Hae rahoitusta virtavesihankkeellesi

Vuoden 2019 hakukierroksella jaossa 60 000 €

EKOenergia etsii rahoitusta kaipaavia virtavesikunnostushankkeita.  EKOenergian Virtavesirahaston haku on auki 26.11.2018-15.1.2019.

EKOenergian kriteerien mukaan sähkönmyyjän tulee maksaa jokaisesta EKOenergiana myydystä megawattitunnista vesisähköä 0,10€ EKOenergian Virtavesirahastoon. Rahaston varat käytetään vesivoiman ympäristöhaittoja korjaaviin hankkeisiin. Rahasto on tunnettu tähän asti nimellä EKOenergian Ympäristörahasto.

Kutusoraikon rakentamista Saarijärven Murronjoella EKOenergian
rahoittamassa kunnostushankkeessa kesällä 2015. Kuva: Markus Sirkka

Valintaprosessi

Hakemukset tulee jättää viimeistään 15.1.2019. Tämän jälkeen EKOenergian sihteeristön valitsema virtavesiin ja vesistökunnostuksiin perehtyneistä henkilöistä koostuva asiantuntijaraati valitsee hankkeiden joukosta parhaat.

Arviointikriteerit

Haettava summa voi olla korkeintaan 50 000 € hanketta kohden. Hanke tulee aloittaa vuoden 2019 aikana. Hankkeen tulee vähentää, kompensoida tai korjata vesivoiman aiheuttamia ympäristöhaittoja. Hakijan vakavaraisuus ja aiempi kokemus vastaavista hankkeista sekä hankkeen korkea viestinnällinen potentiaali ja monistettavuus katsotaan eduksi. Hankkeita arvioidaan ennen kaikkea niiden ekologisen merkittävyyden näkökulmasta. Haluamme saada mahdollisimman suuren ympäristöhyödyn aikaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Myös osarahoitus on mahdollinen.

Millainen itse hakemuksen tulee olla?

Pidä hakemuksesi tiiviinä (enintään 8 sivua) ja käytä tarvittaessa liitteitä. Hakemuksen lisäksi toivomme lyhyttä yhteenvetoa englanniksi (enintään 300 sanaa). Hakemuksesta tulee käydä ilmi vähintään seuraavat asiat:

 • Millaisesta hankkeesta on kyse? Lyhyt ja selkeä kuvaus itse hankkeesta: mitä, missä, milloin, kuka, kenelle, miksi.
 • Millaisia luonnonsuojelullisia tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Kuvaa lyhyesti millaiset lajit ja elinympäristöt hyötyvät hankkeesta.
 • Mikä organisaatio vastaa hankkeen toteutuksesta? Hankkeen toteuttavan vastuullisen hakijaorganisaation virallinen nimi, yhteystiedot, Y-tunnus ja pankkiyhteys tulee käydä ilmi hakemuksesta.
 • Kuka on hankkeen yhteyshenkilö? Hakemuksessa tulee olla yhteyshenkilön selkeät tiedot (postiosoite, puhelin, sähköposti)
 • Miten pystytte viestimään hankkeesta? Kuvatkaa lyhyesti käytössänne olevia viestintäkanavia.

Muut tiedot ja ohjeet

Lähetä hakemus viimeistään maanantaina 15.1.2019 osoitteeseen infoekoenergy.org

Jos emme vastaa sähköpostiisi 48 tunnin sisällä sen lähettämisestä, lähetä meille uusi sähköpostiviesti tarkistaaksesi, että olemme saaneet sähköpostisi.

Rahoitettavien hankkeiden kanssa solmitaan erillinen sopimus koskien viestintää, raportointia sekä maksuehtoja ja -eriä. Sopimukseen kirjataan selkeä suunnitelma siitä, miten hankkeesta viestitään. Huomiota kiinnitetään erityisesti hyvään video- ja valokuvamateriaaliin.

Lisätiedot:

Virpi Sahi
EKOenergian ympäristöpäällikkö
virpi.sahisll.fi
+358 50 308 2457

Tietoa edellisien vuosien hakukierroksista

Vuosi 2018

Hakemusten määräaika oli 15.1.2018 ja yhdeksän hakemusta vastaanotettiin. Hakemuksia arvioi ja pisteytti asiantuntijaraati. Vuonna 2018 Ympäristörahaston raatiin osallistuivat Matti Ovaska/WWF, Helena Haakana/ELY-keskus, Jukka Jormola/SYKE, Panu Orell/LUKE, Heikki Simola/SLL ja Mia Roos/Fortum. Seitsemän hanketta valittiin ja niille jaettiin yhteensä 130 000 € . Hankkeet toteutetaan Suomessa ja Saksassa.

 • Kadonneen helmen metsästys 36 000 €
 • Näsijärven alueen virtavesikunnostukset 8 000 €
 • Vaellus vapaaksi 25 000 €
 • Isojoen kalataloudellinen kunnostus 25 000 €
 • Connection of a meander in Schnataer Myhlenbach 21 000 €
 • Sieriniemen siunaus – Soututapahtuma Kemijoen viimeisen vapaana virtaavan osuuden puolesta 10 000 €
 • Mustijoesta elävä lohijoki 5 000 €

Vuosi 2017

EKOenergian Ympäristörahasto myönsi vuonna 2017 rahoitusta neljälle hankeelle. Seitsemästä asiantuntijasta koostuva raati valitsi rahoitettavat hankkeet kuuden hakemuksen joukosta. Yhteensä rahoitusta myönnetään 77 700 €. Rahoitettavat hankkeet ovat:

 • Kokemäenjoen vesistöalueen vapaat vesireitit 50 000 €
 • Mustionjoen raakkujen pelastaminen laitoskuntoutuksella 9000 €
 • Kalateiden toimivuuden parantaminen ohijuoksutusvirtaamien hyödyntämisellä
  – uuden kalatietyypin kehittäminen 6000 €
 • Merikarvianjoen Puukosken ja Lankosken alueiden talkookunnostukset 3700 €