EKOenergian Virtavesirahasto

Vapaaehtoisia kunnostamassa taimenjokea Etelä-Pohjanmaalla rahoittamassamme hankkeessa.

Jokaisesta EKOenergiana myydystä megawattitunnista vesivoimaa investoidaan vähintään 0,10€ EKOenergian Virtavesirahastoon. Rahasto on tunnettu aiemmin nimellä EKOenergian Ympäristörahasto.

Rahaston varoilla toteutetaan hankkeita vesivoiman ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Tällaisia voivat esimerkiksi olla vaelluskalojen elinympäristöjen kunnostukset, kalateiden rakentaminen sekä vanhojen patojen purkaminen.

EKOenergia ei itse luo tai toteuta hankkeita, vaan rahoittaa niitä Virtavesirahastosta. EKOenergia haluaa tukea jo olemassa olevia hankkeita ja liittyä mukaan uusiin hankkeisiin.

 

Esimerkkejä päättyneistä virtavesihankkeistä

 

 

Vuonna 2019 rahoitettuja jokien kunnostushankkeita

  • 24000 € jokihelmisimpukoiden kasvattamiseen ja muihin suojelutoimiin (Jyväskylän yliopisto): Jatkohanke projektille ”Saving Endangered Freshwater Pearl Mussels in Finland”, jonka EKOenergia oli aiemmin rahoittanut. Hankkeen tavoitteena on myös kartoittaa mahdollisuudet jokihelmisimpukoiden palauttamiseksi luontoon.
  • 25000 € joen kunnostustoimiin Maijalankoskelle (Virtavesien hoitoyhdistys, Virho Ry) Maijalankosken kalakannan lisääntyminen on tyrehtynyt ja joen monimuotoisuutta voisi merkittävästi parantaa. Tämä hanke tukee useita joen kunnostustoimia, joilla mahdollistetaan lohen ja jokihelmisimpukoiden uudelleenistutus Maijalankosken alueelle.
  • 12500 € kalatien suunnitteluun Mommolankoskelle (Valonia): Mommolanjoella on kolme nousuestettä, jotka estävät vaelluskalojen nousun lisääntymisalueilleen. Tämä hanke pyrkii luomaan pääsyn joensuulta ensimmäisen nousuesteen ohi, ja sen päätavoite on suunnitella kalatie Mommolankosken padolle. Varsinaiset kalatien rakennustoimet ajoittuvat myöhempään ajankohtaan tämän hankkeen jälkeen saatavilla olevasta rahoituksesta ja lupamenettelyistä riippuen.
  • 6000 € soututapahtuman järjestämiseen Sierilässä, Kemijoella. (SLL Rovaniemi) Kemijoki on hyvin pitkälti valjastettu vesivoiman tuotantoon. Sen ainutlaatuiset hiekkasärkät, tarjoavat kodin monille viimeisille elossa oleville uhanalaisille kasveille ja hyönteispopulaatioille. Tämän hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta, ja estää Sierilän padon rakentaminen Kemijoen ainoalle jäljellä olevalle koskemattomalle jokiosuudelle. Hanke on jatkoa aiemmin rahoitetulle projektille.

 

Aikaisemmin rahoitetut hankkeet

Löydät sivuiltamme kaikki käynnissä olevat hankkeet sekä päättyneet hankkeet omilta sivultaan.