Yhteistyö Siemenpuu säätiön ja EKOenergian välillä

EKOenergia-ympäristömerkki kerää varoja uusiutuvan energian hankkeille kehitysmaissa. Tällä tavalla EKOenergia-merkityn energian käyttäjät auttavat tukemaan maailmanlaajuista siirtymistä 100% uusiutuvaan energiaan ja auttavat saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteen 7 (kohtuuhintaista, puhdasta energiaa kaikille).

SDG 17 Partnerships for the Goals

Aloitimme vuonna 2018 yhteistyön Siemenpuu-säätiön kanssa Malissa, Myanmarissa ja Nepalissa toteutettavien hankkeiden valinnassa ja seurannassa. Siemenpuu-säätiöllä on paljon kokemusta ruohonjuuritason organisaatioiden rahoittamisesta sekä rahoitettujen hankkeiden seurannasta. Yhteistyömme kautta haluamme yhdistää EKOenergian Ilmastorahaston taloudellisen kapasiteetin ja Siemenpuun kokemuksen kehitysyhteistyöstä.

Siemenpuu-säätiö on 15 suomalaisen kehitys- ja ympäristöjärjestön yli 20 vuotta sitten perustama säätiö, joka toimii kehitysmaiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ympäristö- ja demokratia-aloitteiden rahoittajana sekä kehitysviestijänä Suomessa.

Esitimme Siemenpuu-säätiön pääjohtaja Hanna Matinpurolle muutaman kysymyksen EKOenergian ja Siemenpuun yhteistyöstä.

Millaista yhteistyötä teette ja mitä hyötyä siitä on molemmille?

Yhteistyö EKOenergian kanssa alkoi kolme vuotta sitten ja tähän mennessä on ollut tuloksellista ja molemmat osapuolet ovat tuoneet siihen omat näkökulmansa joka on lisännyt yhteistyön menestyksekkyyttä.

Tämä yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia. Ilman EKOenergian ilmastorahastoa emme todennäköisesti pystyisi tekemään tällaisia laitteistointensiivisiä projekteja, ts. projektit, joissa investoidaan uusiutuvan energian laitteistojen installaatioihin. Vastaavasti EKOenergia hyötyy pitkäaikaisesta kokemuksestamme Malissa, ja avullamme varat menevät suoraan paikallisiin organisaatioihin, mikä vahvistaa paikallista vaikutusmahdollisuuksia ja paikallisten valmiuksien kehittämistä.

Voisitko kertoa meille hieman enemmän paikallisista kumppaneistanne ja heidän roolistaan energiaprojekteissa?

Toimin itse Malin projektien yhteyshenkilönä, joten annan esimerkkinä työmme Malissa. Siemenpuu on tehnyt yhteistyötä Malilaisten ruohonjuuritason järjestöjen kanssa jo lähes 20 vuotta. Nämä kontaktit ja verkostot ovat erittäin tärkeitä myös uusiutuvan energian käyttöönotossa. Suurin osa uusiutuvan energian hankkeista toteutetaan syrjäisillä, verkon ulkopuolella sijaitsevilla maaseutualueilla. Olisi mahdotonta saavuttaa pysyviä tuloksia näillä alueilla ilman paikallisten yhteisöjen tukea. Näiden hankkeiden tulisi myös palvella laajempaa yhteisöä eikä yksittäisiä perheitä (kuten aikaisemmissa hankkeissa on tapahtunut) sekä tuettava toimeentulon kehittämistä. Esimerkkejä aikaisemmista hankkeista ovat terveysklinikoiden, naisosuuskuntien ja koulujen energiantarpeiden tyydyttäminen. Tässä on tärkeää työskennellä paikallisten organisaatioiden kanssa, jotta projekti tukee mahdollisimman paljon paikallisten kylien etuja.

Voisitteko antaa esimerkin joistakin hankkeista, ja kuinka nämä ovat vaikuttaneet paikallisten ihmisten elämään?

Kaksi hanketta alkoi 2019, joista toinen on päättynyt ja tulokset on saatu. Todellisia tuloksia on vaikea arvioida heti projektin päättymisen jälkeen, sillä se selviää vasta myöhemmin tuloksien kumuloiduttua, jolloin nähdään, kuinka kestävä projekti on ollut. Monessa hankkeessa riski säilyy projektin päätyttyä, sillä paljon riippuu paikallisen hallinnon toimivuudesta. Kylissä, joissa on lisätty tietoisuutta paikallistasolla uusiutuvan energian mahdollisuuksista, ilmastonmuutoksesta ja paikallisten ihmisten mahdollisuuksista sopeutumiseen, tietoisuus on kasvanut. Niissä kylissä, missä tehtiin konkreettisia energiaratkaisuja, asukkaiden elämänlaatu on parantunut suoraan. Terveysklinikoiden sähköistäminen on todennäköisesti alentanut lapsikuolleisuutta ja parantanut rokotteiden saatavuutta, ja olosuhteet klinikoilla on huomattavasti parantuneet. Eräässä kylässä hanke tuki katuvalaistuksen tekemistä, joka on lisännyt kyläläisten turvallisuuden tunnetta niin muilta ihmisiltä, liikenteeltä ja käärmeiltä. Kylään tuli myös latauspisteitä, jotka ovat parantaneet paikallisten elämänlaatua helpottamalla pieniä elinkeinoja mitä kylässä on ja että kyläläisten ei enää tarvitse matkata toiseen kylään ladatakseen elektronisia laitteitaan. Tänä vuonna alkoi neljä eri hanketta Malissa, joten tuloksia on vaikea sanoa vielä. Hankkeet ovat parantaneet ainakin naisten osuuskuntien toimintamahdollisuuksia ja veden säilyvyyttä.

Kuinka projektien seuranta taataan?

Projektien seurannassa Siemenpuulla on useita tapoja varmistaa, että kaikki menee suunnitelmien mukaan. Jokaisesta projektista vaaditaan vähintään yksi väliraportti ja yksi loppuraportti rahoitussopimuksen mukaan. Näiden raporttien lisäksi Siemenpuu-säätiön ja hankkeita toteuttavien Malilaisien järjestöjen välillä on myös paljon sähköpostinvaihtoa, joka pitää kaikki osapuolet ajan tasalla. Virtuaaliviestinnästä on tullut yhä tärkeämpää viime kuukausina pandemian ja matkustusrajoitusten vuoksi. Normaalisti Siemenpuu-säätiön toiminnanjohtaja Hanna Matinpuro kävisi vierailemassa näissä kylissä parin viikon ajan ja seuraamassa henkilökohtaisesti projektien etenemistä. Mutta koska hänen ei kuitenkaan ole mahdollista matkustaa Maliin tänä vuonna, Siemenpuu-säätiö on palkannut paikallisessa organisaatiossa työskentelevän Malilaisen vierailemaan näissä kylissä ja seuraamaan projektien edistymistä. Lisäksi, jos koronavirustilanne sallii, Siemenpuu aikoo tilata viestintäpalvelun vierailemaan näissä kylissä ja ottamaan kuvia ja toimittamaan heille paikallista viestintämateriaalia projektikumppaneilta. Koska vaikka Siemenpuu-säätiön ja näiden Malilaisten organisaatioiden välinen viestintä on toimivaa, niiden lähettämät valokuvat ovat kuitenkin usein huonolaatuisia eikä niitä voida juurikaan käyttää viestintään.

Kuinka voimme taata projektien toistettavuuden muihin yhteisöihin?

Näiden hankkeiden toistaminen muissa yhteisöissä, etenkin pienemmissä kylissä on hankalaa koska nämä projektit ovat erittäin laitteistointensiivisiä ja kalliita, joten ulkopuolinen rahoitus on tarpeen. Siemenpuu etsii ratkaisuja yhdessä kumppaneidensa kanssa mm. kuinka paremmin tukea energiahankkeiden toistamista pienemmissä yhteisöissä. He ovat myös luomassa Malin organisaatioiden kanssa Whatsapp ryhmää laajempaan tiedonvaihtoon. Näin varmistetaan, että aiempien hankkeiden tiedot dokumentoidaan ja niitä voidaan käyttää apuna myös tulevissa projekteissa.

Kuinka näette asioiden/yhteistyön kehittyvän?

Yhteistyömme on vasta alussa, joten meidän pitää miettiä kuinka kehittäisimme siitä vielä parempaa. Tietysti se on pitkä prosessi ja toivotaan, että voidaan sitä jatkaa yhdessä EKOenergian kanssa. Meillä on joitain alustavia ideoita yhdessä rahoittamien kumppaneidemme kanssa siitä, miten EKOenergian ja meidän rahoitusta näihin energiahankkeisiin voitaisiin jotenkin kohdentaa vielä vähän strategisemmin, jotta voitaisiin paremmin varmistaa kansalaisyhteiskunnan tukeminen ja tulosten levittäminen laajemmalle kun sen oppien käyttäminen yhdestä projektista laajemminkin voisi olla mahdollista.

Kiitämme Hanna Matinpuroa haastattelusta sekä Siemenpuuta hedelmällisestä yhteistyöstä.


Voit lukea esitteen Solar energy for Malinese Villages (Aurinkoenergiaa Malilaisiin kyliin) saadaksesi lisätietoja näistä kahdesta Siemenpuun kanssa rahoitetuista projektista Malissa. Pysyäksesi ajan tasalla työstämme ja muista rahoittamistamme projekteista voit tilata EKOenergian uutiskirjeen sekä seurata meitä sosiaalisessa mediassa: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube, Flickr ja Xing.

Published on 9 December 2020.