Ympäristörahasto

Vapaaehtoisia kunnostamassa taimenjokea Etelä-Pohjanmaalla rahoittamassamme hankkeessa.

Jokaisesta EKOenergiana myydystä megawattitunnista vesivoimaa investoidaan vähintään 0,10€ EKOenergian Ympäristörahastoon. Ympäristörahaston varoilla toteutetaan hankkeita vesivoiman ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Tällaisia voivat esimerkiksi olla vaelluskalojen elinympäristöjen kunnostukset, kalateiden rakentaminen sekä vanhojen patojen purkaminen.

EKOenergia ei itse luo tai toteuta hankkeita, vaan rahoittaa niitä Ympäristörahastosta. EKOenergia haluaa tukea jo olemassa olevia hankkeita ja liittyä mukaan uusiin hankkeisiin.

Vuoden 2017 hankkeet

Ympäristörahasto rahoittaa vuonna 2017 neljää vesistöhanketta. Yhteensä rahoitusta myönnetään 77 700 euroa. Rahoitettavat hankkeet ovat:

 • Kokemäenjoen vesistöalueen vapaat vesireitit 50 000 €
 • Mustionjoen raakkujen pelastaminen laitoskuntoutuksella 9000 €
 • Kalateiden toimivuuden parantaminen ohijuoksutusvirtaamien hyödyntämisellä
  – uuden kalatietyypin kehittäminen 6000 €
 • Merikarvianjoen Puukosken ja Lankosken alueiden talkookunnostukset 3700 €

Lue lisää!

 


 

Valintaprosessi vuonna 2017

Kutusoraikon rakentamista Saarijärven Murronjoella EKOenergian rahoittamassa kunnostushankkeessa kesällä 2015. Kuva: Markus Sirkka

Hakemukset tulee jättää viimeistään 31.01.2017. Tämän jälkeen EKOenergian sihteeristön valitsema vesistökunnostuksiin perehtyneistä henkilöistä koostuva asiantuntijaraati valitsee hankkeiden joukosta parhaat. Valituksi voi tulla kahdella tavoin: yleisöäänestyksen kautta tai suoraan EKOenergian valitsemana.

Arviointikriteerit

Tällä rahoituskierroksella rahaston lahjoittama summa on maksimissaan 50.000€. Hanke tulee aloittaa vuoden 2017 aikana. Hankkeen tulee vähentää, kompensoida tai korjata vesivoiman aiheuttamia ympäristöhaittoja. Hakijan vakavaraisuus ja aiempi kokemus vastaavista hankkeista sekä hankkeen korkea viestinnällinen potentiaali ja monistettavuus katsotaan eduksi. Hankkeita arvioidaan ennen kaikkea niiden ekologisen merkittävyyden näkökulmasta. Haluamme saada mahdollisimman suuren ympäristöhyödyn aikaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Myös osarahoitus on mahdollinen.

Millainen itse hakemuksen tulee olla?

Pidä hakemuksesi lyhyenä. Otamme jokaiseen hakijaan yhteyttä ja pyydämme tarvittavat lisätiedot. Hakemus voidaan tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Hakemuksesta tulee käydä ilmi vähintään seuraavat asiat:

 • Millaisesta hankkeesta on kyse? Lyhyt ja selkeä kuvaus itse hankkeesta. Hakemukseen voi liittää liitteitä, mutta itse hakemus on pidettävä mahdollisimman lyhyenä.
 • Millaisia luonnonsuojelullisia tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Kuvaa lyhyesti millaiset lajit ja elinympäristöt hyötyvät hankkeesta.
 • Mikä organisaatio vastaa hankkeen toteutuksesta? Hankkeen toteuttavan vastuullisen hakijaorganisaation virallinen nimi tulee käydä ilmi hakemuksesta.
 • Kuka on hankkeen yhdyshenkilö? Hakemuksessa tulee olla yhdyshenkilön selkeät yhteystiedot.
 • Miten pystytte viestimään hankkeesta? Kuvatkaa lyhyesti käytössänne olevia viestintäkanavia.

Muut tiedot ja ohjeet

 • Lähetä hakemus viimeistään 31.01.2017 osoitteeseen infoekoenergy.org
 • Jos emme vastaa sähköpostiisi 48 tunnin sisällä sen lähettämisestä, lähetä meille uusi sähköpostiviesti tarkistaaksesi, että olemme saaneet sähköpostisi.
 • Rahoitettavien hankkeiden kanssa solmitaan erillinen sopimus. Sopimukseen kirjataan selkeä suunnitelma siitä, miten hankkeesta viestitään. Huomiota kiinnitetään erityisesti hyvään video- ja valokuvamateriaaliin.
 • Auditoinnista ja raportoinnista (hankkeen päätyttyä) sovitaan erillisessä sopimuksessa valittujen hankkeiden ja organisaatioiden sekä EKOenergian välillä.