Aurinkoenergialla toimiva vedenpuhdistus- ja jäähdytysjärjestelmä Victoriajärven kalastajayhteisölle

Kuva: Renewable World, Kenya

Avustukset uusiutuvan energian hankkeille

Jokaisesta EKOenergiana myydystä megawattitunnista ohjautuu 0,10 € EKOenergian Ilmastorahastoon, jolla rahoitetaan uusiutuvan energian hankkeita kehittyvissä maissa. Energiaköyhyyden vähentämisen lisäksi ne edistävät konkreettisesti monia muitakin kestävän kehityksen tavoitteita (sustainable development goals, SDG), esimerkiksi tavoitetta 2 (Ei nälkää) ja tavoitetta 3 (Terveyttä ja hyvinvointia).

Ilmastorahastomme kasvaessa kehitämme jatkuvasti rahoitusmenetelmiämme lisätäksemme vaikutustamme.

Tähän asti avustuksemme ovat olleet pääasiassa 20 000 – 40 000 euron suuruisia, ja ne on myönnetty enintään kaksi vuotta kestäville hankkeille. Iloksemme voimme ilmoittaa, että olemme nyt ensimmäistä kertaa voineet tehdä yhteistyösopimuksen suuremman, monivuotisen hankkeen rahoittamiseksi.

Uusiutuvan energian käyttö kalastuksen elinkeinojen muuttamiseksi Keniassa

Olemme myöntäneet 313 581 euroa Renewable Worldin ”Uusiutuvan energian käyttö kalastuselinkeinon kehittämiseksi”- hankkeelle, jonka tavoitteena on parantaa Takawiri-saarella asuvan paikallisyhteisön hyvinvointia ja elinkeinomahdollisuuksia käyttämällä puhdasta energiateknologiaa.

Vaikka Kenian kaupunkien ja maaseudun asumiskeskuksissa on laajalti sähköverkkoa, vain viidennes näiden keskusten ulkopuolella asuvista kotitalouksista on liitetty verkkoon. Lopuilla 80 prosentilla ei ole varaa liittymismaksuun tai he asuvat verkon ulottumattomissa.

Uusi hanke jakautuu neljälle vuodelle. Hanke perustuu Renewable Worldin kymmenen vuoden kokemukseen aurinkovoiman toimittamisesta alueen kalastusyhteisöille sekä huolelliseen arviointiin paikallisyhteisöjen hyvinvoinnin esteistä.

Hankkeen ensimmäisellä puoliskolla keskitytään jään ja puhdistetun veden tuottamiseen aurinkoenergialla. Renewable Worlding paikallinen yhteistyökumppani, Adili Solar Hubs –niminen sosiaalinen yritys, vastaa rakennettavasta järjestelmästä, joka tulee tuottamaan päivittäin 300 kiloa jäätä ja 3 000 litraa suodatettua vettä kohtuullisella hinnalla. Kohtuuhintaisen ja turvallisen juomaveden saatavuus auttaa torjumaan veden välityksellä leviäviä tauteja, kuten lavantautia. Jään saatavuus kohtuuhintaan takaa pyydetyn kalan paremman säilyvyyden ja lisää näin pienkalastajien voittomarginaalia.

Markkinapohjainen ratkaisu takaa sen, että vedenpuhdistus- ja jäänvalmistussysteemi ylläpitää itseään taloudellisesti, koska veden ja jään myynnistä saaduilla tuloilla maksetaan järjestelmän toiminnasta aiheutuvat kulut. Konseptia on mahdollista laajentaa myöhemmin lähialueille.

Kalastajayhteisön kouluttaminen ja teknisten valmiuksien kehittäminen ovat myös keskeisessä asemassa. Näiden keinojen avulla ratkaistaan liikakalastukseen liittyviä ongelmia samalla mahdollistaen elinkeinosta saatavien tulojen kasvun.

Myöhemmässä vaiheessa hankekumppanit arvioivat muiden puhtaiden teknologiaratkaisujen käyttöönottoa, jotka voisivat lisätä entisestään kestävästä kalastuksesta saatavia tuloja. Näissä ratkaisuissa otetaan huomioon hankkeen ensimmäisen vaiheen kokemukset sekä mukana olevien yhteisöjen palaute ja tarpeet. Hanke toimii myös malliesimerkkinä, jonka avulla kannustetaan lisäämään resursseja ja investointeja puhtaaseen energiaan sekä ympäristöä vähän kuormittaviin teknologioihin.

EKOenergian Ilmastorahasto on myöntänyt erilaisille järjestöille yhteensä 2 287 798 euroa viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Tämä on mahdollistanut 79 hankkeen toteuttamisen 27 maassa. Löydät yleiskatsauksen kaikista rahoitetuista hankkeista verkkosivustomme Ilmastorahasto-sivulta.

Julkaistu: 1 helmikuuta 2023