EKOenergia on esillä YK:n DESA SDG-julkaisussa

Yhdistyneiden Kansakuntien talous- ja sosiaaliministeriö (UN DESA) on julkaisussaan listannut eri toimijoita, jotka tukevat vahvasti Kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals) saavuttamista. YK toivoo näiden esimerkkien antavan inspiraatiota hallituksille ja sidosryhmille heidän pyrkimyksissään torjua kriisiä, vähentää tulevaisuuden mahdollisten hätätilanteiden riskiä sekä toteuttaa kunnianhimoinen ja osallistava visio Agenda 2030:sta.

Olemme ylpeitä siitä, että olemme mukana tässä maailmanlaajuisessa 16 toimijan listassa! Olemme kiitollisia YK:n DESA:lle EKOenergia-ympäristömerkin esittelemisestä SDG:n hyvänä käytäntönä:

”EKOenergian työ korostaa kestävän energian ostamisen tärkeyttä, ja se rohkaisee viestinnän kautta ihmisiä huomioimaan kestävyyskysymykset jokapäiväisessä elämässään tekemällä pieniä, mutta vaikuttavia käytäntöjä.”

EKOenergy climate strike on UNDESA publication

Julkaisu korostaa EKOenergian roolia seuraavien Kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisessa:

  • SDG 7: Edullista ja puhdasta energiaa
  • SDG 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt
  • SDG 12: Vastuullista kuluttamista
  • SDG 13: Ilmastotekoja
  • SDG 17: Yhteistyö ja kumppanuus

Lue lisää julkaisusta SDG Good Practices: SDG Good Practices: A compilation of success stories and lessons learned in SDG implementation. EKOenergia-ympäristömerkki on sivuilla 46, 50-52.

Jos haluat pysyä ajan tasalla työstämme säännöllisesti, tilaa uutiskirjeemme ja seuraa meitä Facebookissa, Linkedinissä, Instagramissa, Twitterissä, YouTubessa ja Xingissä.

Published on 2 December 2020.