Iliad Group: nyt 100% EKOenergiaa

Group Iliad event

100% uusiutuvaa sähköä lisäkriteerein, jotka takaavat kestävyyden ja lisäisyyden

Iliad Group on nopeasti kasvava eurooppalainen telekommunikaatioyritys, jonka ydintoiminta sijaitsee Ranskassa, Italiassa ja Puolassa. Iliadin mobiililaitepalveluihin kuuluu muun muassa prepaid-liittymät, internet-yhteydet ja verkkopalvelut.

Viime vuonna Iliad Group päätti siirtyä 100% uusiutuvaan sähköön. Ranskassa ja Italiassa, tämä tavoite on nyt saavutettu ja Puolassa tavoitteeseen pyritään pääsemään ensi vuoden aikana.

Uusiutuvan energian strategiaa laatiessaan, yritys päätti näyttää johtajuutta ja osoittaa tukensa eurooppalaiselle energiamuutokselle, kohti kestävää energiataloutta.

  • Iliad Group päätti ostaa energiansa lähituotantona, mahdollisimman läheltä kulutuspaikkaa Ranskassa, Italiassa ja Puolassa.
  • He ostavat pääasiassa aurinko- ja tuulienergiaa, uusista ja nykyaikaisista tuotantolaitoksista, jotka on rakennettu 2015 vuoden jälkeen.
  • Kaikki Iliad Groupin käyttämä energia on EKOenergia-ympäristömerkittyä.

EKOenergia johtajuuden ja viestinnän työkaluna

EKOenergia-ympäristömerkityn sähkön valinta ei ole Iliad Groupille sattumaa. EKOenergian kriteerit, laajuus ja toimintatavat, sopivat monella tavalla yhteen Iliad Groupin kestävyystavoitteiden kanssa.

Yrityksen yhteiskuntavastuujohtaja, Walter Delage kertoo:

”Me Iliadilla tahdomme tehdä asiat oikein! 100% uusiutuvaan sähköön koko organisaation voimin siirryttäessä, halusimme mukaan kunnianhimoiset ja vaativat kriteerit kestävyydelle. EKOenergia-ympäristömerkki on tunnustettu ja luotettava yhteistyökumppani, sillä se toimii takuuna mahdollisimman pienille ympäristövaikutukselle operaatiomme jokaisessa kolmessa kohteessa: Ranskassa, Italiassa ja Puolassa. Linkki kestävään kehitykseen on meille myös tärkeä.”

Iliad Groupin EKOenergiaan siirtyminen tuottaa positiivisia ympäristövaikutuksia myös yrityksen toiminnan ulkopuolella. EKOenergia rahoittaa uusiutuvan energian projekteja kehittyvissä maissa, jotka tukevat YK:n Kestävän kehityksen tavoitteita, esimerkiksi energiaköyhyyden vähentämisenä maissa, joissa uusiutuvan energian saanti on vielä rajallista.

Walter Delage lisää Iliad Groupin liittyneen YK Global Compact-yritysvastuualoitteeseen tänä vuonna ja Iliadin olevan jo nyt asiassa aktiivinen:

Uusiutuvan energian projektien rahoittaminen EKOenergian Ilmastorahaston kautta sopii hyvin ilmastosolidaarisuuden teemoihin, joka on yksi elementti myös Pariisin Ilmastosopimuksessa.”

Toimiakseen inspiraation lähteenä, Iliad Group suunnittelee käyttävänsä EKOenergia-logoa verkkoympäristöissään ja liiketiloissaan, viestiäkseen heidän 100% EKOenergian käytöstä.

Me arvostamme Iliad Groupin siirtymistä EKOenergia-ympäristömerkityn uusiutuvan sähkön käyttäjiksi ja tulemme käyttämään Iliad Groupia positiivisena esimerkkinä siitä, miten toimia ilmaston ja ympäristön eteen, niin telekommunikaatioalalla, kuin muillakin aloilla.

Published on 4 October 2021