EKOenergy: One label, six goals SDGs

Tuloksemme

EKOenergy: One label, six goals SDGs

EKOenergia pyrkii suojelemaan luontoa ja torjumaan ilmastonmuutosta erityisesti auttamalla energiankuluttajia siirtymään täysin kestävään ja uusiutuvaan energiaan. Olemme päässeet pitkälle sitten perustamisemme vuonna 2013. Saavuttamaamme edistystä käsitellään yksityiskohtaisesti raportissamme “Ensimmäiset viisi vuotta, 2013 – 2018

Pyrimme lisäämään uusiutuvaa energiaa maailmanlaajuisesti olemalla yhteydessä suuriin energiankuluttajiin sekä tekemällä yhteistyötä ympäristöjärjestöjen ja yritysten yhteiskuntavastuuseen keskittyvien verkostojen kanssa. Ilmastorahastomme varoilla rahoitetaan uusiutuvan energian projekteja kehittyvissä maissa, ja niiden tavoitteena on energiaköyhyyden helpottaminen. Virtavesirahastomme kautta rahoitamme vahingoittuneiden jokiekosysteemien ennallistamishankkeita.

Jos haluat perehtyä tarkemmin siihen, miten EKOenergia-ympäristömerkki edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, voit tutustua Yhdistyneiden kansakuntien taloudellisten ja sosiaalisten asioiden osaston SDG Good Practices -julkaisuun.

Työkaluja kuluttajien vaikutustyöhön

Monissa paikoissa ympäri maailman kuluttajien rooli energiamarkkinoilla on hyvin rajallinen. Monille on vaikeaa tai jopa mahdotonta valita vihreää energiaa tai osallistua aktiivisesti energiamurrokseen. EKOenergia on mukana kehittämässä välineitä, jotka tarjoavat kuluttajille enemmän vaihtoehtoja. Alla muutamia tärkeimpiä saavutuksiamme:

  • Osallistuimme merkittävällä tavalla Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance -ohjeistuksen kehittämiseen. Olemme laatineet tästä tekstistä tiivistelmän maakohtaisine tietoineen 19 kielellä.
  • Olimme ensimmäisten joukossa hyväksymässä I-REC:n, joka on uusiutuvan energian sertifikaattien kansainvälinen standardi. I-REC mahdollistaa energian jäljittämisen Euroopan ja Yhdysvaltojen ulkopuolella, ja olimme ensimmäisten joukossa soveltamassa standardia esimerkiksi Kiinassa ja Brasiliassa.
  • Olemme laatineet paljon tiedotusmateriaalia vihreästä energiasta yleisesti ja erityisesti uusiutuvan sähkön ostamisesta. Monet julkaisumme ovat saatavilla useilla eri kielillä. Teimme esimerkiksi verkkokurssin Green Power – buying renewable electricity for LEED and carbon accounting yhteistyössä LEEDin ja USGBCn (Yhdysvaltain vihreän rakentamisen neuvosto) kanssa, ja se on saatavana neljällä kielellä.

Täysin kestävään kehitykseen perustuvan maailman tukeminen

EKOenergia-merkki toimii välineenä, jolla edistetään uusiutuvan energian käyttöä. EKOenergia-merkittyä sähköä on nyt saatavilla yli 60 maassa maailmanlaajuisesti. Yhä useammat yritykset viestivät aktiivisesti sitoutumisestaan ympäristöä suojelevaan kestävään energiaan.

Kun näkyvyytemme ja myönteinen vaikutuksemme kasvaa, voimme panostaa entistä enemmän siihen, että uusiutuvista energialähteistä tulisi normi. Konkreettisten tulosten lisäksi edistämme uusiutuvien energialähteiden käyttöä keinona tukea ilmastotoimia.

Olemme jäsenenä Climate Action Network (Europe) -järjestössä, Global 100% RE -kampanjassa sekä IRENA’s Coalition for Action -hankkeessa. Olemme olleet mukana laatimassa useita asiakirjoja ja julkaisuja, jotka käsittelevät täysin uusiutuviin energialähteisiin perustuvan maailman toteutettavuutta, ja tuemme toimia ja kampanjoita, joilla vastustetaan fossiilisten polttoaineiden tukia.

Luonnon monimuotoisuuden suojelu

River_restoration_vihti people on bridge

Keskustelemme säännöllisesti energiayhtiöiden ja energiankuluttajien kanssa energiantuotannon vaikutuksista luontoon. Freshabit LIFE -hankkeen jäsenenä avasimme Vesivoiman luonto -verkkosivuston, jolla on paljon tietoa siitä, miten vesivoima vaikuttaa jokien ekosysteemeihin.

Käyttämällä EKOenergia-merkittyä energiaa suuret yritysasiakkaat voivat yhdistää hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteensa sekä sitoumuksensa luonnon ja sen monimuotoisuuden suojelemiseen (”Business and biodiversity”).

Rahoitamme erilaisia hankkeita, joilla pyritään edistämään jokien biologista monimuotoisuutta. Jokaisesta myydystä EKOenergia-merkitystä vesivoimamegawattitunnista maksetaan vähintään 0,10 € (kymmenen senttiä) EKOenergian Virtavesirahastoon. Näillä varoilla rahoitetaan hankkeita, joissa keskitytään muun muassa kalojen vaellusesteiden poistamiseen sekä kutualueiden ennallistamiseen. Voit lukea aiheesta lisää Virtavesirahasto-sivulta.

Puhtaan energian hankkeet köyhyyden lievittämiseksi

Solar_panels_installing_on_roof_Myanmar

Jokaista EKOenergia-merkittyä megawattituntia kohden ohjataan vähintään 0,10 € (kymmenen senttiä) Ilmastorahastoomme. Näillä varoilla rahoitamme uusia puhtaan energian hankkeita (pääasiassa aurinkoenergiahankkeita), joilla lievitetään energiaköyhyyttä.

Nämä hankkeet edistävät myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Voit lukea lisää siitä, miten EKOenergia edistää globaalien tavoitteiden saavuttamista, tutustumalla Yhdistyneiden kansakuntien taloudellisten ja sosiaalisten asioiden osaston SDG Good Practices -julkaisuun.

Lue lisää tällaisista hankkeista Ilmastorahasto-sivulta.

Auta meitä tekemään enemmän

Nämä tulokset eivät olisi mahdollisia ilman sinun tukeasi, sillä tällaiset hankkeet ovat riippuvaisia tuhansista EKOenergia-merkityn sähkön kuluttajista. Voit auttaa meitä saamaan aikaan enemmän vaihtamalla itse EKOenergia-merkittyyn energiaan sekä vakuuttamalla ystäväsi ja kollegasi tekemään samoin.

Saat lisätietoja seuraamalla meitä Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa, YouTubessa tai LinkedInissä.