Uusiutuvien energialähteiden käytön tukeminen ja edistäminen

EKOenergia-merkki toimii välineenä, jolla edistetään uusiutuvan energian käyttöä. EKOenergia-merkityn energian kasvava kysyntä lisää näkyvyyttämme ja tarjoaa meille mahdollisuuden tavoittaa yhä useampia henkilöitä, organisaatioita ja yrityksiä, mukaan lukien energia-alan eri sidosryhmät. 

Jatkuva kasvumme herättää yhä enemmän kiinnostusta myös suurempien yritysasiakkaiden keskuudessa. Tämä tarjoaa meille koko ajan lisää mahdollisuuksia toistaa vaatimustamme täysin uusiutuvalla energialla toimivasta maailmasta ja korostaa, kuinka tärkeää uusiutuvia energialähteitä on kehittää sopusoinnussa luonnon kanssa. 

EKOenergia-merkityn energian kulutus lisää EKOenergian myönteisiä vaikutuksia joka vuosi. Jos haluat lukea konkreettisista vaikutuksista, joita saamme aikaan EKOenergian käyttäjien ja myyjien ansiosta, tutustu Ilmastorahasto-sivuumme tai viimeisimpiin uutiskirjeisiimme.

Työ markkinoiden kehittämiseksi

Yksi kriteereihimme sisältyvistä näkökohdista on energian luotettava jäljitettävyys ja kaksinkertaisen laskennan välttäminen.

Kannustamme siihen, että nykyisillä seurantavälineillä ja -järjestelmillä tehdään yhteistyötä tai koordinoidaan toimintaa, jotta vältetään kaksinkertainen jäljittäminen ja yksinkertaistetaan paikallisten ja kansainvälisten energiankuluttajien prosesseja. Maissa, joissa energian jäljittämiselle ei ole vakiintuneita markkinoita, EKOenergia edistää vuoropuhelua asianomaisten osapuolten välillä ja jakaa tietoa.

Vuosien mittaan EKOenergia on ollut mukana kehittämässä Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance -ohjeistusta sekä muutaman IRENA Coalition for Action -hankkeen työryhmän toimintaa. Olimme ensimmäisten joukossa edistämässä uusiutuvan energian kauppoja esimerkiksi Venäjällä ja Brasiliassa, ja Kiinan ensimmäinen kansainväliseen sertifikaattiin perustuva uusiutuvan energian osto sai EKOenergia-merkinnän.

Johtajuuteen kannustaminen

Cover page of EKOenergy's publication

Voittoa tavoittelemattomana ja riippumattomana hankkeena jaamme energiankuluttajille tietoa parhaista kansainvälisistä käytännöistä luonnon monimuotoisuuden ja ilmastovaikutusten näkökulmasta sekä selvennämme, miten uusiutuvan energian ostaminen toimii.

Sen lisäksi, että tehostamme uusiutuvan energian käytön positiivista lisävaikutusta, kannustamme kuluttajia valitsemaan uusiutuvaa energiaa, joka täyttää kestävyyskriteerimme. EKOenergian käyttäjät tehostavat positiivista vaikutustaan tukemalla työtämme uusiutuvan energian edistämiseksi maailmanlaajuisesti. Tämä tasoittaa tietä myös muille. Yritykset voivat kertoa kestävän uusiutuvan energian valinnoistaan sekä innostaa muita aloittamaan uusiutuvan energian käytön ja tekemään aina vain enemmän.

Julkaisussamme One Tool to Cover Five Dimensions of Leadership in the Transition to 100% Renewable Energy selitetään havainnollistavien tapausten avulla, miten EKOenergian käyttö edistää johtamisen viittä ulottuvuutta yritysten koosta ja toimialasta riippumatta.

Kuluttajien vaikutustyön esiintuominen

Yksi keino edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä on tiedon jakaminen. Keskitymme myönteisiin toimiin: EKOenergia vahvistaa jokaista askelta oikeaan suuntaan, oli askel sitten pieni tai suuri. Kannustamme kuluttajia valitsemaan uusiutuvat energialähteet ja rakentamaan tämän valinnan päälle, mikä lisää myönteistä vaikutusta. Näin lisäämme tietoisuutta ja voimaannutamme kuluttajia.

EKOenergia on mukana monissa prosesseissa, kuten LEED Green Building -standardin uusiutuvan energian käyttöä koskevien kriteerien kuulemisessa, ja olemme myös valmistelleet LEEDiä varten kursseja vihreän sähkön käytöstä. Olemme olleet mukana Climate Action Network Europen järjestämissä, uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistävissä kampanjoissa ja toimissa, ja keskustelemme CDP:n ja RE100:n kanssa teknisistä kriteereistä, jotka koskevat uusiutuvien energialähteiden hankkimista suurille yritysasiakkaille maailmanlaajuisesti.

Konferensseissa ja webinaareissa puhuminen

Kuva: Marijn de Wijs

EKOenergia on avoin yhteistyölle alan tapahtumien ja kampanjoiden kanssa. Olemme puhuneet erilaisissa konferensseissa ja johtaneet niissä keskustelutilaisuuksia tavoittaaksemme kansainvälisen yleisön. Jaamme usein tietoa henkilökohtaisissa verkkotapaamisissa energiankuluttajien kanssa, puhumme tapahtumissa ja konferensseissa, osallistumme viestintäkampanjoihin ja käynnistämme niitä sekä järjestämme tapaamisia muiden markkinatoimijoiden kanssa, jotta voimme tavoittaa enemmän kuluttajia.

  • Olemme osallistuneet vuotuiseen REC Market Meeting -konferenssiin yli 10 vuoden ajan, usein konferenssin virallisena tukijärjestönä. Olemme myös I-REC Standard Conference -tapahtuman tukiorganisaatio.  
  • EKOenergia on myös RE-Source-foorumin jäsen, joka järjestää RE-Source-konferensseja.
  • EKOenergia on ollut tukijäsenenä kolmessa Corporate Energy Series -konferenssissa.
  • Olemme toimineet näytteilleasettajana myyjiemme tapahtumissa, ja olemme avoimia yhteistyöhön myös sinun kanssasi!

Tiedottaminen viestintäkampanjoiden avulla

Kehitämme viestintäkampanjoita, jotka jatkuvat usein vuoden ajan. Näiden kampanjoiden avulla pyrimme edistämään uusiutuvan energian käyttöä tietyillä aloilla. Viime vuosina olemme esimerkiksi käynnistäneet kampanjoita, jotka ovat keskittyneet muotiteollisuuteen, panimoihin, kosmetiikkayrityksiin ja videopelialaan.

Yhdistämme usein voimiamme muiden kansalaisjärjestöjen kanssa edistääkseen ilmastotoimia ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä, osallistumme Fridays for Future -mielenosoituksiin lähes joka viikko ja mainostamme kansainvälisen CAN-verkoston (Climate Action Network) jäsenten verkkokampanjoita.

Nuorten kannustaminen osaksi energiamurrosta

Viime vuosina EKOenergian sihteeristön alla on toiminut yli 150 vapaaehtoista ja harjoittelijaa. Vapaaehtoiset auttavat EKOenergian toimintaa viestimällä omalla kielellään ja vaatimalla ilmastotoimia, mikä antaa heille työelämää varten hyödyllisiä taitoja.

Monet pitkäaikaisista vapaaehtoistyöntekijöistämme tulevat Euroopan solidaarisuusjoukkojen (ESC) ohjelman kautta. Kyseessä on EU:n rahoittama ohjelma, jonka avulla EU:n ja sen naapurimaiden 18–30-vuotiaat nuoret voivat tehdä vapaaehtoistyötä toisessa maassa.