EKOenergian Virtavesirahasto

Vapaaehtoisia kunnostamassa taimenjokea Etelä-Pohjanmaalla rahoittamassamme hankkeessa.

Jokaisesta EKOenergiana myydystä megawattitunnista vesivoimaa investoidaan vähintään 0,10€ EKOenergian Virtavesirahastoon. Rahasto on tunnettu aiemmin nimellä EKOenergian Ympäristörahasto.

Rahaston varoilla toteutetaan hankkeita vesivoiman ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Tällaisia voivat esimerkiksi olla vaelluskalojen elinympäristöjen kunnostukset, kalateiden rakentaminen sekä vanhojen patojen purkaminen.

EKOenergia ei itse luo tai toteuta hankkeita, vaan rahoittaa niitä Virtavesirahastosta. EKOenergia haluaa tukea jo olemassa olevia hankkeita ja liittyä mukaan uusiin hankkeisiin.

Lisätiedot:

Virpi Sahi
EKOenergian ympäristöpäällikkö
virpi.sahisll.fi
+358 50 308 2457