Tuloksemme

Kasvava verkosto

EKOenergia on vasta aloittanut toimintansa. Olemme kuitenkin jo luoneet  yhteistyöverkoston, jossa on mukana järjestöjä useammasta kuin joka toisesta Euroopan maasta. Yhdessä voimme vaikuttaa ja luoda keskustelua eurooppalaisista sähkömarkkinoista.

Alusta lähtien olemme toimineet avoimesti, käytännöllisesti ja rakentavasti.  Kaikki ideat ja ajatukset ovat tervetulleita.

  Read our Annual Report 2015 to find out what we managed to do last year. (pdf, 27 pages)

Käytännön toimenpiteet

Toimintamme on vasta aluillaan, mutta jo nyt olemme saaneet aikaan konkreettisia tekoja: markkinat kasvattavat uusiutuvan energian myyntiä,  Ympäristörahaston myöntämillä tuilla on tehty työtä jokien hyväksi ja Ilmastorahasto on tukenut projekteja, jotka ilman EKOenergian tukea eivät olisi
olleet mahdollisia.

EKOenergian Ilmastorahastolla tuemme ilmaston kannalta hyödyllisiä hankkeita.

EKOenergian Ympäristörahaston varoja käytämme jokien hyväksi esimerkiksi  kunnostushankkeisiin.