkeja, vastuullista kulutusta, ilmastotoimia, saasteettomia valtameriä ja maa-alueita sekä yhteistyötä, jolla tavoitteet saavutetaan.

Yhä kasvava määrä yrityksiä, viranomaisia ja organisaatioita tarttuu nyt toimiin näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. EKOenergia on yksi keino saavuttaa tavoite. Tässä lyhyt katsaus.

Ilmastotoimet ja kestävä energia (SDG 13 & 7)

Kaikki kestävän kehityksen tavoitteet liittyvät toisiinsa. Valtioiden ja yhteisöjen suoriutuminen yhdellä saralla vaikuttaa myös muihin asioihin. Kaksi avaintavoitetta ovat ehdottomasti ilmastotoimet ja edullisen puhtaan energian lisääminen.

Suoriutumisemme näiden tavoitteiden saavuttamisessa määrittää koko planeettamme lähitulevaisuuden sekä kaukaisemman tulevaisuuden. Toiminta on tärkeää myös paikallisella tasolla. Poor People’s Energy Outlook:in kaltaiset raportit osoittavat, että energiansaanti kaikkialla maailmassa on avainasemassa melkein kaikkien kestävän kehityksen tavoitteiden kohdalla. Ne osoittavat myös, että hajautetut, kantaverkkojen ulkopuoliset energiajärjestelmät ovat paras tapa saattaa sähköä niiden miljardien saataville, jotka eivät vielä ole sähköverkkojen piirissä.

Ilmastonmuutoksen torjuminen ja uusiutuvan energian lisääminen ovat EKOenergian päätavoitteet. Kannustamme yli 25 maassa yrityksiä, kuntia ja kotitalouksia vaihtamaan uusiutuvaan energiaan ja tuomaan valintaansa esille.

EKOenergia-ympäristömerkkimme avulla keräämme myös varoja uusiutuvan energian projekteihin, jotka eivät olisi toteutuneet ilman tukeamme. Aloitimme vuonna 2013, ja olemme tänä aikana rahoittaneet 15 projektia, joiden tavoitteena on ollut vähentää energiaköyhyyttä Afrikan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan syrjäkylissä. Yli 5 000 ihmistä on hyötynyt näistä projekteista. Klikkaa tästä tutustuaksesi vuonna 2016 tukemiimme projekteihin.

EKOenergia on vielä verrattain pieni toimija, mutta kasvamme nopeasti. Ja joka päivä mukaan tulee uusia yhteistyökumppaneita. Tämä tarjoaa lisää mahdollisuuksia kasvattaa vaikutusvaltaamme.

Elämä veden alla ja maan päällä (SDG 14 & 15)

EKOenergian ympäristömerkki ottaa huomioon myös energian tuotantotavan. Olemme luoneet kriteeristön, joka keskittyy tuotannon ympäristövaikutuksiin. Vesivoiman kohdalla otamme huomioon sen vaikutukset vaelluskaloihin (sekä muihin joen lajeihin). Olemme asettaneet kriteerit bioenergian alkuperälle ja käytölle. Tuuli- ja aurinkovoiman kohdalla otamme huomioon voimalan sijainnin. Tarkastamme esimerkiksi, että voimala ei sijaitse lintujen tai biodiversiteetin kannalta merkittävällä alueella.

Valitsemalla EKOenergian autat meitä keskustelemaan näistä asioista tuottajien ja myyjien kanssa. Ja jos ostat EKOenergia-merkittyä vesivoimaa, sähkönmyyjäsi lahjoittaa varoja EKOenergian Ympäristörahastoon. Rahaston varoja käytetään jokienkunnostusprojekteihin. Vuodesta 2013 lähtien olemme keränneet 290 000 euroa. Näillä varoilla olemme rahoittaneet yli kymmentä joenkunnostusprojektia pääasiassa Suomessa, missä suurin osa EKOenergia-merkitystä vesivoimasta myydään.

(Huom. SDG 14, ”elämä veden alla” keskittyy meriin ja valtameriin. EKOenergialle tämä tulee ajankohtaiseksi, kun merienergia, kuten aaltoenergia ja lahdissa tuotettava energia, kasvavat merkittävämmäksi.)

Blogi jatkuu kuvan jälkeen.

Muut kehitystavoitteet (SDG 3, 4 & 5)

Ilmastorahastoprojekteja valitessamme otamme huomioon vaikutukset muihin kestävän kehityksen tavoitteisiin kuten hyvään terveyteen (SDG 3), laadukkaaseen koulutukseen (SDG 4) ja sukupuolten tasa-arvoon (SDG 5).

Viime vuosina olemme enimmäkseen rahoittaneet aurinkopaneelien asennuksia syrjäseutujen kouluihin ja sairaaloihin. Esimerkiksi vuonna 2016 lahjoitimme 20 000 euroa aurinkopaneelien asennukseen kahdessa terveyskeskuksessa Etelä-Kamerunissa. Sähkön saatavuus parantaa merkittävästi terveydenhuoltoa Kamerunin maaseudulla, kun aurinkovoimalla toimiviin jääkaappeihin voidaan säilöä rokotteita sekä lääkkeitä ja yöllä on saatavilla valoa.

Vastuullinen kulutus ja tuotanto (SDG 12)

EKOenergia auttaa yrityksiä, paikallisia viranomaisia ja kotitalouksia sitoutumaan vastuullisempaan kuluttamiseen ja tuotantoon. Lisätietoa saat ottamalla meihin yhteyttä. Keskustelemme mielellämme siitä, miten EKOenergia voi auttaa sinunkin yritystäsi toteuttamaan sosiaalisen vastuun tavoitteita.

Steven Vanholme
Ohjelmapäällikkö