EKOenergiaa Yves Rocherille

2.05.2017

Osa Rocher Groupin toiminnoista saa nyt virtansa EKOenergiasta

Rocher Group on uusi EKOenergian käyttäjä Ranskassa. Vuoden 2017 alusta puolet sen sähkönkulutuksesta oli EKOenergia-merkittyä.

Yritys on pitkään pyrkinyt pienentämään jalanjälkeään planeetallamme. Vuonna 1997 se huolehti, että sen ensimmäinen kosmetiikantuotantotehdas noudatti ISO 14001 -standardia. Sen 55-hehtaarisilla kukkapelloilla La Gacillyssä on käytetty luonnonmukaisia viljelykeinoja vuodesta 1998 asti. Yrityksen pääasiallisissa logistiikkakeskuksissa käytetään kahta puukäyttöistä boileria, jotka säästävät 1 600 tonnia CO2-päästöjä vuosittain. Lisäksi yrityksellä on vuodesta 2015 ollut kunnianhimoinen ohjelma, jonka yksi tavoite on asteittain lisätä uusiutuvan energian käyttöä vuoteen 2020 mennessä. Tämä tavoite vahvistettiin Pariisin COP21-konferenssissa, jossa Rocher Group oli aktiivisesti mukana.

Rocher Group arvosti EKOenergian työtä jokien ekosysteemien hyväksi. EKOenergia valikoi tarkasti kaikkein kestävimmät voimalat, ja EKOenergian Ympäristörahaston kautta tuemme vesistönkunnostusprojekteja. Yhteistyökumppaneidemme sekä kokemuksemme avulla kehitämme ja mainostamme aktiivisesti vesistönkunnostusprojekteja. Tämä sopii hyvin yhteen Rocher Groupin tavoitteiden kanssa.

Myös EKOenergian kansainvälinen formaatti kiinnostaa Rocher Groupia. Se on jo pitkään tukenut sosiaalisia ja ekologisia projekteja monissa eri maissa. Ostamalla EKOenergia-merkittyä sähköä Rocher Group kartuttaa myös EKOenergian Ilmastorahastoa. Rahaston varoja käytetään muun muassa energiaköyhyyden torjumiseen asentamalla esimerkiksi aurinkoenergiaa.

Ja mikä tärkeintä, EKOenergia-merkittyä sähköä käyttämällä Rocher Group haluaa olla inspiroiva esimerkki kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Globaali siirros uusiutuvaan energiaan on pysäyttämätön, ja jokainen meistä voi kiihdyttää sitä.