Ilmastonmuutos: syyt ja seuraukset

Ilmaston lämpeneminen ja luonnon monimuotoisuuden menetys ovat kaksi suurimmista maailmanlaajuisista kriiseistämme tällä hetkellä. Ihmisen toiminta, erityisesti fossiilisten polttoaineiden käyttö ja kasvihuonekaasujen määrän lisääntyminen, vaikuttaa yhä voimakkaammin ilmastoon ja sen keskilämpötilan nousuun.

Nyt meillä on tilaisuus toimia ja estää ilmastonmuutos. Jos haluamme pitää globaalin lämpötilan nousun alle 1,5 asteessa (verrattuna esiteollisuuden tasoon), ihmisten aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen on pudottava vähintään 50-prosentilla vuoteen 2030 mennessä IPCC:n mukaan. Tällä sivulla esitämme yhteenvedon siitä, mikä on ilmastokriisi, mikä sen aiheuttaa ja mitä sinä voit tehdä estääksesi sen.

Mikä on ilmastonmuutos?

Ilmasto on luonnollisesti jatkuvasti vaihteleva. Näemme tämän säännöllisyyden puutteellisuudesta vuodenaikojen välillä. Tällainen vaihtelu on normaalia ja johtuu monista keskenään vuorovaikutuksessa olevista tekijöistä, kuten merivirtojen muutoksista, vulkaanisesta aktiivisuudesta, auringonsäteilystä, suurista ilmastotapahtumista, kuten El Niño ja Intian monsuunin voimakkuudesta jne.

Ilmastonmuutos on siis merkittävä ja kestävä muutos sääkuvien tilastollisessa jakaumassa. Näin voi tapahtua vuosikymmenien ja miljoonien vuosien kuluessa. Tämä voi olla muutos keskimääräisissä sääolosuhteissa, kuten trooppisen märän kauden alkamispäivän keksimääräisessä päivämäärässä tai muutokset äärimmäisten säätilanteiden, kuten tulvien ja myrskyjen esiintymistiheydessä.

Auringon kiertoradan muutokset, joita kutsutaan Milankovićin sykleiksi ovat olleet ilmastonmuutoksen merkittävimmät tekijät tuhansien ja miljoonien vuosien ajan. Ne ovat olleet pääsyy neljään viimeiseen jääkauteen sekä niiden välisiin lämpimiin ajanjaksoihin. Maan ilmasto on kuitenkin muuttunut huomattavasti viimeisten 150 vuoden aikana, ja on erittäin tärkeää ymmärtää, mikä aiheuttaa muutoksen niin lyhyessä ajassa.

Kuluneen vuosisadan aikana ilmasto on lämmennyt maailmanlaajuisesti

Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että keskimääräiset maailmanlämpötilat ovat nousseet 1900-luvun puolivälistä lähtien. Tätä kutsutaan yleisesti antropogeeniseksi ilmastonlämpenemiseksi, joka tarkoittaa ihmisen toimista aiheutuvaa, maapallon lämpenemistä. Ilmaston lämpeneminen johtuu ennen kaikkea ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksien noususta. Kasvavia hiilidioksidipäästöjä tuottava fossiilisten polttoaineiden jatkuvasti lisääntyvä käyttö on suurin yksittäinen syy antropogeeniseen ilmastonmuutokseen.

Lokakuussa 2018 julkaistu IPPC:n raportti (IPCC special report on global warming of 1.5 ºC) osoittaa, että ihmisen toiminnalla on jo ollut suuri vaikutus maapallon lämpötiloihin, ja että lämpötilat jatkavat nousuaan: ”Ihmisen toiminnan arvioidaan aiheuttaneen noin 1.0°C ilmaston lämpenemisestä yli esiteollisuuden tason, vaihteluvälillä 0.8°C -1.2°C. Maapallon lämpeneminen saavuttaa todennäköisesti 1.5°C vuosien 2030 ja 2052 välillä, jos lämpötilan nousu jatkuu nykyisellä nopeudella”.

Vaikka lämpötilan nousu 1,5 astetta ei kuulosta paljolta, IPPC:n raportti osoittaa, että sillä on erittäin vakavia seurauksia. Voit nähdä lämpötilan muutokset viime vuosisadan aikana NASA:n kuvien kautta, kuten alla esitetty:

Mikä aiheuttaa ilmaston lämpenemisen?

Lämpötilat maapallolla mahdollistavat elämän, luonnollisen prosessin takia, jota kutsutaan kasvihuoneilmiöksi. Kun auringon säteily saavuttaa ilmakehän, osa heijastuu takaisin avaruuteen, kun taas osa kulkee läpi ja imeytyy maahan. Tämä aiheuttaa maanpinnan lämpenemisen. Maapallon lämpö säteilee ulospäin ja imee maapallon ilmakehässä läsnä olevat kaasut, joita kutsutaan ”kasvihuonekaasuiksi”. Nämä kaasut estävät lämpöä katoamasta takaisin avaruuteen ja pitävät maapallon keskilämpötilassa +15 °C, -18 °C. sijasta.

Induced_greenhouse_gas_effect
Kuva: Human-induced greenhouse effect, source: US National Park Service

Kuluneen vuosisadan aikana ihmiset ovat päästäneet lisää kasvihuonekaasuja ilmakehään kasvattaen kasvihuoneilmiötä. Monet näistä kaasuista tulevat fossiilisten polttoaineiden polttamisesta tehtaissa, autoissa ja lentokoneissa sekä myös maataloudessa. Hiilidioksidi on merkittävin ilmastoa lämmittävä kasvihuonekaasu, lähinnä siksi että sitä vapautuu runsaasti. Muita kasvihuonekaasuja ovat metaani, typpioksidi, CFCS, HCFC ja metyylibromidi.

Metsien ja kosteikkojen häviäminen pahentaa myös lämpenemisvakutusta, koska ne toimivat hiilidioksidi varastoina. Arviolta 80 000 hehtaaria trooppista sademetsää hakataan päivittäin, lähinnä joko hakkuuteollisuudelle tai maan tyhjentämiseen.

Seuraukset

Ilmastonmuutos muuttaa ympäristöä, taloutta, terveyttä ja yhteisöjämme monin tavoin. Tutkijat varoittavat, että jos emme tee merkittäviä muutoksia ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi, tulokset tulevat olemaan tuhoisat.

IPPC:n raportin (IPCC special report on global warming of 1.5 ºC) kirjoittamisen tavoitteena oli luoda tieteellinen käsitys siitä, mitä seurauksia on yli 1.5ºC ilmaston lämpenemisestä. Tässä yhteenveto joistakin niistä:

 • Merenpinnan nousu, joka johtuu veden lämpölaajenemisesta, kasvattaa meriveden tilavuutta aiheuttaen jäätiköiden sulamisen, ja jonka seurauksena valtamerien vesimäärä kasvaa.
 • Sääolosuhteiden, kuten hurrikaanien, tulvien, kuivuuden ja myrskyjen lisääntynyt voimakkuus ja tiheys.
 • Lisääntynyt veden niukkuus joillakin alueilla johtaa aavikoitumiseen ja heikentyneisiin satoihin. Tämä voisi myös vaikuttaa olemassa oleviin alueellisiin jännitteisiin, mikä puolestaan pahentaa konfliktien todennäköisyyttä.
 • Vähemmän luotettavat ja ennustettavat vuodenajat, mikä vaikeuttaa pitkän aikavälin suunnittelua sekä tekee satovaurioista ja ruokapulasta todennäköisemmät.
 • Valtamerten happamoituminen vähentää kalatalouden satoja ja tuhoaa koralliriutat.
 • Tärkeiden eläin-ja kasvilajien, biologisen monimuotoisuuden ja tärkeiden ekosysteemien menetys ilmaston muuttuessa.
 • Muutokset lajien levinneisyysalueisiin.
 • Lisääntyneet sairaudet, etenkin malaria ja Dengue-kuume, koska hyttyset kykenevät selviämään korkeammilla leveysasteilla ja korkeuksilla.

Aiemmin ajateltiin, että ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii valtavia taloudellisia kustannuksia, mikä saattaa selittää sen, miksi monet maat ja ihmiset olivat haluttomia tekemään mitään sen eteen. Tätä ei kuitenkaan enää pidetä totena, koska ilmastonmuutoksen taloudelliset hyödyt ovat valtavat. On meidän kaikkien etujen mukaista estää se!

Toiminnan kiireellisyys

IPPC:n raportti (IPCC special report on global warming of 1.5 ºC) kertoo meille, että vuodesta 2018 lähtien meillä on vain 12 vuotta aikaa rajoittaa ilmaston lämpeneminen korkeintaan 1,5ºC:seen. Ks. Summary for policymakers (Yhteenveto päätöksentekijöille) kohta C.1. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kasvihuonekaasupäästöjä on leikattava jyrkästi alusta alkaen!

Onneksi, voimme jokainen tehdä asialle jotain. Ilmastonmuutoksen perimmäinen syy on, että monet meistä elävät erittäin kestämättömiä elämäntapoja aiheuttaen suuria hiilijalanjälkiä. Kyse on elämäntapamme muuttamisesta kestävämmäksi ja muiden kannustamisesta tekemään samoin.

Helppo ensimmäinen askel on ostaa vihreää energiaa. Nykyään 31-prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä syntyy lämmön ja sähkön tuotannon aikana, kun taas monet muut sektorit liittyvät epäsuorasti energian tuotantoon. Joten puhtaan energian käyttämisellä kotona ja yrityksissä on suuri vaikutus. EKOenergia on voittoa tavoittelematon ympäristömerkki, joka edistää uusiutuvaa energiaa, ja joka tuotetaan tiukkojen kestävyyskriteerien mukaisesti. Voit auttaa tukemaan maailmanlaajuista siirtymistä uusiutuvaan energiaan ostamalla energia tariffin, joka tukee EKOenergia-ympäristömerkkiä. Ei ole väliä missä päin maailmaa olet, kysy energiamyyjältäsi, voivatko he tarjota sinulle EKOenergiaa tai katso luettelo myyjistä, jotka jo tukevat ympäristömerkkiä.

Mitä voit tehdä ilmastonmuutoksen torjumiseksi?

Kaksi suurinta asiaa, jonka kuka tahansa voi tehdä vähentääkseen hiilijalanjälkeään, on vähentää lihan kulutusta sekä välttää lentämistä mahdollisimman paljon.

Tämän lisäksi tässä on joukko muita ehdotuksia:

 • Kannusta paikallisia poliitikkoja tukemaan ympäristöä suosivia käytäntöjä ja osoita, että välität ilmastonmuutoksesta.
 • Paranna energiatehokkuuttasi mahdollisimman paljon.
 • Osta uusiutuvaa sähköä, vihreää kaasua ja tuotteita, joilla on EKOenergia-ympäristömerkki.
 • Ajattele, kuinka syömäsi ruoka tuotetaan. Kokeile vegaani- ja kasvisvaihtoehtoja ja osta ympäristömerkittyjä tuotteita.
 • Suosi lähempänä olevia lomakohteita, joihin ei tarvitse lentää.
 • Vältä kertakäyttöisiä materiaaleja, ja käytä sen sijaan tavaroita mahdollisimman paljon uudelleen.
 • Jos et voi käyttää uudelleen, kierrätä jätteet.
 • Käytä julkista liikennettä, kimppakyytiä tai polkupyörää, jos mahdollista.
 • Mieti, kuinka vaatteesi valmistetaan, ja osta kestäviä muotibrändejä.
 • Liity paikalliseen aktivistiryhmään, kuten #FridaysForFuture tai Extinction Rebellion. Jos asuinpaikkasi lähellä ei ole yhtään, aloita oma.
 • Kompensoi hiilipäästöjä, joita et voi välttää.

Ennen kaikkea ole aktiivinen ja aloita puhuminen ilmastonmuutoksesta ja siitä, miten voimme elää kestävästi.

On olemassa paljon innovatiivisia ideoita siitä, miten voit vähentää omaa hiilijalanjälkeäsi, tutustu seuraaviin linkkeihin:

Etsitkö lisätietoja?