Euroopan kansalaisen palkinto EKOenergialle

EKOenergy won European Citizen's Prize 2020

Euroopan parlamentin Suomen-toimisto – lehdistötiedote – 12.2.2021

Euroopan parlamentti myöntää vuoden 2020 Euroopan kansalaisen palkinnon EKOenergia-ympäristömerkille. EKOenergia on Suomen luonnonsuojeluliiton lanseeraama kansainvälinen ja voittoa tavoittelematon ympäristömerkki uusiutuvalle energialle. EKOenergia on yksi 30 vuoden 2020 kansalaisen palkinnon saajasta.

Palkinnon myöntämistä EKOenergialle perustellaan sillä, että se on edistänyt ilmastonmuutoksen hillitsemistä, kestävän kehityksen tavoitteita ja siirtymistä uusiutuviin energianlähteisiin. Euroopan unionin yhtenä painopisteenä on vihreän kehityksen ohjelma, jonka tavoitteena on tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa.

”Olemme erittäin iloisia nähdessämme, että EKOenergia-ympäristömerkkimme saa EU:lta tunnustuksen kaikesta työstä, jota teemme ympäristötietoisten kuluttajien roolin vahvistamiseksi. Ympäristömerkkimme on voittoa tavoittelematon työkalu, joka auttaa lisäämään tietoisuutta luonnosta ja luonnon monimuotoisuudesta energiamarkkinoilla. Autamme kuluttajia myös siirtymään uusiutuvaan energiaan ja myötävaikuttamaan kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen. Euroopan parlamentin kansalaispalkinnon saaminen ei ole ainoastaan tunnustus Helsingissä työskentelevän tiimimme viimeisten 8 vuoden aikana tekemästä hienosta työstä; se on myös tunnustus kaikille yrityksille, kotitalouksille ja viranomaisille, jotka käyttävät EKOenergia-merkittyä energiaa monissa maissa. Yhdessä olemme pysäyttämättömiä!”, EKOenergian ohjelmapäällikkö Steven Vanholme kertoo.

“EKOenergia ympäristömerkki kannustaa kuluttajia valitsemaan ympäristöystävällistä sähköä ja samaan aikaan auttaa keräämään rahoitusta aurinkopaneeleihin kehittyvissä maissa. EKOenergia on erinomainen ehdokas Euroopan kansalaisen palkinnon saajaksi ja täyttää arviointikriteerit erittäin hyvin”, perustelee mepeistä ja kansalaisjärjestöjen edustajista koostuva raati.

EKOenergia-merkitty energia (sähkö, kaasu ja lämpö) täyttää ympäristöjärjestöjen hyväksymät vastuullisuuskriteerit ja rahoittaa energiaköyhyyttä lieventäviä projekteja. EKOenergialla on yhteistyökumppaneina kansalaisjärjestöjä 34 Euroopan maassa. Ympäristömerkki on ollut käytössä vuodesta 2013 alkaen.

Koronatilanteen salliessa yhteiseurooppalainen palkintoseremonia järjestetään loka-marraskuussa 2021 Brysselissä tai Strasbourgissa.

Euroopan kansalaisen palkinto

Vuodesta 2008 jaettu Euroopan kansalaisen palkinto myönnetään kansalaisille tai järjestöille, jotka edistävät toiminnallaan kansalaisten keskinäistä ymmärrystä sekä lähentymistä tai helpottavat rajat ylittävää tai valtioiden välistä yhteistyötä EU:ssa.

Viime vuonna palkintoa ei jaettu, ja uudistunut palkinto myönnetään nyt ensimmäistä kertaa. Uusien sääntöjen mukaan kansalaiset, ryhmät, yhdistykset tai järjestöt voivat hakea Euroopan kansalaisen palkintoa toteuttamistaan hankkeista tai nimetä ehdolle yhden muun kansalaisen, ryhmän, yhdistyksen tai järjestön. Myös kukin meppi voi nimetä yhden ehdokkaan.

Published on 12 February 2021