Käynnissä olevia Ilmastorahastohankkeita

EKOenergian Ilmastorahasto

Jokaista myytyä MWh:a kohti myyjä maksaa vähintään 0,10 € Ilmastorahastoon. Näiden lahjoitusten avulla rahoitamme uusiutuvan energian hankkeita, jotka eivät olisi toteutuneet ilman tukeamme. Tämä edesauttaa kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

EKOenergia ei perusta omia, vaan rahoittaa kokeneiden organisaatioiden hankkeita. Kaikki hankkeet valitaan läpinäkyvää valintaprosessia käyttäen.

Vuodesta 2015 vuoteen 2019 rahoitimme 36 hanketta 20 maassa. Lisätietoa rahastosta ja esitteitä päättyneistä Ilmastorahaston hankkeista (2015-2017) löydät Ilmastorahasto-sivulta tai voit lukea alempaa käynnissä olevista Ilmastorahastohankkeista.

 

Ilmastohankkeet vuonna 2019

Rahoituksen kokonaissumma : 245 000 euroa

 

Smiling women in colourful clothes in Senegal.

Kahden koulun ja terveyskeskuksen sähköistäminen Etiopiassa

EKOenergia maksaa 40.000 euroa oppimisympäristön kehittämiseen kahdessa koulussa sekä sairaanhoidon parantamiseen kahdessa terveyskeskuksessa Amharan alueen maaseudulla Etiopiassa. Samalla aurinkovoimalaitokset toimivat käytännön harjoittelupaikkoina tuleville aurinkovoimateknikoille. Hankkeen toteuttaa sveitsiläinen kansalaisjärjestö Solafrica.

 

Aurinkosähkölaitteistoa kahdeksalle yhteisön kätilölle kolmessa eri paikkaa Madagaskarin maaseudulla

EKOenergia maksaa 24,000 euroa ranskalaiselle kansalaisjärjestölle Santé Sudille laadukkaan terveydenhuollon varmistamiseksi kaikille kaikkialla maaseudulla. Äiti- ja lapsikuolleisuus ovat yksi Madagaskarin suurimpia terveydenhuollon ongelmia.

 

Neljän sähköverkkoonkytketyn aurinkosähköjärjestelmän asentaminen köyhiä kotitalouksia varten Palestiinassa

Ekoenergiaa lahjoittaa 40 000 euroa Applied Research Institute Jerusalem (ARIJ). Parantaakseen yhteisön elintasoa ja mahdollistaakseen iltatyöt yhteisössä. Suurin osa Palestiinan Länsi-rannalla kulutetusta energiasta on peräisin fossiilisista polttoaineista ja on hyvin kallista.

 

Aurinkovoimavalo- ja latauspaketti neljään kylään Mangochin alueella eteläisessä Malawissa

Tämän African Conservation Trustin hankkeen tarkoitus on selvittää aurinkovoimapakettien haluttavuus ja testata erilaisten vuokra- ja maksamisvaihtoehtojen tehokkuutta. EKOenergia tuo projektille 32 000 euroa.

 

Aurinkovoimalla toimiva pumppausjärjestelmä Ounouck kylän lähettyvillä, eteläisessä Senegalissa

EKOenergia maksaa 25,000 euroa aurinkovoimalla toimivan pumppausjärjestelmän asentamiseen eteläisessä Senegalissa. Hanke parantaa maanviljelijöiden ( pääasiassa naisten ) asuinoloja ja sen odotetaan lisäävän maaseudun tuotantoa. Hankkeen toteuttaa FONDEM.

 

Tanzania Climate Fund

Älykkäät mikro-aurinkosähköverkot Togon yhteisöissä.

EKOenergia maksaa 4000 euroa auttaakseen Solar Without Borders:ia ja Solergie:ta asentamaan kaksi uutta mikrosähköverkkoa lisää Togolaisiin kyliin. Jokainen verkko palvelee kahdeksaa kotitaloutta.

 

20 kWh:n aurinkosähköjärjestelmällä varustettu mylly ja saha Nepaliin.

EKOenergia maksaa 41 000 euroa 20 kWh:n aurinkosähköjärjestelmälle. Sähkö jaetaan kiertojärjestelmällä 200 kotitalouden kesken. Hanke tulee luomaan toiminnan edellytyksiä ja tulon muodostusta, auttaa vähentämään koulupudokkaiden määrää ja lisäämään edunsaajien terveystilannetta. Hankkeen toteuttaa HuRENDEC yhteistyössä suomalaisen Siemenpuu säätiön kanssa. Finnish Siemenpuu Foundation.

 

Katuvalojen ja latausasemien rakentaminen Malissa

Terre Douce d’Afriquen hanke pyrkii luomaan tuloja ja työllistämään 1100 naista ja nuorta. EKOenergia lahjoittaa hankkeelle 26 000 euroa. Hankkeen toteutus ja seuranta tapahtuu yhteistyössä suomalaisen Siemenpuu säätiön kanssa.

 

Kahden äitiysklinikan sähköistäminen Malissa

EKOenergia lahjoittaa 13 000 euroa Malilaiselle AMAPIL järjestölle kahden äitiysklinkan sähköistämistä varten. Tämä hanke suosii erityisesti niiden kylien naisten ja lasten tilaa joita klinikka palvelee. Suomalainen Siemenpuu säätiö vastaa hankkeen toteutuksesta ja seurannasta.

 

Ilmostohankkeet vuonna 2018

Rahoituksen kokonaissumma:  238,693 €

 

Aurinkovoimalla toimivat klinikat Karenissa, Myanmarissa

Green Empowerment ja Border Green Energy Team -järjestöt hankkivat puhdasta energiaa kahdeksalle klinikalle, yhdelle riippuvuuksia hoitavien työntekijöiden harjoituskeskukselle, sekä yhdelle koululle. EKOenergia lahjoitti hankkeelle 17,735 euroa.

 • Hyötyjät: Noin 29 700 ihmistä Karenin kylissä ja pakolaisleireillä lähellä Thaimaan ja Myanmarin rajaa.
 • Status: meneillään

 

Turvalliset ja terveelliset koulut Apurimacissa, Perussa

Practical Action tarjoaa mahdollisuuden energiaan, veteen ja sanitaatioon, kuten myös informaatioon ja kommunikaatioteknologiaan. Lisäksi he toteuttavat koulutusta sekä terveyttä edistäviä toimia, joilla tähdätään turvallisten ja terveellisten koulujen luomiseen. EKOenergia lahjoitti 28,558 euroa aurinkosähkön tuotantoa varten.

 • Hyötyjät: Apurimacin koulut, Peru
 • Status: meneillään

 

Vihreää energiaa kehitystyöhön – uusiutuva sähkö Myanmarissa

Istituto Oikos asentaa pienaurinkosähköverkon syrjäiselle alueelle Thandwen alueella, eteläisessä Rakhinessa. Mikä tärkeintä, hanke takaa tasa-arvoisen mahdollisuuden luotettavaan ja ympäristöystävälliseen energiaan. EKOenergia lahjoittaa 15,000 euroa hanketta varten.

 • Hyötyjät: 25 taloutta (56 miestä ja 41 naista, yhteensä 97 asukasta), jotka asuvat Nyaung Chaungin kylässä, osana Gwa’ta.
 • Status: meneillään

 

Aurinkokioskeja Togoon

Solar without Borders asentaa älykkäitä nanokokoisia aurinkosähköverkkoja Togoon. Lisäksi perheet saavat verkon omistajuuden neljän vuoden jälkeen. EKOenergia lahjoitti 6,000 euroa hanketta varten.

 • Hyötyjät: 8 kotitaloutta
 • Status: meneillään

 

Lasten tulevaisuuden valaiseminen, Madagascar

Sveitsiläinen järjestö CEAS antaa mahdollisuuden sähkön käyttöön syrjäseudun kylässä. Sillä välin se tuottaa energiaan liittyviä palveluita kyläläisille. Kylän koululla on mahdollisuus sähkövalon käyttöön sekä pistorasioihin. Aurinkokioski antaa mahdollistaa iltatuntien pitämisen, kuten vanhempien lukutunnit. EKOenergia lahjoitti hankkeeseen 18,000 euroa.

 • Hyötyjät: Amboanjobe-kylän kaikki asukkaat
 • Status: meneillään

 

Aurinkoenergialla toimiva vesi- ja energiakioski läntisessä Kenyassa

Tämä Solafrica:n hanke tähtää edullisen energian sekä puhtaan veden tuottamiseen maataloutta varten ja juomavedeksi. EKOenergia lahjoitti 23 400 euroa tätä hanketta varten.

 • Status: meneillään

 

Aurinkoenergiaa Pohjois-Darfuriin, Sudaniin

Tämä on jatkoa EKOenergian rahoittamalle hankkeelle vuonna 2017. Vuonna 2018 EKOenergia lahjoitti 40 000 euroa vahvistaakseen ”revolving fund” -rahoitusjärjestelmän ja naisten johtamien tuloja tuottavien toimintojen kehitystä. Kuten aikaisemminkin, hankkeen toteuttaa Practical Action.

 

Myanmarin kuivien alueiden virtaistaminen: Aurinkovoimalla toimiva kastelujärjestelmä, Myanmar

48,000 euroa on lahjoitettu uusiutuvan energian yhdistykselle Myanmarissa (23,000 € EKOenergialta ja 25,000 € Siemenpuu Foundationilta). Hankkeessa perustetaan 10 aurinkovoimalla toimivaa kastelujärjestelmää. Se hyödyttää pitkällä aikavälillä myös pohjavesivarantojen suojelua.

 • Hyötyjät: 5 kylää Myanmarin kuivilla alueilla
 • Status: meneillään

 

Syrjäseutujen elinvoimaisuuden kehittäminen sähkön avulla, Nepal

40,000 euroa (20,000 € EKOenergialta ja 20,000 € Siemenpuu Foundationilta) menee Center for Rural Technology of Nepal –järjestölle Nepaliin kahden pienoisvesivoimayksikön asentamiseksi. Osa jokea ohjataan ilman suuria patoja erilliseen kanaaliin sähkön tuottamiseksi. Asennuksen kokoluokka on vain 5 kW, joten se käyttää voiman tuottamiseen 10-15 % veden virtaamasta vaikuttamatta joen biodiversiteettiin.

 • Hyötyjät: 115 taloutta ilman sähköä Hupsikot Nawalparasin alueella ja 70 Udayapurin alueella Nepalissa.
 • Status: Meneillään.

 

Paikallisesti tuotettujen tuuliturbiinien ja aurinkoenergian suunnittelu ja asennus, Nepal

37,000 euroa (22,000 EKOenergialta ja 15,000 Siemenpuulta) lahjoitetaan Nepalese Energy, Energy, Environment Research and Development Centre –tutkimuskeskukselle paikallisesti tuotettujen 1 kW tuuliturbiinien suunnitteluun ja asentamiseen sekä aurinkoenergian hyödyntämiseen.

 • Hyötyjät: 40 taloutta ja ala-astetta Ylemmällä Mustangilla, Nepalissa
 • Status: meneillään

 

Aurinkoenergiaa yhteisön avuksi Nepalissa

25,000 euroa lahjoitettiin Renewable World –järjestön hankkeelle. Hankkeessa toteutetaan yhteisöomisteinen aurinkovoimalla toimiva piensähköverkko energiaköyhyyden ja sosiaalisen epätasa-arvon vähentämiseksi. Se takaa, että yhteisöllä on paremmat mahdollisuudet osallistua työelämään, saavuttaa lääketieteellistä apua ja elää turvallisesti.

 • Hyötyjät: 2,750 tällä hetkellä ilman sähköä elävää asukasta Surkhetin alueella Nepalissa
 • Status: meneillään

 

Tehdään lisää

Lukuisat muut hankkeet odottavat. Haluatko auttaa meitä tekemään enemmän? Vaihda sähkösi EKOenergiaksi sertifioituun sähköön ja pyydä muita tekemään samoin.

Like EKOenergy Facebook page